Je důstojnost žen odvozena od úcty k Bohorodičce?

Je důstojnost žen odvozena od úcty k Bohorodičce?

V jedné diskusi k blogu jednoho vzdělaného pána o multikulturalismu jsem se dočetla, že prý „důstojnost žen byla odvozena od úcty k Bohorodičce“.

Vůbec se mi takové zkreslování historie nelíbí a dokonce výrok považuji za překrucování skutečnosti ve prospěch jednoho, samozřejmě toho pravého náboženství.

Židovství, křesťanství a islám pramení z jednoho zdroje, protože všechna tato tři náboženství se odkazují k Abrahámovi a k jeho prozření o existenci jediného Boha. Židovství si svou existenci vybojovalo zřejmě i díky svému dobrému genovému základu, tj. velké houževnatosti, schopnosti se učit a schopnosti společenství v krizových dobách táhnout za jeden provaz, asi díky neoblomným vůdcům. Křesťanství se od židovství odklonilo na základě zvěsti v té době neobvykle mírumilovného a soucitného muže Ježíše, který své posluchače učil o lásce k Bohu i ke každému bližnímu a tento nový impulz byl natolik silný, že uchopil srdce obyčejných lidí a křesťanství se postupně stalo celosvětově významným náboženstvím. Islám je o šest století mladší než křesťanství a je kompilátem židovské historie s představami jednoho mocichtivého Mohameda a vše v islámu je podřízeno tomu, zda to Mohamedovi vyhovovalo, nebo nikoliv.

Všechna tato tři náboženství vznikla v jedné oblasti kolem středomoří s obyvatelstvem s podobnými kulturními zvyky a způsobem života i myšlení. Postavení žen bylo rozmanité a odvíjelo se od společenské vrstvy, ve které ženy žily. V klasickém židovství měly ženy a muži vymezeny své role, ale nejednalo se o nadřazenost mužů či žen, nýbrž o praktické uspořádání. Prvotní křesťanské spolky v podstatě organizovaly ženy, protože jim je vlastní služba bližnímu, oddanost, trpělivost. Až se křesťanství etablovalo do oficiálního náboženství se svými mocenskými strukturami, nastoupili muži, to už je totiž jejich parketa. Snad aby se vyrovnali se skutečností, že ženy z centra dění vytlačili a snad také proto, že k církevní moci se domohli někteří homosexuálové (kdyby tomu tak nebylo, nikdy by se nemohl tak neuvěřitelně masově rozšířit násilný celibát kněží), přisoudili ženám roli hříšných svůdkyň a tuto roli měly ženy v křesťanství po celou dobu středověku, až do osvícenecké doby.

O islámu už dnes ví každé malé dítě, že hodnota ženy je poloviční proti hodnotě muže, muž ji může bít (ale ne hyzdit v tváři) a v případě sporů nemá žádné zastání, protože se vždy najde způsob, jak ji zničit. Tento vztah k ženám odpovídá svévoli mocichtivého mača Mohameda.

Starozákonní příběhy nebyly komponovány jako líčení historických událostí, nýbrž bylo dodatečně písemně zaznamenáno ústní podání příběhů, které sloužily k interpretaci událostí běžného života a k liturgii. Tyto příběhy si nesou místní znaky nazírání na život a poznání okolí, které bylo obklopeno pohanstvím. Do příběhů tak vstupovaly i kouzla a čáry, protože lidé některým událostem technicky nerozuměli, ale přesto si je potřebovali vysvětlit. A tato potřeba nezanikla s křesťanstvím, naopak, spousta dogmatických a pohádkových tvrzení se vážně znovu a znovu dodnes reprodukuje. Islám, tuším, již žádnou pohádkovou nástavbu ke starozákonním příběhům nemá, muslimové si musí vystačit s Mohamedovým drilem.

V předkřesťanské době se po našem území proháněli Keltové a pak Slované a důstojnost žen byla přirozenou součástí jejich kmenového života. Důstojnost žen nepramení z nějaké pohádky o bohorodičce, která se mimochodem line vicero náboženstvími, důstojnost žen je přirozenou součástí života stejně jako důstojnost mužů, dětí, starců a stařen, fauny a flóry i celého vesmíru.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “Je důstojnost žen odvozena od úcty k Bohorodičce?

 • Důkazem krom Tomášova evangelia:

  Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí!

  …evangeliem, které církev zničila… ale ono znovu vyšlo na svět…

  tak dalším jednoznačným důkazem je Origenův spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis) obsahuje nejstarší JEŠTĚ NEZFALŠOVANÝ křesťanský teologický systém… zabývá se hmotným světem, stvořením člověka, člověkem jako padlou bytostí uzavřenou v hmotném těle… Cílem lidí je návrat do vysokých (nehmotných) úrovní… z odělenosti ZPĚT DO JEDNOTY… o tom TO je!

  http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

 • Církev dělá z Krista modlu, někoho jiného než kým byl doopravdy. Existují i druhé extrémy, pokoušející se zpochybnit jeho existenci. To je také lež, pravda je mimo obě tyto nepodložená tvrzení. Existují totiž mj. historicky dokazatelné zmínky nejen v Bibli, ale i v nezávislých židovských záznamech… dokonce už známe jeho skutečného otce! K dispozici je např. detailní a fakty pečlivě podložená vědecká práce. Autorem této práce je James D. Tabor — brilantní historik, který se účastnil mj. moderních archeologických výzkumů v Izraeli, je velkým znalcem starověkých oblastí Palestiny, kde Ježíš žil… Více např. na webu zde:

  ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/

  Církev zlikvidovala původní Kristovo učení a kvůli tomu musela kompletně zfalšovat vše o jeho narození a mládí…

  ragauian.cz/jezis-kristus-clovek-nebo-buh-pravda-o-cirkevni-manipulaci-s-fakty-2/

  Kristus byl ve skutečnosti tzv. zasvěcenec, vychovaný ve skupině Esejců (proč myslíte že v Bibli není nic o jeho mládí?), která ochraňovala prastaré duchovní poznání:

  POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE VŠECHNO!

 • JE TO DALEKO HORŠÍ:

  pro osvěžení paměti:

  *pravý originální Kristus ženy postavil na roveň mužům

  *cézaropapismus ve skutečnosti prohlásil že ženy nemají duši a díky papežské moci tohle vydrželo až do středověku

  Tohle je důkazem toho že ve čtvrtém století vznikl cézaropapismus, který římský císař zneužil pro ovládání lidí a překroutil Kristovo učení naruby.

  Ano TOTO JE DŮKAZ TOHO ŽE TO CO CÍRKEV DNES ŘÍKÁ O KRISTU JE ZFALŠOVANÁ NAUKA, KTERÁ NEMÁ S PŮVODNÍM UČENÍM KRISTA SKORO NIC SPOLEČNÉHO. Dnešní „křesťanství“ je jen FALEŠNÁ A NEFUNKČNÍ NAPODOBENI KRISTOVA UČENÍ!

  Ano, důkazy existují! a hned v dalším je také předložím…

 • „(kdyby tomu tak nebylo, nikdy by se nemohl tak neuvěřitelně masově rozšířit násilný celibát kněží)“- celibát měl podle mě úplně jiný důvod. Malokterý kněz se reálně udržel a jakýkoli exces pak bylo možné využít k jeho vydírání – když jsou všichni vini vždycky můžete odsoudit nepohodlné. To byl podlě mě důvod celibátu.

  Odkud pramení důstojnost žen v moderní společnosti ? V primitivní společnosti je moc rozdělena více méně na základě fyziké síly, v důsledku budou mít ženy menší hodnotu než muži . Ve většině moderních společností se už ale moc získává hlavně věděním a manipulací, ne silou, z toho pramení rovnější šance na získání moci a tím i rovnější postaven. Nějaké bláboly o bohorodičce. .. . zase někdo neměl co plácnout.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*