V zápětí začala diskuze, že jde o xenofóbní projevy, které do civilizované společnosti nepatří a zda pojmy islám a islamisté neoddělovat. Ano i ne.

Je to všechno mnohem složitější : Především už mnoho let sdílím předpoklady o střetu civilizací, které pan Hugtington geniálně před 20 lety předvídal, a i když z jeho předpovědí radost nemám, je nesporné, že islám-islamismus- boje mezi islamisty samými a boj mezi islamisty a ostatní světem, je a bude rozhodujícím civilizačním  střetem, který nabírá mohutnou a krutou podobu v podobě desetitisíců, spíše statisíců mrtvých a miliónů uprchlíků.

Protiislámská demonstrace v Praze Foto: Deník/Divíšek Martin
Protiislámská demonstrace v Praze Foto: Deník/Divíšek Martin

To samozřejmě zákonitě nemusí znamenat, že jej vyvolali jen islamisté.

Naopak armádu dřihádistů, islamistů si vytvořil sám Západ.

Zejména USA téměř továrním způsobem vyráběla džihádisty. Počínaje podporou  fanatických Talibanců proti sekulární moci sovětů (je dobré si připomínat setkání prezidenta Reagana ve své oválné pracovně z 90 let. Kdy by si tehdy pomyslel, že Titíž Talibanci dají USA záhul a po 13 letech skončí válka v Afghanistánu, tentokrát vedená USA bez výsledku, tedy prohrou), či podporou bojovníků za svobodu a demokracii, čili bestiální stoupence dnes islámského státu. A k nim se ve stejně odpudivé podobě připojili Francouzi, Britové, ale i Nizozemci či Belgičané.

Není sporu o tom, že jsme se před 20 lety naivně připojili k té části světa, který buď díky své bývalé imperiální koloniální politice (Británie, Francie, Belgie, Nizozemí), nebo vyvoláváním válek (zejména USA, ale stejně i Francií) a  nebo díky infantilní imigrační politice lákáním Gastaarbeiterů (zejména Německo) jsou a budou trvalým předmětem útoků evropských domicilních džihádistů.

A je to jejich problém. My jsme podobné nestvůrnosti v minulosti nedělali.

Jen ať se ti, kteří tento problém vytvořili snaží.

Jistě poteče krev…

Ale rozhodně nikdo z nás, kromě nezodpovědného nebožtíka Havla nechtěl válku v Iráku, či nechtěl zhroucení Libye…

Tato vsuvka byla nezbytná k tomu, abych se posunul dál.

Kdyby byla respektována prostinká, ale rozhodující zásada mezinárodního práva o zásadě nevměšování, někonala by se jediná válka proti islámským státům a sice osobně nesympatičtí a dílčím způsobem i nelidští autoritativní či přímo diktátorští šéfové typu Sadáma Hussajna či plk. Kadáfího by chránili náš svět potíráním džihádistů vlastními prostředky…

A tak je raději USA zavraždila…

Jedno je jasné, my obyvatelé Česka jsme byli umírnění,  ale značná část Západu přilévala do narůstajícího  ohně hektolitry nafty a byli tak pitomí, že si neuvědomovali, že v jejich zemích žijí desetitisíce těch, kteří je za tyto arogantní útoky musí nenávidět a právem chtějí zničit…Je to boj a jde jen o odlišná místa zápasu

A tak jako v Iráku, Libyi, Afghanistánu, v Paříži či Německu jde o stejný zápas, jen jinými prostředky a jinou taktikou.

Tím se dostávám k dalšímu bodu…

Je to samozřejmě válka a kdo říká, že nikoliv tak je hlupák.

A ideologicky se opírá ze strany islamistů o islámské učení a to často s vypíchnutím nejbrutálnějších tézí  a ze strany řekněme euroamerických  bojovníků o jakýsi systém hodnot, kde naposledy to bylo pojato jako svoboda projevu, ve které je možné kohokoliv neurvale napadat. Takže, když už jsme při tom : Charlie Hebdo byla pěkná stoka a souhlasím s přítelem papežem Františkem, že ke svobodě se také váže odpovědnost a něco takového vycházet nemělo.

A nyní zestručním : Není sporu o tom, že islám – v mnoha ohledech je stejně zavrženíhodné hnutí jako nacismus, ale bohužel není ani sporu o tom, že kdybychom do muslimského světa jako Západ (a nikdo jiný to nedělal) agresivně nezasahovali, žádná válka proti islamismu by zde dnes nebyla a zřejmě bychom nemuseli ani řešit jejich terorismus.

Nicméně válka zde je, někde se omezuje na dílčí teroristické útoky v západní Evropě (ale nejen tam, stejně tak např. v Moskvě, Grozném), jinde má frontální charakter (Taliban v Afghanistánu, Islámský stát v Sýrii a Iráku, Muslimské bratrstvo v Egyptě).

Je dobré si uvedomit souvislosti, ale respektovat fakta.

Česká republika rozhodně bude patřit k jedné z nejméně ohrožených zemí islámem, islamismem atd.

Má velmi restriktivní azylovou politiku po mnoho let a s výjimkou Ukrajinců, Vietnamců i poměrně tvrdou restriktivní pobytovou politiku. Jen tak někdo se sem nedostane. Tím se zásadně lišíme od starých zemí EU.

Česká republika je navíc jedním z nejvíce vyhraněných ateistických států. Občany dráždí hamižnost domácích církví, zejména katolické, tím spíše odmítají a právem zavlečení náboženství, které u nás na rozdíl od západní Evropy je zcela cizorodým prvkem. My se nemusíme dívat na náboženství jako na něco, co musí státní orgány beze zbytku akceptovat. Nemusíme. Náboženství je výtvor lidský a jako takové může odporovat veřejnému pořádku..

Víme, že celý problém u nás odstartovala ombudsmanka Šabatová. To nelze ČSSD nikdy odpustit, že tam prosadila tuto podivnou ženščinu, která prosazovala právo na muslimské šátky.

V ateistické zemi, kde 70% lidí v Boha nevěří, je to šílené.

Je  70 % lidí méně než 0,1%? Doma v kuchyni ať si nosí šátek kdo chce, ale na veřejnosti je to v naší zemi nevhodné a nepřijatelné.

A teď snad už jen závěr:

Islám jak v koránu, tak zejména v praxi prosazuje násilí proti jinověrcům a jejich likvidaci, týrání, mučením ponižování např žen, vraždění pro opuštění islámu apod ve své věrouce…

V poslední době vystupoval v médiích  jeden představitel muslimů za druhým a tu prosazoval šáriu, jindy obhajoval učení jako celek.

Takhle v sobotu odpoledne v 18:12 nechci činit rozbor islámu jako hnutí primárně založeného k potlačování lidských práv, a ne těch disidentských podle Schwarzenberga, ale těch, které se tákají života a zdraví a lidské důstojnosti.


Máme na to jeden paragraf:

§ 403

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

ASI TAK:

Státní zástupci věnují veškerou svou pozornost tomu, aby si polepšili a bojují o nový zákon o státním zastupitelství.

To není podstatné.

PODSTATNÉ JE, ŽE NEKONAJÍ SVOU POVINNOST.

AŤ SE PROVĚŘÍ PROJEVY ISLÁMŮ V MEŠITÁCH…

AŤ SE PROVĚŘÍ VŠECHNY TY ROZHOVORY V MÉDIÍCH.

PROPAGACE PRÁVA ŠÁRIA ROZHODNĚ MUSÍ BÝT TRESTNÉ…

Tak ať to berou státní zástupci jako kolegiální upozornění od bývalého soudce…

 

Judr. Jiří Vyvadil