Jaké asociace ve Vás vyvolává chování současného papeže milí občané?? Chce ta potvora mír nebo válku??

Jaké asociace ve Vás vyvolává chování současného papeže milí občané?? Chce ta potvora mír nebo válku??

Celý svět už obletěly fotografie papeže Františka, jak líbá či olizuje nohy bezvěrcům, židům, vyznavačům islámu a dalším nepřátelům křesťanské společnosti. Vyskytly se i fotografie jak muslimům myje nohy, přičemž na druhé straně odtahoval ruku, když mu věřící křesťan hodlal políbit papežský prsten, což patří ke starobylým dávným křesťanským rituálům. Tato jeho gesta mnohé značí a svým způsobem dehonestují křesťanství jako celek.

Můj osobní pohled na tyto záležitosti vnímejte prosím jako pohled člověka, jenž je věřící, ale nepříslušný k žádné církvi. Jako pohled člověka, který dává na první místo víru a až úplně na poslední místo církev, ale také jako pohled člověka, jenž propaguje marxistické myšlenky, přičemž není členem žádné politické strany. Možná Vám to přijde nesourodé, ale při hlubším rozboru přijdete na to, že to mám provázané až dost, ale nebudu se tu zabývat sám sebou.Papež-jak to ten člověk vlastně myslí?? Osobně bych si dovolil říci, že postupuje dle tradic katolické církve a v mnoha oblastech bych přirovnal jeho postoje k postojům krále kolaborantů Pia VI. Lze chtít od katolické církve něco jiného?? Myslím, že ne!! Historie jasně dokázala, co jsou katoličtí pohlaváři zač. Nelze souhlasit s tím, aby byla papežem ponižována křesťanská společnost a aby se doprošovala muslimů a židů. To skutečně není na místě. Ať si každý národ věří tomu, co uzná za vhodné-víra má být svobodná, ale je doslova zločinné v době, kdy se muslimští vetřelci snaží ovládnout starý kontinent, aby křesťanský svět postupně ohýbal hřbet. To není ukázka milosrdenství a sounáležitosti. To je důkaz slabosti a uvrhávání do područí!!

Nabízí se zde otázka-proč! To už je na tom křesťanská společnost tak špatně?? Chce papež František docílit rozkladu křesťanské společnosti?? To by mohlo v konečném důsledku znamenat vytvoření spouštěcího mechanismu k válce!! Sice slovně papež prosil o to, aby nebyla válka, ale jeho slova ostře kontrastují s jeho činy. Jsou to právě jeho činy, jenž popouzejí křesťanskou společnost. To chce skutečně lidi tak moc nasrat?? Křesťané nemusí nikomu poklonkovat a vlastně ani nesmí, pokud nechtějí ztratit svoji svobodu a svou zem. Křesťané musí svou domovinu bránit a to za každou cenu. Nebudeme-li tak činit, tak křesťany čeká postupné vyhubení!! Za povšimnutí samozřejmě stojí i fakt, že takováto politika se na nás valí i z jiné strany. Tou stranou je EU, která vší silou pracuje na tom zbavit evropské národy svébytnosti, národního povědomí a kultury. Jsme tady sevřeni ze dvou stran. Prostředky této politiky jsou sice odlišné, ale směřují ke stejnému cíli a to k likvidaci původních evropských národů a hodnot.

Je to jidášská, pokrytecká a falešná politika. Možná řeknete, že politika a církev nemají spolu nic společného, ale je to obrovský omyl. Církev patří mezi největší politické hráče na světě. Každé náboženství lze ideologizovat!! Za příklad nám mohou být židé. Ano-křesťané a židé mají společné kořeny víry. Ty končí starým zákonem!! Nový zákon už je více méně křesťanský, ale židé se postupně dali cestou judaismu. Díky ideologizaci judaismu se daří židům jejich víru v křesťanském světě glorifikovat, ale bohužel na náš účet, přičemž židé se stali elitní strukturou vládnoucí světu a i papež jim poklonkuje. Chápu, že je to velký byznys, ale také hazardní hra z důvěrou lidí. Bude-li to totiž pokračovat tímto směrem a bude-li se frustrace lidí více a více zvětšovat, tak nemusejí být jen žluté vesty a protesty proti reformám ve Francii. Mohou být i protesty proti lži a prodejnosti. Mohou být boje za zachování původních evropských národů!! Pak budou hořet synagogy a mešity, ale dost možná i katolické kostely, neb katolíci zaprodávají naše duše ďáblu. Nebude to však v žádném případě zločin. Budou to kruté činy za sebezáchovu nás všech a za vykořenění zla a lži. Ono totiž jedno staročeské přísloví říká, že sedět jednou prdelí na dvou židlích nelze.

Papež líbá nohy kde komu a na křesťanský svět nějak zapomíná. Bude to asi tím, že křesťané mu mohou políbit třeba prdel.

Jak to vidíte vy, vy a třeba vy???
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*