Jak nepokrokový a nelidský je feudalismus, víme. Víme však i to, že se nesmí vrátit zpět?

Jak nepokrokový a nelidský je feudalismus, víme. Víme však i to, že se nesmí vrátit zpět?

Vracíme se zpět k feudalismu, nebo je to zlý sen? Vážíme si sebe, svých bližních, nebo se budeme tvářit, že je vše v pořádku? Pokud si sebe vážíme, nesmíme podporovat minulost a minulostní myšlení, to jediné je základ pro pokrok.

A jen dodám to, že to jediné je základem pro skutečný pokrok.

Britský ministr: Lidem musíme sebrat sociální dávky, aby se naučili pracovat jako v Číně

Během letošního výročního kongresu Konzervativní strany konstatoval ministr zdravotnictví Jeremy Hunt: „Musíme lidem v zaměstnání zrušit podpůrné sociální dávky, protože je to velmi důležitý kulturní signál. Chceme, aby se Británie stala za 20, 30, 40 let jednou z nejúspěšnějších zemí. Existuje zásadní otázka, kterou musíme zodpovědět. A ta v podstatě zní: Staneme se zemí, kde lidé budou ochotni pracovat tak usilovně, jak se pracuje v asijských ekonomikách, tak usilovně, jak jsou ochotni pracovat Američané? Proto musíme vytvořit kulturu, kde bude práce jádrem našeho úspěchu.“http://www.blisty.cz/art/79316.html#sthash.GNhVtHF2.1klsrQyO.dpuf

Co si myslet o tomto člověku, který se takto vyjádříl? Myslet si můžeme cokoliv, pokud však napíši, co si myslím o tomto člověku já, pisatelka tohoto textu, tak mě budete považovat za neslušnou. Ostatně, zdá se vám to také jako dobrý vtip, kdy britský ministr obdivuje čínskou pracovitost směřující k údajné prosperitě ekonomiky?  Jistě tento jeho obdiv není z důvodu blahořečení k Číňanům. Je za tím spíše návod, který si pod touto „pracovitostí“ tento pán představuje.

Takže se pokusím slova tohoto pána malinko a v rámci mého vlastního sebeovládání, rozebrat.

Ten člověk je asociál a tím asociálem je proto, že sám zjevně nikdy skutečně nepracoval. Tento pan ministr je totiž placen z daní svých skutečných chlebodárců a těmi jsou lidé a jejich nemalé daně. Zaslouží si, aby se stal dělníkem v sirkárně právě v té Číně a to tak, aby tam pracoval 12-14 hodin denně, při tempu, které po něm budou vyžadovat stejní asociálové, jakým je on sám s tím, že nad ním budou stát a neustále mu budou zdůrazňovat, že to je on, kdo brzdí ekonomiku země, protože je pomalý, líný a ještě za to vše dostává zaplaceno. Takže jakékoliv byť sebehrubší vyjádření směrem k tomuto asociálovi, bude vždy velmi mírumilovné vzhledem k takto arogantnímu ministrovi, který je mimo realitu skutečné práce, který před sebou vidí jen sprostý zisk na úkor životů lidí, kteří poctivě pracují, aby měli na vyděračské životní náklady a za tu práci nakonec dostali almužnu, která jim stačí pouze na ty náklady, nikoliv už na smysluplný plnohodnotný život…

Nyní k těm dávkám, k těm našim, nikoliv k těm britským.  Zamysleme se, proč si vůbec pracující člověk musí jít na úřad pro peníze, což je deprimující a nedůstojné. Ten člověk je zaměstnán, ale jeho mzda je tak nízká, že nepokryje veškeré náklady. Dnes se tomuto stavu říká „pracující chudoba“. Takže se obrátí tento pracující a to podtrhuji, člověk, který naštěstí práci má, obrátí se na úřad, kde si vyžádá tu příspěvek na bydlení, tam příplatek na dítě atd…Je to chyba toho zaměstnance a člověka, který se takto zachová? Není! Využije té možnosti na kterou má v tomto systému nárok.

Stát dodotuje jeho mzdu a ještě mizerně!

Myslíte si, že je normální pracovat a neuživit sebe a svou rodinu při práci pěti a mnohdy i více dnů v sedmidenním pracovním týdnu? Není! Takže?… Stát dává ze společné kasy peníze lidem, které někdo záměrně platí tak, aby moc netratil, aby měl obrovský zisk a „lůza“ si ještě myslela to, že on je jejich dobrodinec – chlebodárce. Kdo nakonec však tratí? Všichni! Národ jako celek. Ty peníze v podobě dávek jdou nakonec do černé díry, lidem moc nepomohou, ale celkově státní kasa přitom tratí hromadu prostředků, při součtu jednotlivých dávek, které by mohla použít na skutečně potřebné a tak by lidem bylo skutečně pomoženo, ne jen relativně a ještě s vyčítáním ministerstva financí…

Nahromaděné daně jdou na infrastrukturu, na důchody, na pomoc potřebným…Je to však skutečně pomoc potřebným? Je to pomoc pouze relativní.  Proč je však relativní je třeba rozklíčovat do hloubky. Stát totiž ze společného nepomáhá potřebným, ale pomáhá tomu chamtivému zaměstnavateli ať nadnárodní firmě, či našim velkopodnikatelům! Stát totiž dotuje mzdy lidem, kteří pracují a které má vyplácet poctivě zaměstnavatel, nikoliv stát!!

Stát, tak prakticky dobrovolně, ve své naivnosti, přiživuje chamtivost těchto nemorálních firem, kterým rostou zisky, přesto ale, nerostou mzdy!

Stát jsme my, jak se okřídleně připomíná. Kdo je tedy škodný? Nejen ten pracující člověk s nízkou odměnou, ale celek. Potom se ta ztráta v kase svádí tu na cikány, tam na důchodce a maminky samoživitelky! Ano, dávejme podporu lidem, kteří ji potřebují. Jsou to lidé bez práce, práce logicky ubývá a bude ubývat, není jí třeba, jako v dobách minulých…Naši pomoc potřebují naši invalidé, naše maminky, naši senioři a lidé v nemoci. Pokud naše cikánské spoluobčany, nechce trh zaměstnávat, pak tuto pomoc musíme dát i této minoritě. Jestliže se někdo pozastaví nad tím, že o naší minoritě nepíši „slušně“, jako o Romech, pak vězte, není to tak vyjádřeno ve zlém. To nám někdo jen vnucuje jakési šablony a škatulky, že slovo „cikán“ musí být hanlivé. Všichni cikáni nekradou, a nejsou líní, stejně tak, jak to nedělají gadžové, jak nás naše menšina nazývá…Já jen neznám romské pohádky, znám však staré a historicky zajímavé, cikánské pohádky.

Proč má chodit na úřad a velmi poníženě a provinile se klanět před byrokraty člověk, který pracuje, dře a kde nic tu nic? Kde je chyba? To se ptejme. Opět mi z toho vychází jako jediné řešení ZÁKLADNÍ PŘÍJEM. Tento systém většinu byrokratů potřebovat nebude! Byrokracie kolem dávek je velmi nákladná, úředník prakticky rozhoduje o bytí, či nebytí člověka, který nemá na základní živobytí. Na tyto úředníky se vynakládá velká část financí, nákladný je i provoz systému IT na přerozdělování dávek…

Ano, lidé v Číně pracují a hlavně je jejich práce vysoce organizovaná, stejně, jako např. v Německu. Tzv. „běžící pás“, kde vše se vším souvisí a bezproblémově na sebe navazuje…Hlášky, kdy tento arogantní britský ministr, s arogancí sobě vlastní, vypouští do éteru, jimiž přeje lidem kteří pracují to nejhorší, mě už štvou, stejně jako primitivní slovo „makat“, a jeho odvozeniny, makej, nemakačenko atd. Podle tohoto člověka to srovnávání a poukázání na fakt, že někde lidé pracují ještě za menší mzdu, než jinde, je zřejmě dobrým příkladem toho, jak se má s pracujícím lidem zacházet.„Víc pracuj a méně vydělej za horších podmínek, je základ úspěchu!“ Ptám se, jakého úspěchu a v čí prospěch? Ve prospěch celkové společnosti určitě ne! Je to jen a jen cesta do pekel, což je dávno evidentní, jen tento pan ministr a jemu podobní schvalovači minulosti a utahovači šroubů lidstvu na doraz, to nevidí, spíše z jasného důvodu vidět ani nechtějí. Sami ať si zdůvodní, proč se zastávají zla, proč nestraní skutečnému pokroku. My však již víme oč jim jde. O vlastní bezbřehou moc a chamtivost, o nekonečný růst, který však neexistuje! Nekonečný růst vždy nakonec ve své nadutosti upadá na samé dno. Bohužel s ním i samotná, takto neurvale nastavená civilizace. 

Tito lidé, typu pana britského ministra se ohlíží zpátky, dávaje nám za vzor utlačování, bezcitnost a nedůstojné zacházení s lidmi a snad si i přejí, aby jsme šli touto cestou. Chceme toto i u nás? Příkladem budiž kauza  firmy s cizím managementem, IG Watteeuw na výrobu převodovek s jejími arogantními výhrůžkami směrem ke svým zaměstnancům…

http://www.ceskenoviny.cz/regiony/jihomoravsky/zpravy/zamestnanci-ig-watteeuw-pokracuji-ve-stavce-devaty-den/1266933

http://byznys.ihned.cz/c1-64708560-stavkujici-ve-firme-ig-watteeuw-cr-nasli-zastani-u-premiera-pomoct-jim-ale-nemuze?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

Samozřejmě, že jim pan Sobotka a jemu podobní nemohou pomoci, vždyť je sami do tohoto chomoutu uvrtali! Nepřímo těmto cizím firmám naznačili, že jsme banánová republika, kde lidé budou pokorní a budou pracovat až do samé sebedestrukce, protože zde vládne exekutorská mafie, soudní mafie a mafie médií, jež těmto ustrašeným lidem do hlav vtloukají, jak se musí chovat, jak musí brát každou práci a za každou cenu…

feudalismus

Takto to dál nemůže fungovat a ani už nefunguje.Takový systém, kdy člověk bojuje s druhým člověkem o přežití a nekonečný zisk, těch co nepracují, ale pouze spekulují, je již neudržitelný.

Naopak, ČR musí jít jinou cestou, a ČR jinou cestou půjde, i když i my zde máme podobné ministry a oligarchy, či managementy, kteří a které mají stejné a minulostní myšlení, jako jmenovaný pan britský ministr. Zbavme se jich. Nevolme tyto fosílie jako naše zástupce. Příležitost k tomu jistě brzy bude…

Vezměme si jako příklad právě výše zmíněnou firmu IG Watteeuw, která nutí své české zaměstnance pracovat v sobotu a v neděli pod pohrůžkou vyhazovu z práce! Tomu se říká feudalismus, kde drábem jsou všichni ti vyčůraní manažeříčci a o to je to smutnější, že jsou to většinou mladí lidé, kteří se takto chovají a dělají tak „velmi užitečnou práci“, práci drábů, svým chlebodárcům s minulostním zaměřením směrem k feudalismu, či otrokářství. Jestliže si toto dovolí nadnárodní firma na našem území k našim lidem, je něco hodně moc špatně. Ono není divu, takto si je naše vlády zde vychovaly pod záminkou přísunu cizích investorů a tak prý dostatku práce pro všechny, investorům, kterým tyto vlády daly možnost podnikání na našem území a jejichž zisky jdou do dceřiných států těchto firem. Byla to především ČSSD s jejími pobídkami a jak je vidět i stávající ČSSD pod vedením Bohuslava Sobotky nabízí pod záminkou snížení nezaměstnanosti další investory typu Amazon. Investory podplatily doslova tak velkoryse, že zde podnikají za hubičku a s pravidly, o kterých se našim českým firmám, může jen zdát. Kde jsou pobídky pro naše firmy? Samozřejmě, že v tomto režimu pokračuje také vláda Sobotkova, je to jejich zástěrka, kterou chtějí dokázat, jak pracují pro lid této země. Příkladem je právě zmíněný velkosklad Amazon, kde budou opět otročit naši zaměstnaci za špatných platových i pracovních podmínek, ačkoliv jinde nehoráznou politiku tohoto monopolu prokoukli a již vypráskali ze svých zemí… Takové jednání našich ať levicových, či pravicových vlád, považuji za zrádcovské a za podraz vlastních spoluobčanů, kteří chtějí pracovat, chtějí podnikat, ale ne již dnes za každou cenu, tak jak tomu bývalo nedávno zvykem.Tento tlak lidí, kteří pracují na oligarchy a korporace bude pochopitelně sílit a to plným právem, právem pokroku, skutečného pokroku. Skutečný pokrok je ten, kdy se akceptuje skutečný stav, kdy se poukáže na to, co již nefunguje, protože svět se rychle mění a zvyklosti a stereotypy přestaly platit a plnit svůj účel. Je nutností jít skutečnou cestou, kde pokrok bude prioritou, ale bude to pokrok s podtextem lidského přístupu nejen k sobě samým, ale i lidského přístupu k přírodě, k darům, které nám všem byly dány při zrodu na tuto planetu.

Nelze již jít pouze cestou kosmetických změn.

Takových změn jsme v naší vlasti svědky od pravicových vlád a jejich batohů, síťovek a utahování opasků, po stranu, jaké je právě šéfem minulostní pan premiér Sobotka a jeho stejně minulostní ministři, jako je paní Marksová, s jejími řečmi vůči důchodcům, kterým neřeší smysluplně jejich důchody.

Jak je možné, že v ČR není dosud stanoven minimální důchod, který kopíruje skutečný spotřební koš?!

Co to je za hrátky s našimi důchodci a s plkáním o jakýchsi navýšeních čtyřiceti korun, či jednorázové farizejské záplaty nejdříve šestset korun o vánocích, později prý devětset korun až v únoru.

Není vám paní Marksová a pane Babiši hanba, takto se chovat k našim seniorům?!

Pan prezident Zeman si také bohužel nevšiml, že některé naše důchodkyně, babičky a maminky a dříve pracující ženy, mají důchod dokonce pod pět tisíc, což absolutně neodpovídá stávajícím a stále se zvyšujícím nákladům!

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 má být opět pořad paní Jílkové „Máte slovo“ právě o důchodech. Jsem zvědavá, na tu nic neříkající řež, kde se každý s každým rozhádá, která nemá za úkol uchytit těmi, co zde rozhodují a tvoří zákony, to podstatné, a dát tak na problémy lidí reálnou odezvu. Tento pořad je jen a jen pouhou reality šou pro „pobavení“ mlčící většiny, kdyby to ovšem nebylo o vážných problémem této doby a v této zemi. Jak má stará paní, či osamocený pán – důchodce vyžít s důchodem pod pět tisíc?! Pod sedm tisíc? Pod deset tisíc? Ano, lidé s důchodem pod pět tisíc korun existují a živoří…Pokud se sejdou v rodině dva důchody, tak je to ještě pro tyto manžele únosné, obzvlášť, pokud si jsou schopni ještě přivydělat. Přitom těchto lidí, kteří mají důchod pod pět tisíc, je několik málo procent z celkového počtu třech mil. evidovaných důchodců.

To jim nemůže tento stát stanovit důchod, který je smysluplný a důstojný a pod který se zkrátka nesmí v této zemi jít?

A to nemluvím o tom věčném přidávání na platech „potřebných“ soudců, přidávání na platech byrokratům, kteří se zde množí geometrickou řadou, místo slibů omezení byrokracie, přidávají si poslanci, přidáno je i panu prezidentovi. Důchodci jsou zde lidmi druhé kategorie. Pan Babiš dostal vypracovaný návrh na minimální důchod od pana profesora Vostatka. Shodil jej však ze stolu. Důvod?! „Oni důchodci jsou zvyklí z války na skromnost“, že, paní poslankyně Gabrielo Pecková za TOP 09, že paní Marksová!

http://domaci.eurozpravy.cz/duchody/122381-duchodova-revoluce-babis-ma-plan-rovny-duchod-vsem-ve-vysi/

http://ekonomika.idnes.cz/babis-dostal-navrh-zrusit-podporu-sporeni-svou-reformu-penzi-nepredlozi-1r3-/ekonomika.aspx?c=A150630_114204_ekonomika_kop

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/026schuz/s026254.htm

Pokud toto téma minimálního důchodu nepadne ve vládě a nebude skutečně řešeno, nemají paní Marksová a pan Babiš místa v této společnosti a na těchto zodpovědných postech, neboť oni za nic ve skutečnosti nezodpovídají! 

Těmito kosmetickými změnami se ti neschopní a nemoudří poslanci, ministři ve vládách, v našich vládách, ve vládách napříč Evropou, snaží zamaskovat svou neschopnost, neumětelství, a své vlastizrádné jednání v neprospěch naší země, v neprospěch celé planety. Tito naši, či britští, a i jiných mocností ministři a loutky, skutečných vládců, kterými jsou banky, korporace, si hrají na Bohy. Chtějí však společnost vracet k feudalismu. Budeme jim to dál trpět? Stačí skutečně pouze stávkovat, tak jako stávkují lidé v brněnské strojírenské firmě s cizím názvem IG Watteeuw ? Nestačí! Je to nedůstojné v době, která nese letopočet třetího tisíciletí, takto se muset domáhat samozřejmého. Bylo vůbec nutné zbavit se vlastních strojírenských firem, které zaměstnávali skutečné odborníky, české a slovenské odborníky, nástrojaře, frézaře, konstruktéry? Na to se ptejme a vraťme se zpět k těmto hodnotám, ale s moderními, dnešní době poplatnými prostředky. Nevracejme se pokorně zpět do minulosti feudalismu, vraťme se s pokorou k vlastní hrdosti, která nabírá na síle i v souvislosti s řízenou zničující migrací do Evropy, kde není vše ještě zdaleka tak růžové, jak to těmto, převážně ekonomickým migrantům nakukala paní spolková kancléřka Angela Merkel. Důvody, proč tak učinila se brzy dozvíme. 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Trestni-oznameni-na-Merkelovou-za-pripravu-masakru-Evropanu-burcoval-spisovatel-Kuras-na-akci-Tu-ukoncila-hadka-s-Fistejnem-kvuli-Putinovi-402472

https://www.change.org/p/wir-fordern-das-misstrauensvotum-r%C3%BCcktritt-der-bundeskanzlerin-dr-a-merkel-und-sofortige-neuwahl-der-bundesregierung-resignation-of-the-german-chancellor-dr-a-merkel-and-immediate-reelection-of-the-german-government?recruiter=390715032&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

Čtěte pod touto peticí, která probíhá na německém serveru diskuzi a to nejen diskuzi německých občanů. Podepisují se i lidé z ČR a jiných států EU!

Chceme stále snášet a žít v nedůstojné realitě, kde to mnohdy chodí tak, že stejně, jako v minulosti je nám řečeno: „Nelíbí se ti, že máš nízkou mzdu a špatné podmínky práce? Tak táhni, za vraty čekají další práce chtiví!“ Bohužel i toto je dnešní realita a to nejen v nadnárodních firmách, typu té „brněnské“, ale i ve firmách, kde majitelem firmy je Čech, což je obzvlášť smutné, že Čech takto okrádá a ponižuje Čecha…

Všechny tyto anomálie mají prapůvod v chamtivosti nemocných jednotlivců, kteří dohromady tvoří moc. Moc nad lidmi, kteří si takové jednání nechají líbit. A to je kámen úrazu, že se lidé dosud nenaučili mít zdravé sebevědomí. Mají se tito utiskovaní lidé vůbec rádi?…

Ledy však vždy nakonec roztají, lidé začínají chápat, že je něco špatně a že nelze vše svádět na ty nemocné chamtivce, před kterými se hrbíme a to od dob minulých…

Teď z jiného soudku podrobnější úvaha. Myslím si, že právě ta síla záměrně sem valících se mas migrantů, mnohým z nás a to i našim vládním zastupitelům, otevře oči. Dokážu za vším špatným vidět nakonec i to dobré. Vidíte také to stmelení našeho národa? To nejdůležitější je teprve před námi, ale záleží na nás na těch, co vidíme realitu dneška a co ji prostě již nechceme přijmout za svou. Společnost musí stávající systém nesvobody od základů změnit a začít by to mělo zdola.

Historie se opakuje, nyní však se zkušenostmi, které naši předci neměli.

Na jedné straně rychlý pokrok technologií, které ulehčují práci a lidem život, na straně druhé se mezi tento pokrok neustále vrací, doslova vtírá, minulost a minulostní myšlení starých chamtivých struktur, které tu minulost chtějí za každou cenu udržet. Zda se jim to podaří, ukáže čas a ten se krátí. Věřím, že se jim to nepodaří.

Základní nepodmíněný příjem je skutečný a převratný pokrok a záchrana lidstva před definitivním úpadkem

Usilovali jsme o to, abychom práci zmechanizovali, abychom člověka osvobodili, a teď si stěžujeme, že nemáme pracovní místa. A nikdo neřekne: Ano, hrome, právě proto jsme posledních sto let tak těžce pracovali, abychom už takhle pracovat nemuseli! Nepodmíněný základní příjem je sociálně-politický model přerozdělování prostředků, ve kterém naprosto každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách, získává rovnocenný základní příjem zajišťující důstojné a kulturní postavení ve společnosti. Spravedlivý podíl na bohatství země, na kterou se narodil a kterou sdílí s ostatními spoluobčany. Model též řeší sjednocení daní, jež se nabalují na produkt či službu během dlouhé cesty ke spotřebiteli v jednu komplexní dań uplaňovanou až na konci řetězce.

Půjdeme cestou základního příjmu, kde práce bude o to víc považovaná a o to víc důstojnější, protože bude skutečně ohodnocena a to nejen penězi, ale právě tím skutečným pokrokem, který bude přinášet a to vše bez stresu, ponížení a utahování pomyslných šroubů…

 

 

Milena Poláková

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*