Jaké diplomové práce produkují současní studenti? Komenský se musí obracet v hrobě. Kdo bude řídit naše vysoké školy?

Jaké diplomové práce produkují současní studenti? Komenský se musí obracet v hrobě. Kdo bude řídit naše vysoké školy?

Na téma vzájemného rozeštvávání po generace spolu v míru žijících obyvatel, jakož předehry následujícího ozbrojeného konfliktu, bylo již napsáno mnohé.Mainstream spílá prezidentu Zemanovi, že rozděluje společnost, nyní zejména v souvislosti s utečeneckou krizí. Spíše se však v plné nahotě ukazuje, že naše společnost byla postupně rozkližována celých 25 let a naopak, že pan prezident spíše postupně lid zpět stmeluje. Kde jsou však kořeny tohoto stavu?

Co se uprchlíků týče, od loňského léta se sice názory většinové české společnosti značně vytříbily. I velká část našich vrcholných představitelů významně změnila své postoje, ale pouze někteří se odvažují zřetelně jmenovat pravou příčinu toho všeho. Jsou navíc velice alarmující některé názory našich předních pro i proti imigrantských aktivistů. Příklady uvedu dva, každý z jiného názorového proudu.

komensky

Pan Konvička, který má velké zásluhy na tom, že se česká veřejnost ve své většině vzpamatovala a propagandu vítačů uprchlíků odmítla, což je dobře, vidí veškeré zlo pouze ve veskrze prohnilém islámském náboženství jako takovém. To, že není schopen dohlédnout dále, dokazuje jeho odpověď na dotaz redaktora parlamentních listů: „Mluvíme-li o příčinách imigrace, komu přikládáte největší vinu? Jsou to USA se svojí agresivní politikou, jak poslední dobou často slýcháme? Nebo kdo způsobil tuto vlnu?“ Pan Konvička na to prohlásit tuto neuvěřitelnou odpověď: „To je přece úplně jinak. Nemyslím si, že USA konají agresivní politiku, nikoho si nepřipojují, neobsazují, oni přece vyvážejí demokracii a svrhávají diktátory.“ Viz. rozhovor z 12.10.2015:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Konvicka-Islamiste-pronikli-az-do-Bileho-domu-Nacismus-byl-odporny-ale-aspon-nezakazoval-hudbu-jako-islam-403006

Dalším záhadným vykladačem příčin všeho zla je jakýsi performista Kohout, který sice na jednu stranu velmi správně poukazuje na pravé viníky zla z řad západní oligarchie, ale zcela paradoxně požaduje, abychom následky tohoto nesli my všichni prostí občané. Jeho požadavky jsou o to víc nesmyslné, vezmeme-li v potaz, že Česká koruna, ale ani Rakousko – Uhersko v minulosti prakticky žádné kolonie nevykořisťovaly. S posledním z jeho výplodů se může každý seznámit zde:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ceskem-se-rozleva-zumpa-Lizeme-si-sve-prdelni-diry-Smrduta-stoka-ceske-krysy-Bratricku-otevri-jim-vratka-Milan-Kohout-napsal-basen-o-uprchlicich-419185

Přemýšlivý člověk si potom musí položit otázku, neplní-li pan Konvička, pevně věřím, že nevědomky, ale i performista Kohout pouze úlohu užitečných blbců ve hře někoho jiného.

Nejsou v pozadí těchto jimi prosazovaných názorů nějací podobní těm, co rozeštvávali Jugoslávii, kdy jedna skupina agentů intenzivně varovala jednu stranu před ozbrojenými útoky oponentů a jiná v tom samém čase oponující protistranu před ozbrojenými útoky těch prvních? Přečtěte si prosím co o tom všem vypovídá bývalý důstojník CIA:

http://www.kosovoonline.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1604%3Acia-rozetvala-v-roce-1991-bosnu&catid=61%3Aarhiv&Itemid=140&lang=cs

Soustřeďme se na pravé viníky hrozící katastrofy a na ty, kteří jsou schopni napáchat na našem národě největší škody. Nejen na svobodných diskusích již existuje obrovská kritika havloidy uzurpovaných médií. Největší škody jsou však schopni napáchat vzdělavatelé a vychovatelé našich potomků. Tito jsou ale zatím opomíjeni, nebo zmiňováni pouze okrajově.

Položme si otázku, proč po roce 1989 právě učitelé byli až ti úplně poslední, kterým tehdy Havlem řízený stát přiznal nějaké zvýšení platu? Nebylo to zase na základě nějakých „upřímně“ míněných rad našich nových zámořských „přátel“? Nebyl pravý důvod rad typu „Učitelství je poslání, ne zaměstnání. Nyní musíme saturovat tady a jinde, však oni pedagogové ještě nějaký ten rok s tou almužnou vydrží.“ pouze způsob, jak všechny schopné ze školství vyštvat a na uvolněná místa pak dosadit ty správné multi-kulti vymývače za k tomu štědře rozdávané granty? Ptáte se proč se tomu tak dělo a proč zrovna Havel? Alespoň částečnou odpověď lze nalézt zde:

http://leva-net.webnode.cz/products/co-predchazelo-imigracni-invazi-novodobe-dejiny-v-souvislostech-krok-za-krokem/

Na univerzitě, která je domovskou i panu Konvičkovi bude za několik dnů volit akademický senát, po dvou předchozích neúspěších, již na potřetí rektora pro následující období. Jeden z hlavních kandidátů je rektor dosavadní. Tohoto hlava nehlava protlačují ty nejzkompromitovanější figury naší politické scény, jako je například Bursík. Proč asi?

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Kolem-rektora-ktery-vytrvale-kritizuje-Zemana-je-nyni-velice-dusno-Jde-mu-o-kreslo-416504

Ptáte se kdo je Bursíkův favorit? Právě ten, kdo prohlásil, že vůči imigrantům musíme být rozhodně otevření. Ten kdo prosadil za nemalé univerzitní finanční prostředky zbudování v prostorách školy lavičky VH (Velkého Humanitního bombometčíka). Ten co sdílí nenávist proti všemu ruskému, jako jeho touto nemocí postižený kolega, nechvalně známý Putna – zastánce veřejných exhibicí těch, kterým byla nadělena trochu jiná orientace nežli měla příroda (případně bůh) původně v plánu.

Akademický senát, jakož i ostatní pedagogové by se měli velmi zodpovědně seznámit se všemi souvislostmi, kam, proč a pod čí taktovkou se celá Evropa řítí. Že vše směřuje k devastujícímu a v blízké budoucnosti již naprosto neřešitelnému chaosu. Že jsme nad to vytrvale poštváváni proti Rusku a do války s ním, v naprosto nám Evropanům cizím zájmu, místo toho, abychom s ním jakož přirozeným sousedem obchodovali, jako rovný s rovným.

Páni profesoři by se při tom měli spíše, než starostmi nad zlým Ruskem nebo nad minoritou jinak orientovaných, poohlédnout do vlastních řad, na stav našeho školství. Druhý stupeň základních škol je v troskách. Zcela mimo logiku přemnožená osmiletá gymnázia v pátých třídách vytáhnou ze základních škol všechny alespoň trochu schopné děti. Nyní se k tomu ještě chystá zrušení zvláštních škol pro nedostatečné a jejich násilné včlenění mezi normálně chápající děti. Jak obtížnou látku budou asi moci učitelé druhého stupně učit, když všichni talentovaní tam již nyní chybí a navíc jim do tříd přibudou ti co mají v 6. třídě problém přečíst jeden odstavec. Co se v těch integrovaných třídách naučí ti nedostateční, když učitelův výklad pro ně bude „Španělsky“, místo toho aby výuka odpovídala plně jejich nižšímu intelektu. O učňovském školství škoda mluvit. Výrobní firmy již nyní hledají do technických oborů své zaměstnance i ve vzdáleném Mongolsku! Ministryně školství má přesto v plánu posílit humanitní obory.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Valachova-chce-zacit-vic-podporovat-humanitni-obory-419290

Ptáte se čím se, dle ministryně Valachové, ty v současnosti nedostatečné humanitní obory, zabývají? Naši profesoři se svými studenty zde na vědecké úrovni řeší témata jako:

– Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině

– Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie

– Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu

– Duhová rodina živoucího světla a lásky

– Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy

– Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů

– Romský revenant – mulo jako dogma

– Homosexualita u Romů

– Neúplný feminismus: stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky

– Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb „Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky“

– Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

– Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén

– Menstruace tajná a tajená

( zdroj: http://www.white-media.info/akademicke_bahno.html )

Zde si jednu konkrétní vědeckou práci menšího rozsahu můžete přímo prostudovat:

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/158884/

článek s diskusí nad výše odkazovanou diplomovou prací naleznete zde:

http://www.zvedavec.org/prispevky/2016/01/6744-genderova-analyza-filmu-snehurka-a-lovec.htm

Myslím si, že Komenský se musí v hrobě otáčet. Mají snad špičky našeho školství v zájmu vychovat generaci pomatenců jako se povedlo na Ukrajině, kdy v době mejdanu pubescenti se svými pedagogy nadšeně skákali a při tom křičeli „Kdo neskáče to je Rus, zabít Rusa, zabít Rusa ….“! – Doslovně „Moskaljaku na hilljaku“ což znamená Moskvany (myšleno Rusy) na šibenici.

https://www.youtube.com/watch?v=6IQ6HEoyKa4

Tam je krátce na to navlíkli do uniforem, aby toto své nadšení předvedli v praxi.

U nás se zatím intenzivně pracuje na rozdělení dětské populace již v jedenácti letech na budoucí většinově hloupé nevzdělance a menšinu se vzděláním sice dostatečným, ale v oborech ve valné míře naprosto scestných, k normálnímu fungování společnosti neužitečných, ne-li přímo rozvratných. Páni profesoři by se měli zamyslet zejména nad tím, že pokud budou nadále takto pokračovat, tak že je budoucnost semele stejně jako všechny nás ostatní a že jim pak současné požitky z grantíků a seminářů v daleké cizině, kam řada z nich vyjíždí, nebudou nic platné. Zejména by se páni profesoři ze všech českých vysokých škol měli velice dobře zamyslet nad tím, koho si zvolí za své vrcholné představitele.

Výše uvedený text je výtah z článku kde bylo toto téma publikováno v širších souvislostech:

http://aeronet.cz/news/analyza-kompletniho-procesu-destrukce-ceskeho-skolstvi-urceno-predevsim-ucitelum-a-profesorum-zodpovednym-za-vychovu-nasich-deti/

Zde jsem mimo jiné uvedl informace o keltském původu českého národa a jeho jednoznačných genetických stopách v naší populaci. Z následné diskuse pod článkem však vyplynulo, že jiné zdroje toto nepotvrzují. Myslím si že pokud by se naše humanitní vysoké učení mělo zabývat nějakým výzkumem, tak seriózní objasnění takovýchto otázek by bylo našemu národu rozhodně prospěšnější.

Témat, jejichž seriózní výzkum, by nás Čechy asi podstatněji zajímal, je více. Zde uvádím dva další typy:

– Skutečně obývali ve starověku celou Evropu Slované?

http://www.czechfreepress.cz/evropa/ve-staroveku-obyvali-celou-evropu-rusove-slovane.html

– Kdo postavil podél celé jižní hranici Sibiře masivní dělostřelecké pevnosti a kam zmizely. Proč je Sibiřský lesní porost starý pouze okolo 200 let, když ve stejném pásmu v Kanadě stojí stromy staré i 1000 let?

http://aeronet.cz/news/putin-odhaluje-historii-ruska-narod-ktery-nezna-svou-minulost-nema-budoucnost-zkaza-velke-tartarie-1-cast/

 

Václav Kytička

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Jaké diplomové práce produkují současní studenti? Komenský se musí obracet v hrobě. Kdo bude řídit naše vysoké školy?

 • · Edit

  Pro Dalibor 10.2.2016 v 10:24

  Problém je v tom, že Vámi uvedené dělení neodpovídá psychology již mnohanásobně a minimálně jedno století prověřeným, kvalitativně odlišným, významným fázím vývoje jedinců.

  Ty jsou
  a) věk 0 – 0,5 (zde je to pouze miminko citlivé zejména na základní životní potřeby)
  b) věk 0,5 – 2,5 (citlivý na získání elementární důvěry v sebe sama a okolí)
  c) věk 2,5 – 6 (předškolní věk – citlivý na osamostatnění se od rodičů a získání sociální důvěry)
  d) věk 6 – 15 (školní věk – citlivý získat na získání vztahu k povinnosti – že nic není za darmo)
  e) věk 15 -18 (puberta – rebélie zcela se osamostatnit a něco sám dokázat – pokud je výchova ze ZŠ chybná je potom také třeba jedinou snahou jedince dokázat vypít nejvíc piv v celé hospodě na posezení!)
  f) věk 18 – 24 (adolescence – citlivé na osvojení si osobní odpovědnosti)
  g) věk 24 – 40 (dospělost – škola života v praxi)
  h) věk 40 – 70 (zralost – zde by již měl být jedinec natolik zkušený, že prakticky nedělá žádné podstatné chyby)
  i) věk 70 – smrt (stáří)

  Každá fáze je jinak citlivá pro výchovu, vzdělávání a získávání charakteru osobnosti

  Věk 2,5 – 6 fáze osamostatňování se
  Ve věku 6 – 15, to je do nástupu puberty, by se měl jedinec postupně dostat od hry k vnímání povinnosti jako hodnoty a získání z toho plynoucích sociálních zkušeností. Zde se bavíme zejména o výchově, kdy v rámci ní rovněž dochází ke vzdělávání. V tomto věku by populace NEMĚLA být od sebe vzájemně rozdělena. Cílem jednotné ZŠ by mělo být, aby pokud možno celá populace takto starých školáků vstupovala do puberty motivována (každý jedinec sám za sebe) prosadit se v něčem smysluplném.

  Ve věku 15 – 18 potom, pakliže chuť se prosadit je u každého individua pevně ze ZŠ ukotvena, je teprve na místě populaci rozdělit dle „talentu“. Takto motivovaným rozdílným skupinám potom poskytnout další vzdělávání dle individuálních schopností, ale, a to je hlavní, dle vlastní iniciativy každého jedince.

  ZŠ by měla plnit především funkci výchovnou, aby i na úkor zmírnění vzdělávání do průměru, pokud možno všichni žáci měli chuť vstoupit v 15 let do škol a učebních oborů, který si již byli schopni svým způsobem samostatně a svéprávně vybrat.

  Zanícení 15 letí studenti potom hravě dohoní určité vzdělanostní mezery, o které by mohli býti ochuzeni zprůměrovanou vzdělávací úrovní jednotných ZŠ. To platí v případě, že je tato jednotná ZŠ vychovala, k tomu, že to co dále chtějí studovat, chtějí doopravdy – od srdce! Respektive svou pubertální rebélii nasměrují do: někdo učiva techniky, jiný manuální do zručnosti, další do humanitního studia.

  Žádný 10-letý žák nebo žákyně není dostatečně vyzrálá osobnost, aby věděla co by jí
  v budoucím životě opravdu bavilo! A to je věk pro vstup do prváku osmiletých gymnázií!

  Přirozeně, že okrajům populace (to je cca 2-3% těm nejtalentovanějším a cca 2-3% těm nedostatečným) je třeba poskytnout individuální výchovně vzdělávací proces, tedy zvláštní školy a školy pro maximálně nadané – tedy například osmiletá gymnázia. Toto by však měly býti spíše internátní školy – obdobné anglickým středním školám. Pokrytí té 2-3% skupiny opravdu talentovaných – odpovídá ale cca 2 třídám na ročník a jeden kraj.

  To, že v každém krajském městě je otevíráno takových tříd cca 8 a v okresních cca 2, dostávají se na tyto školy i žáci s nevyhraněným talentem, kdy na druhém stupni zůstanou pouze ti horší, kteří potom ztratí jakýkoliv vzor v těch chybějících, co utekli na gymnázia. Potom přesně dochází k tomu o čem píšete v prvním odstavci, že ty co zůstanou na takto vybrakovaných ZŠ nic nebaví a nakonec to nebaví i samotné učitele.

  Snaha státu (národa) by měla být vychovat celou populaci a ne, tím že školský systém postaví proti mnoha studiemi ověřené přirozenosti, užitečně vychovat a vzdělat jen její cca třetinu, kdy i ta je poškozena tím, že ztratí kontakt s těmi slabšími. Tedy vznikne užší skupina privilegovaných a velká skupina sociálně slabších, kdy tyto skupiny jsou vzájemně proti sobě vnitřně již od věku 10 let skrytě nepřátelsky naladěni.

  Zde zakopaný pes rozevírají sociálních nůžek celého národa!

 • Váš názor kritizující odchod žáků s většími studijními předpoklady na víceletý gympl svědčí o tom, že jste asi již déle ze školy. Před sedmi lety jsem byl v devítce na ZŠ a kvalita výuky byla hrozná, především proto, že to skoro nikoho ze žáků nezajímalo. Tento problém sice není víceletým gymnáziem úplně potlačen, ale je tím dosti regulován. Určitě se tam taky najdou jedinci, které to nezajímá, ale těch, co to zajímá už bývá většina. Tím se dá dosáhnout mnohem větší kvalita výuky.

  Ke zrušení zvláštních škol: také se zrušením nesouhlasím, ale řekl bych, že můj celkový názor je konzistentnější než ten váš z důvodu toho že prosazuji: „Ať je každý vzděláván na úrovni, ktará mu intelektuálně přísluší“. Pak gympláky nebrzdí „obyčejní“ žáci (pardon za formulaci, nevím, jak to napsat) ze ZŠ a žáky ze ZŠ nebrzdí ti, kteří by potřebovali speciální přístup.

  A ještě bych chtěl dodat k té kritice humanitních oborů: nebudu polemizovat o nepotřebnosti genderové anylýzy Sněhurky a podobných blbostí, ale nezapomínejme, že třeba na Fakultě humanitních studií UK se vyučuje i ekonomie (mimochodem nejlépe v ČR) a ta je sakra potřeba! U technických oborů je to jednodušší – ty jsou prostě potřeba bez výjimky!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*