Integrace po muslimsku!?

Integrace po muslimsku!?

Tzv. „integrace“ muslimských imigrantů už v zemích EU spolkla miliardy a miliardy Euro. A výsledek? Jediné, co se spolehlivě podařilo do Evropy importovat a „integrovat“ je přetrvávající islámský vražedný terorismus a izolovanost.

Něco je tedy moc špatně!

Sociální integrace je začlenění osob do většinové společnosti a jejího každodenního života. Vždy a pouze může jít jedině o oboustranný proces! Ideálním stavem pak je, pokud je tento proces „přirozený“ – tedy probíhá-li bez jakéhokoli vynucování z obou stran zcela dobrovolně a s vědomím toho, že se jedná o pro všechny nejlepší a nejprospěšnější věc.

Troufám si říct, že taková přirozená integrace tisíců a desetitisíců volně migrujících osob v Evropě dlouhodobě probíhala a probíhá. Ovšem prokazatelně a evidentně s jednou velmi nepříjemnou výjimkou, a to v případě muslimských imigrantů. U těch je proces žádoucí integrace do většinové západní demokratické společnosti, až na několik málo výjimek, prakticky nulový! V Západní Evropě žijí již desítky let velké počty muslimských osob a skupin, které jsou na stupni „integrace“ v podobě naprosté společenské izolovanosti (tj. v podstatě s nulovou mírou integrovanosti) a tento neutěšený stav (eufemisticky řečeno) se po desetiletí vůbec nemění a naopak – s dalšími generacemi těchto společensky (i územně – tzv. „No-Go“ zóny) separovaných skupin osob se ještě zhoršuje a zvětšuje.

Jak za takového stavu lze poté věřit tomu, že se zde údajně mohou nějak „bezproblémově“ integrovat další statisíce a miliony dalších muslimských imigrantů? Tomu prostě věřit nelze, protože ve skutečnosti se za takového stavu žádná integrace muslimů doposud nikde nezdařila, nekoná a konat ani nemůže a nebude!Proč se tak zrovna u muslimů děje a na základě čeho?

Čekám na to, kdo z odpovědných vůdců sjednocené Evropy (ano – dnes jsme údajně „nerozdělitelně sjednocení v Evropské unii“ a máme tedy své celoevropské vůdce) si dnes vůbec troufne tuto věc reálně a pravdivě pojmenovat! Zatím čekám marně! Bez takového pojmenování příčiny současného otřesného až zoufalého stavu (opakované masové vražedné útoky na území EU páchané v poslední době snad ze 100% muslimy ve jménu islámské ideologie) totiž nelze dospět k jakékoli nápravě ani k jakémukoli žádoucímu nenásilnému (to zdůrazňuji!) řešení!

Namísto toho jsme svědky zcela pomýlených a naprosto povrchních prohlášení evropských vůdců o údajné snaze o „bezproblémovou integraci“ muslimských imigrantů, která jsou zcela odtržená od reality a která jsou často naopak naprosto kontraproduktivní. Co si máme myslet například o prohlášení paní Merkelové ze září 2016 o tom, že (převážně muslimští) uprchlíci budou zaměstnáni jako řidiči kamionů (zdroj – zde)? A výsledek? Vlna několikanásobného opakovaného masového teroristického vraždění za pomocí najíždění automobilů do davů bezbranných lidí!

Namísto toho jsme proto opakovaně svědky stále stejného scénáře v podobě – Hromadný vražedný teroristický útok spáchaný na základě islámské ideologie, řada mrtvých nevinných obětí, „šok“ evropských vůdců a jejich vzájemné kondolence a slovní podpora v „těžké chvíli“, vypátrání/zabití několika jednotlivých pachatelů, veřejná deklarace o jakémsi „společném boji proti terorismu“ a – nárůst appeasementu vůči projevům islámské vražedné ideologie a nové v podstatě bezradné čekání na další masový vražedný útok!

To nestačí (resp. je to absolutně nepřijatelné a ze strany našich evropských vůdců vyloženě diletantské a škodlivé)!

Chceme se snad již navždy pod takovou těžkou hrozbou vzdát naší těžce nabyté svobody a demokracie? Chceme si zvykat na pravidelné masové vraždění na veřejnosti a bát se, že se naši nejbližší či děti jednou nevrátí z nějaké kulturní akce či ze školy nebo prostě jen z nákupu v nějakém supermarketu?! Může být omluvou nečeho takového, že terorismu prostě nelze předem zabránit? Možná úplně nelze, ale určitě lze jeho riziko maximálně snížit tím, že aspoň pojmenujeme a následně pokud možno právní cestou eliminujeme skutečné důvody tohoto terorismu!

Kdo nebo co je jeho skutečným důvodem a viníkem?

Je pravdou to, co tvrdí (resp. jak jsem pochopil z jeho článků) například jeden zdejší vzdělaný muslim pan Berrezouga? Tedy, že islámský terorismus vyvěrá především z nedostatečné znalosti islámu jako takového, z jeho pouze povrchního praktikování se zneužitím a překroucením jeho skutečného (zřejmě tedy mírumilovného a tolerantního) poselství? Má být tedy v takovém případě proto takovým „lékem“ ještě větší (a hlavně odborněji vykládaná) výuka Koránu a islámu pod kontrolou samotného státu? Bylo by možné touto cestou dosáhnou cíle v podobě bezproblémového soužití muslimů, bezvěrců a jinověrců v Evropě za současného zachování svobody a demokracie, demokratického právního systému a všeobecných lidských práv zakotvených v Listině základních práv a svobod?

To nevím a doposud jsem se nikde nesetkal s ničím a nikým, kdo by mě o něčem takovém (tedy že by něco takového vůbec bylo možné) přesvědčil. Můj názor proto je, že bohužel ne! Domnívám se, že i pokud by skutečně hluboký obsah islámu byl natolik mírumilovný a tolerantní, jak bychom si mohli přát, stále nelze pominout jeho obrovský existující potenciál zneužití celé islámské ideologie ke zcela jiným cílům a důsledkům (které můžeme dnes a denně vidět v plné nahotě na příkladu existence tzv. „Islámského státu“). Islám se totiž s nárůstem počtu jeho vyznavačů stále víc navenek prezentuje jako „jediný správný a přípustný nadřazený světonázor“ daný samotným Bohem (Alláhem). A neexistuje přitom žádná současná autorita, která by nezpochybnitelně (a s respektem všech muslimů) stanovila, co v jeho obsahu je a není skutečně přípustné.

Nechceme-li se tedy postupně stále více a více stát přímou součástí islámského džihádu a jeho vnitřních rozporů a bojů o jeho výklady, musíme co nejdříve u nás v Evropě stanovit naše vlastní jasná a nepřekročitelná pravidla pro všechny a jejich plnění bezpodmínečně vyžadovat a případně i vynucovat. Čím dál víc nabývám přesvědčení, že pokud tak neučiníme, stáváme se i my sami nečinnými spoluviníky současného stavu islámského terorismu na území Evropské unie („Kdo zlu neodporuje, sám se ho dopouští“). A pokud by tato pravidla (tedy zákony a právní prostředky chránící naši svobodu a demokracii) v některých věcech byla pro mnohé muslimy třeba nepřijatelná, budou zřejmě muset oni sami zvážit své setrvání v našich zemích evropských demokracií.

Oproti tomu jakékoli snahy o nahrazení našeho demokratického práva islámským právem šaria či jakékoli snahy o zavedení jeho alternativního praktikování, považuji za nepřijatelnou destrukci všeho, čeho jsme doposud v Evropě dosáhli. Zůstaňme proto raději hrdými nositeli naší vlastní kultury, važme si odkazu našich předků a našich židovských a křesťanských kořenů a nedopusťme jejich likvidaci a nahrazení importovanou kulturou, novými importovanými islámskými pravidly a zvyklostmi, které k nám nepatří a které v zásadě za současného stavu znamenají zánik všeho, čímž jsme až doposud byli.

(Ilustrační obrázek Foto: Reuters)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Integrace po muslimsku!?

  • Muslimove se nedaji integrovat a svym Islamem nepatri do Evropy. Ze existuji take hodni muslimove je vymysl idiotskych politiku, kteri dodnes nepochopili co Islam je a necetli Koran. Islam je lidem nepratelska ideologie a mela byt proto uz davno zakazana, mesity zavreny a Muslimove repatriovani. S neonacisty a rasisty nemaji politici slitovani, S Muslimy, kteri neustale stale vice vrazdi a mrzaci nase obcany ano!!!!!
    Na hlidani Muslimu vydavaji zeme prostredky, ktere pak chybi na duchodech, vzdelani a socialni potreby svych obcanu. Vedle toho vede neustale nebezpeci atentatu na obcany k posileni stavu policie a armady, a tedy policejniho statu, omezuje svobody obcanu vyhlasenim stavu ohrozeni a staneho prava, jako ve Francii. Tato ‚humanitarni‘ pomoc migrantum neni pomoci, protoze hycka ekonomicke migranty, kteri sem prisli za lepsim zivotem za bezpracne socialni davky. Nam pak rikaji, jak mame zit. V jejich zemich zadna valka neni, presto jsou prijimani i nadale a pousteny do zemi Evropy, kde pak ohrozuji obcany. Vsechny atentaty jdou zejmena na vrub politiku, kteri je sem pousteji. Nemecko i nadale odmita horni hranici pro jejich prijimani a nuti nas, abychom dodrzeli kvoty v prijmu migrantu. Atentatnici jsou oznacovani za cvoky, strleni jak vztekli psi, aniz by se mohla vypatrat jejich podpora a jejich ukolari. Nalezaji se na miste jejich prukazy, zda se, ze nekdo jim musel pomahat pachat tyto zlociny.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*