Islámské manželství je legitimní kuplířství

Islámské manželství je legitimní kuplířství

Evropská úmluva o lidských právech – tak i legislativa jednotlivých civilizovaných států – nazývá akt uzavření manželství smlouvou o vytvoření právního svazku ze svobodné vůle a za souhlasu obou snoubenců.

S přílivem muslimů do Evropy a snahou politických elit o integraci se zachováním jejich tradic, vyvstane problém, jak naraubovat polygamní islámské „manželské“ svazky do evropských poměrů. Z důvodů zajištění veřejného pořádku a zachování úcty k nezvaným hostům, které lze stěží identifikovat, natož zkoumat jejich rodinný stav, je prozatím unijní ticho. Jak se bude vyvíjet tradice mnohoženství v nové domovině? Islámské manželství nedefinuje ani rozvod, pouze vyhnání nebo zapuzení.

V roce 1993 vyšel ve Francii zákon, který zakazoval přijímat polygamní migranty a umožňoval vyhostit ty, kteří přišli dříve a dále žili s několika manželkami. Neúnavní ochránci všech utlačovaných obvinili zákonodárce z xenofobie, rasismu a neokolonialismu. A tak jsou polygamní maghrebejci rozlezlí se svým soukromým harémem po celé Evropě, i když trestní zákoník EU hovoří o pětileté trestní sazbě za polygamii. To platí ovšem jen pro domorodce; maghrebejec se tomuto neškodnému vtipu jen směje.

Ve Velké Británii existuje dokonce Muslimský parlament, usilující o vznik Britského muslimského parlamentu, který by umožnil zachování mnohoženství, zapuzení manželky místo rozvodu a separaci mužů od žen ve školách, dopravě (letadle, vlaku, lodi, výtahu atd.) a na pracovištích a nebyl by ani proti smíšeným manželstvím za předpokladu, že partner křesťan (myšleno partnerka) bude konvertovat k islámu a jejich děti budou vychovávany v jeho duchu.

 

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

 

Muslimská manželství typu nikáh a mut’a

 

„Láska klame stejně jako fyzická přitažlivost“, zdůvodňuje muslimské manželství jako obchod islámský myslitel Júsuf al Karadáví ve svém spisku z roku 2000!! Zakázané a povolené v islámu.

Nikáh je klasické manželství spadající do kategorie smluv o prodeji a nelze ho – pokud není manželka vyhnána z domu – zrušit. Tento typ sňatku je předem domluven rodinami obou aktérů bez ohledu na jejich city a přání. Po podpisu smlouvy o prodeji dívky vyplatí rodina muže tzv. mahr. Do jeho vyplacení se nesmějí snoubenci vidět ani slyšet. Svatba je také napínavá. Nevěsta postává někde v koutě a její zástupce –wálí– bratr nebo otec, se kočkuje s ženichem. Dívá se mu do očí, usmívá se na něj a něžně se ho dotýká. Zástupce vysloví ano a pak se ti dva muži třikrát políbí. Nezasvěceného by napadlo, že se jedná o sňatek homosexuálů.

Tradiční islámské manželství zahrnuje termíny jako je bití, ponižování podřízenost, zotročení. Není to tak dávno, kdy na toto téma sepsal Muhammad Kamál Mustafa, poradce Španělské federace islámských naboženských organizací dílko, jak bít manželku – např pružná, dlouhá tenká hůl (u nás bič) udeří pěkně i na delší vzdálenost. Bít je třeba tam, kde to není vidět, nabádá tento mudrc v sukni. Imám z Valencie okomentoval dílko muslimského bratra slovy: „bití žen je legitimním prostředkem k poslušnosti“.

Alelujá!!

 

Mut’a je manželství dočasné. Je v kategorii smluv o nájmu a pronájmu, uzavírá se na dobu určitou a jeho platnost lze zrušit kdykoli. Je prostředkem k legalizaci náhodných známostí (nevěře, prostituci, kuplířství) a obezličkou vůči Alláhovu hněvu. Neboť strach velbloudářů z Alláha je větší než láska. Sunnité již tento typ manželství zrušili a Šííté je uzavírají na zapřenou.

Na naší planetě nežije nikdo, kdo by tak úporně prosazoval vlastní integritu a odmítal se tak zarputile integrovat jako muslimové.

Muhammad jim zakazuje podřídit se a Alláh jim nedovoluje přátelit se s nevěřícími.

Jedna ze súr Koránu praví: přátelství svádí k převzetí způsobu života nevěřících a to odporuje zákonům šaría.

 

Podle Koránu bychom se měli integrovat MY!!

 

 

Tamara Dřevikovská

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*