Ideologové ČT nás již považují za hlupáky!

Ideologové ČT nás již považují za hlupáky!

A nejen to. Z mnoha jejích pořadů je zřejmé, že odpovědní tvůrci milující výzkumy veřejného mínění, již asi pokládají nízkou duševní úroveň občanstva za plně prokázanou. Je jisté, že toto poznání přivedlo vedení ČT k jásotu.

Proto bylo rozhodnuto v tomto kulturním úsilí i nadále pokračovat a ideologické cíle ještě více prohloubit. Byly vytaženy ty nejtěžší zbraně z tvůrčí dílny a ke slovu se dostala úderná skupina, jejíž kupodivu neutajený název je Český žurnál. Vlajková loď naložená tím největším amatérismem, které je pozoruhodné tím, že není poznamenáno naší filmovou historií, umem a intelektuální silou myšlenkových pochodů.

michal kotyk baner

Již pětkrát se tak ozvala hřímavá kanonáda výsměchu a naivity pokořující zdravý rozum. Ten poslední útok v podobě zmateného pohledu na Afganistan již dosáhl takové „kvality“, že se obávám o osud tvůrců, protože nevím, zda je možno takovou přehlídku hlupáctví ještě překonat a tím dosahovat ještě vyšších ideologických úspěchů v oblasti snižování duševní úrovně občanstva.

Nejsem zastáncem zákulisních spikleneckých teorií a proto vycházím z faktu, že se ze strany České televize jedná o vědomé a cílené působení na český intelekt, který musí být snížen na úroveň zmateného nevědomce, který je pak ochoten přijímat mediální manipulaci bez veškerého odporu. Pochopitelně za radostného potlesku všech politiků,  kteří tak získají absolutní volnost pro politiku určenou zmateným hlupákům.

ceska televize

Důkazem toho je, že všechny kontrolní orgány, jako třeba Rada ČT či poslanci, potichu pozorují tento vývoj a nejeví tu nejmenší známku nespokojenosti. Proč také? Jejich existence je závislá na všeobecné uměle šířené nevědomosti podporované desinformační tvorbou České televize.

Odmítám také teorie, že se jedná o náhodné tvůrčí poklesky, které jsou připisovány na konto známé to teorie o svobodě slova a projevu. Šíření lidské hlouposti a arogance k myšlenkovému odkazu národa, je činnost diverzní a hodná odsouzení. Jestliže většina vzdělaných rodičů a pedagogů je nepřímo nucena varovat před konzumací primitivnosti šířené veřejnoprávní televizí, neměla by takováto „tvůrčí“ snaha jednoho z nejdůležitějších šiřitelů kulturního povědomí vzdělanosti zůstat bez povšimnutí.

Zatím tomu tak je. Všechny doposavad jen naivní diskuse o poplatcích jsou jen alibistickou snahou vyjádřit určitou „nespokojenost“, ale v žádném případě nejsou doprovázeny skutečnou snahou o nápravu. Z mého pohledu může tedy i nadále Česká televize hrubě porušovat všechny zákony, kterými by se jako veřejnoprávní televize měla řídit. Chová se jako stát ve státě, zbavila s veškeré kontroly a vytvořila si ideologický prostor, který ji umožňuje devastovat společnost bez jakýchkoli morálních zábran.

Plně toho využívá, protože její vedení si je absolutně jisto, že neexistuje politická moc, která by mohla kohokoli nutit převzít za tento vývoj odpovědnost. Nikdo nemá odvahu se otevřeně pustit do boje s vedením ČT, které je  plně odpovědné za neplnění té hlavní úlohy veřejnoprávního média, kterou je vzdělávání občanů. Těch sedm miliard, které ji občané dávají k dispozici je z velké části používáno v boji proti těm, kteří se snaží o to, aby občané naší společnosti nabyli vzdělání, které by zaručilo budoucnost našeho národa.

Devastující činnost ČT v této oblasti již pomalu nabývá tragických dimenzí, které poznamenávají dorůstající generaci. Utvrzují ji jen v tom, že studium je v mnoha oblastech absolutně přebytečné, protože zárukou kariéry není vzdělaní spojené se sociální kompetencí. Spíše je zapotřebí zbavit se všech morálních zábran a s drzostí nevědomce se za každou cenu chopit moci k osobnímu prospěchu. Nedílnou součástí tohoto „vzdělání“ je také osvojení si arogantního pohledu na občana, který je pouhou obětí mocenských struktur a zákonů volného trhu.

Ano, žijeme ve svobodném světě. Rádi si to namlouváme. Nechceme si však přiznat, že se čím dál tím více dostáváme do područí nemorálních podvodníků, kteří si z principů demokracie vytvořili živnost na úkor občanů. Jsme tak naivní, že si mnozí myslí, že stačí jen stisknout tlačítko a program ČT ignorovat. To je však chování onoho pštrosa, který strká hlavu do písku. Právě, jen pozorné vnímání programů ČT, by nám mělo být tím posledním varováním, že se nacházíme na cestě dekadence, ze které možná nebude úniku.

Jestliže nejsme schopni bránit se ideologii ČT, která jen devastuje naše kulturní povědomí a pokouší se nás proměnit v neuvažující stádo, nemáme šanci se ani bránit venkovním vlivům, které usilují o naše skutečné svobody. Nemáme šanci se jednotně a pragmaticky bránit před působením ideologií, které již skutečně ohrožují naši společnost. Nemáme šanci postavit se proti vlivům Islámu a s tím přicházející vnitřní politický odklon k extrémním pravicovým silám, které se nám snaží namluvit, že nás ochrání. Ne, ty nám nepomohou. Ty nás jen zneužijí k tomu, aby se dostaly k moci a z nás udělali ještě větší hlupáky, než tak dennodenně činí odpovědní pracovníci České televize.

 

Michal Kotyk

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*