Jak se postavit na odpor protinárodním vládám a přistěhovalcům????

Jak se postavit na odpor protinárodním vládám a přistěhovalcům????

Tento dotaz jsem v poslední době dostal nesčetněkrát. Možná se otázka lidí může zdát navenek dosti složitá, ale věřte, že při troše dobré vůle se dá udělat mnohé. Dokonce i to, co se jeví jako nemožné a nedosažitelné…

Mnozí lidé a především ti, kdož mě znají, vědí, že jsem komunistou, avšak tak nějak jiným než je obvyklé. Snažím se vycházet principiálně ze základů Marxismu a i když se to mnohým nezdá, tak tento mi dává odpovědi takřka na vše. Musím připomenout, že nejsem příslušníkem žádné politické strany. Vrátím li se k otázce zaplavování Evropy migranty, tak zde je nasnadě jediné řešení, když nám naše vlády nepomáhají a nechávají nás napospas osudu.  Alfou a omegou účinné obrany národa je to, že se bude organizovat. Tím nemyslím v současných politických stranách, protože tyto jsou přisátým parazitem na národech a jsou prodlouženo rukou velkokapitálu, který zajímá pouze jeho zisk a nějací občané-ti jsou pouze v roli zbytného materiálu.

Důležité je vytvářet buňky hnutí odporu-třeba i v ilegalitě. Tyto buňky musí na sebe navazovat další a další buňky k vytvoření struktury pavoučí sítě. Není na toto vůbec potřeba peněz, ale zapálených lidí-vlastenců. Členství v takovýchto buňkách musí být dobrovolné a založené na dané ideové jednotě. Tedy musíme vědět, oč nám jde a čeho chceme dosáhnout. Všichni členové takovéhoto hnutí si musí být rovni a hlas každého jedince musí být vyslyšen i přesto, že rozhodujícím faktorem je názor většiny. Po vytvoření základních struktur bude nutno vytvořit strukturu řídící, která však v žádném případě nemusí mít aparát takový, jako třeba aparát politické strany. Nepůjde o žádné placené funkce-nebude z čeho a navíc-nejde nám přeci o peníze, ale o ideu. Tou bude národ a jeho přežití. K nutnosti organizovat se patří i nutnost ozbrojovat se a to jakýmkoliv způsobem, abychom byli schopni bránit sebe, ale v případě potřeby i ostatní. Ostatními jsou myšleni příslušníci národa, kteří nenesou vinu na současném stavu společnosti, což znamená, že takového Vondru či Halíka bych muslimským radikálům klidně ponechal, ať si s nimi dělají dle svého uvážení. Není možno hájit zrádce národa nebo kolaboranty.

pristehovalci

 

V zásadě stačí několik zapálených lidí pro věc bez sklonů ke konjunkturalismu, s racionálním pronárodním myšlením, odvahou a jasnou ideou. Osobně nevěřím tomu, že nás ochrání naše policie anebo armáda, protože tyto složky jsou především represivním aparátem proti nám-obyčejným lidem, a když mají pomáhat a chránit, tak se spíše otočí zády. Tyto složky kapitalistické struktury nejsou prvotně určeny k tomu, aby pomáhali prostému občanu. O politicích platí totéž. Po získání určité síly a společenského kreditu se v následných krocích dá uvažovat o likvidaci vládních a mocenských struktur s následnou změnou společenského zřízení.

Shrnul jsem to vše do stručné kostky a velmi jsem to zjednodušil, avšak podstata je zachována. Je na každém občanovi, jak se k uvedenému postaví. Zda bude něco chtít dělat anebo bude čekat jako ovce až mu uříznou zaživa hlavu.

 

Oldřich Rambousek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Jak se postavit na odpor protinárodním vládám a přistěhovalcům????

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*