Jak Bill Gates pomáhal farmaceutickým společnostem udržovat monopol na vakcíny během COVIDu

Jak Bill Gates pomáhal farmaceutickým společnostem udržovat monopol na vakcíny během COVIDu

Když prezident Biden před několika týdny uspořádal svou první tiskovou konferenci od nástupu do úřadu, slíbil, že 200 milionů dospělých lidí dostane do konce prvních 100 dnů nejméně jedenu dávku vakvíny – což je zdvojnásobení jeho původního cíle 100 milionů. Přesto v téměř 130 zemích, které představují 2,5 miliardy obyvatel, nedostal dávku ani jeden dospělý člověk.

Důvody, proč tomu tak je, lze vystopovat až k jedinému muži: Billu Gatesovi. Gates varuje před nebezpečím pandemie už léta – už dávno předtím, než se ve Wuhanu objevil COVID. A když pandemie udeřila a řeč se poprvé stočila na vakcínu, jedno z témat, které bylo výrazně vynecháno z diskuse, bylo, kdo si zaslouží náležitý kredit a náležitou platbu. Jak informuje Nová republika ve svém nejnovějším díle série útočící na mýtus Billa Gatese, že on a Nadace Gatesových jsou kapitalistickými spasiteli světa – jsou připraveni a dychtiví zachránit chudší národy před pandemickou hrozbou pomocí miliard bezplatných vakcín.

Zastánci hnutí open-vaccine , kteří doufali v otevřenou „lidovou vakcínu“, jež by mohly levně a snadno vyrobit různé vlády, rychle narazili na zeď, zastíněnou globálním farmaceutickým systémem založeným na proprietární vědě a přísně střeženými tržními monopoly.

Koncem května WHO spustila fond technologického přístupu Covid-19 neboli C-TAP se záměrem shromáždit všechny veřejně dostupné poznatky o vakcínách v jednom centrálním zúčtovacím středisku. Veřejné a soukromé subjekty by po dobu trvání pandemie shromažďovaly výzkum a související duševní vlastnictví v globálním znalostním fondu. Zdálo se to docela jednoduché. Semena zkázy tohoto přístupu však byla zaseta o měsíc dříve, kdy Bill Gates spustil vlastní technologický urychlovač.
Bill Gates v dubnu zahájil smělou snahu řídit světovou vědeckou reakci na pandemii. Gatesův Covid-19 ACT-Accelerator vyjádřil vizi statusu quo pro organizaci výzkumu, vývoje, výroby a distribuce léčby a vakcín. Akcelerátor byl stejně jako další instituce financované Gatesem v oblasti veřejného zdraví partnerstvím veřejného a soukromého sektoru založeným na dobročinnosti a lákadlech průmyslu.

Klíčové je, že na rozdíl od C-TAP akcelerátor zakotvil Gatesův dlouhodobý závazek respektovat výhradní nároky na duševní vlastnictví. Jeho implicitní argumenty – že práva duševního vlastnictví nebudou představovat problémy pro uspokojení globální poptávky ani pro zajištění spravedlivého přístupu a že je třeba je chránit, a to i během pandemie – nesly obrovskou tíhu Gatesovy pověsti moudrého, dobrotivého a prorockého vůdce.

Gates uplatnil svůj model firemní filantropie, který použil proti malárii v Africe, aby porazil COVID. Na rozdíl od Malárie je však COVID palčivou globální pandemií. Přesto Gatesova zjištění dominují globální reakci, neboť hrstka farmaceutických dealerů má obrovský vliv na osud světa.

Gates nejenže tato varování odmítl, ale aktivně se snažil podkopat všechny výzvy vůči své autoritě a charitativní agendě akcelerátoru založené na duševním vlastnictví.

„Na počátku existoval prostor pro Gatese, aby měl velký vliv ve prospěch otevřených modelů,“ říká Manuel Martin, politický poradce kampaně Médecins Sans Frontières Access. „Ale vysoce postavení lidé z Gatesovy organizace velmi jasně vyslali zprávu: spojování bylo zbytečné a kontraproduktivní. Brzké nadšení utlumili tím, že I.P. není ve vakcínách překážkou v přístupu. To je jen demonstrativně falešné.“

Jedním z hlavních zdrojů citovaných Novou republikou byl James Love, zakladatel a ředitel Knowledge Ecology International, washingtonské skupiny se sídlem ve Washingtonu, která se stala významným kritikem Billa Gatese, Gatesovy nadace a zejména celosvětového zavedení vakcíny COVID. Na začátku, řekl James, to mohlo dopadnout všelijak. Jenže „Gates chtěl výhradní práva zachovat“ – a tak se také stalo.

A teď se díky Gatesovi očekává, že USA letos dosáhnou kolektivní imunity, zatímco nejoptimističtější odhady, kdy by stejného měřítka mohly dosáhnout chudší státy, jsou rok 2024.

Málokdo sledoval oddanost Billa Gatese monopolní medicíně pozorněji než James Love, zakladatel a ředitel Knowledge Ecology International, skupiny se sídlem ve Washingtonu, D.C., která studuje širokou spojitost federální politiky, farmaceutického průmyslu a duševního vlastnictví. Love vstoupil do světa globální politiky veřejného zdraví zhruba ve stejné době jako Gates a po dvě desetiletí sledoval, jak se vyvíjí, zatímco posiluje systém zodpovědný právě za problémy, o nichž tvrdí, že se je snaží vyřešit. Prostřednictvím Gatese je jeho neochvějný závazek k právu farmaceutických společností na výlučnou kontrolu nad lékařskou vědou a trhy s jejími produkty.

„Mohlo to dopadnout všelijak,“ říká Love, „ale Gates chtěl, aby byla zachována výlučná práva. Jednal rychle, aby zastavil tlak na sdílení znalostí potřebných k výrobě produktů – know-how, data, buněčné linie, přenos technologií, transparentnost, která je v mnoha ohledech kriticky důležitá. Sdružovací přístup, který představuje C-TAP, toto vše zahrnoval. Místo aby podpořil tyto rané diskuse, hnal se kupředu a dal najevo podporu podnikání v oblasti duševního vlastnictví tím, že v březnu ohlásil Akcelerátor ACT.“

Zatímco zhruba deset předních rozvinutých ekonomik ohlásilo výrazný úspěch se svými programy zavádění vakcín – včetně USA, Velké Británie, Izraele a EU –, zbytek světa má potíže. O rok později Gates & spol. nedosáhli svého cíle poskytovat zlevněné vakcíny „prioritní pětině“ nízkopříjmových populací. Farmaceutické společnosti a bohaté státy, které tuto iniciativu před rokem chválily, se místo toho rozhodly uzavřít bilaterální dohody, které podnítily k mentalitě každého národa.

„Nízkopříjmové a středněpříjmové země jsou v podstatě samy za sebe a venku toho prostě moc není,“ řekl Peter Hotez, děkan Národní školy tropické medicíny v Houstonu. „Přes veškeré úsilí jsou Gatesovy modely a jeho instituce stále závislé na průmyslu.“

Toto snadno očekávané selhání trhu – společně s nezdarem C-TAP zahájit činnost – vedlo rozvojové země k otevření nové fronty proti překážkám duševního vlastnictví ve Světové obchodní organizaci. Od října se Rada WTO pro obchodní aspekty práv duševního vlastnictví ocitá v centru dramatického severojižního patu ohledně práv na kontrolu znalostí o vakcínách, technologií a trhů. Více než 100 zemí s nízkými a středními příjmy podporuje výzvu Indie a Jižní Afriky, aby se po dobu pandemie upustilo od některých ustanovení týkajících se duševního vlastnictví Covid-19. Ačkoliv Gates a jeho organizace nemají oficiální stanovisko k debatě, která otřásá WTO, Gates a jeho zástupci nenechali nikoho na pochybách o svém nesouhlasu s návrhem výjimky. Stejně jako po nástupu C-TAP WHO se Gates rozhodl stát po boku farmaceutických firem a jejich vládních patronů.

Příběh o Gatesově nadvládě nad globálním zavedením vakcíny nás vrací k příběhu, který jsme sdíleli loni v létě poté, co Columbia Journalism Review vrhl nepříjemné světlo na vliv, který Gates a Gatesovy nadace uplatňují na západní tisk.

Jen málo miliardářů dokáže lépe spravovat svou reputaci a reputaci svých organizací než Bill Gates. Podařilo se mu přesvědčit svět, že spolupracuje s WHO na rozšíření přístupu vakcín do rozvojového světa. Místo toho doslova stojí v cestě sdílení technologií, které by mohly zachránit statisíce životů.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

Švýcarský ministr zdravotnictví Alain Berset dal najevo, že kontroverzní využívání certifikačního covidového systému alpským státem…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*