Hitlerovy klony a jejich zločinný boj o světovládu

Hitlerovy klony a jejich zločinný boj o světovládu

hitkl

Za první Hitlerův klon by mohl být považován bankéř Paul Warburg, který 17. února 1950 před americkým senátem  prohlásil: „Budeme mít světovou vládu, ať se vám to líbí nebo ne! Jedinou otázkou je, zda tato vláda bude dosažena dobytím nebo dohodou.Založení tajné organizace, stojící i nad americkou demokracií, tehdy bylo – z hlediska zájmů oligarchie –  vcelku pragmatickým počinem. O světovládu totiž usilovala i Komunistická internacionála a vznik bolševických států ve Východní Evropě po roce 1945, kdy byla fakticky zneužita tradiční demokracie, signalizoval, že by totéž mohlo potkat i USA.

Poté, co komunisté dobyli zadní dvorek USA, Kubu, již byli význační demokraté, lpící na tradiční demokracii, jako bratří Kennedyové, nemilosrdně likvidováni. Viz známý projev JFK ZDE. Demokracie se tak stala prostředkem pro nepřímou vládu oligarchie a vojensko-průmyslového komplexu. A objektivně lze říci, že to byli „oni“, čili Nový světový řád (NWO), kdo vyhrál studenou válku.

Poslední kapkou, po níž to Kreml vzdal, byly Reaganem vyhlášené „hvězdné války“. Pikantní  (i příznačné pro NWO) na tom bylo, že animace, na něž sovětští generálové zírali a sledovali, jak americké vesmírné lasery ničí sovětské balistické rakety hned po startu, byly ve skutečnosti jenom animacemi. Američané touto technologií ani zdaleka nedisponovali a šlo o vědomý podvod.

A zdá se, že NWO, opojen tímto vítězstvím, doslova zmagořel! NWO zodpovídá za přepadení a masakry v Afgánistánu, Iráku a Libyi, za vraždu dvou prezidentu (Saddáma a Kaddáfího), přičemž minimálně 2x byly důvody agrese, po způsobu Hitlera, zcela vylhané („Saddámovy zbraně hromadného ničení“ a Kaddáfího bombardování Benghází). Do této logiky fašistických triků pak zapadá i  11. září 2001… Do jaké děsivé budoucnosti se to NWO vlastně hodlá prolhat, prokrást a provraždit?

Nemá smysl diskutovat všechny zrůdnosti, svědčící o podobnosti NWO s Hitlerovským fašismem. Postačí vize  jedné světové vlády pod trvalou, nevolenou a dědičnou oligarchií, která si bude počínat podobně jako šlechta ve středověku. A nejenom si určí kdo bude sluha, a kdo pán, ale navíc hodlá brutálně zredukovat světovou populaci prostřednictvím válek, nemocí, hladomorů a omezením počtu dětí na rodinu i rozbitím tradiční rodiny. Nakonec má na planetě zbýt pouhá 1 miliarda lidí, která se bude hodit vladnoucí třídě v přesně a jasně definovaných oblastech. ZDE

Oné depopulační tyranii se nepřímo vysmál  humanista Antoine de Saint-Exupéry, když v roce 1943 konstatoval: „Lidé zabírají na Zemi velice málo místa. Kdyby ty dvě miliardy obyvatel, kteří zalidňují Zemi, stály trochu stlačeny jako na táboru lidu, vešly by se snadno na náměstí dvacet mil dlouhé a dvacet mil široké. Mohli bychom vtěstnat lidstvo na nejnepatrnější ostrůvek v Tichém oceánu.“ (Malý princ).

A proč by měli navíc např. Rusové a Číňané souhlasit s redukcí své populace, když Sibiř klidně vstřebá miliardu dalších pracovníků?

Z mnoha humanistických hledisek navíc plyne, že na Zemi by mělo naopak žít lidí co nejvíce! Zhruba tolik obyvatel, kolik jich dokáže tato planeta nasytit a nynější odhady říkají, že 15 miliard. A osídlena a pokud možno homogenně, by měla být celá planeta!

Důvody jsou zřejmé. Jednak v případě nějakého kataklyzmatu (střet Země s asteroidem a pod.), jehož pravděpodobnost je pomětně vysoká, přežije vyšší počet pozemšťanů. Navíc v případě 15-ti  miliardové populace se zrodí 15x více géniů než za vlády homofóbnho NWO, který se tak jeví jako úhlavní nepřítel pozenské civilizace. A nakonec, kde bere NWO přesvědčení, že itinerář budoucí cesty lidstva plyne ze Starého zíkona. Nerudovy Písně kosmické jsou podstatně modernější i aktuálnější.

Zmíněná paralela s německým fašismem je zřejmá. Psychicky nemocný „Árijec“ Hitler trpěl přesvědčením, že je Prozřetelností vyvolen k tomu, aby s árijskými soukmenovci založil Tisíciletou říši nadlidí, kteří povládnou světu a jimž budou ostatní néněcenné národy a rasy sloužit. Než se mu však podařilo v Německu vyprodukovat potřebný dav užitečných idiotů, věřících, že jsou nadlidé, musel nejprve lhát, krást a vraždit: zapálit Reichstag, zavřít komunisty a sociální demokraty a zosnovat Křišťálovou noc a Noc dlouhých nožů. Jeho pokus o světovládu pak – jenom v Německu, Polsku, Jugoslávii a v Sovětském svazu – zanechal přes 37 milionů obětí.

Podobný fanatický postoj k mystice i rasismu zaujímá i NWO, jen staví na „prozřetelnosti“ (výzvách) Starého zákona a jeho neuvěřitelně šovinistických pasážích: „Požehnaný budeš nad všecky národy; nebude u tebe neplodný… A shladíš všecky národy, kteréž Hospodin Bůh tvůj dá tobě. Neslituje se nad nimi oko tvé…“ Antisemita asi řekne, že NWO je židovským počinem. To je však rasismus. Úctyhodní Židé, jako Albert Einstein či Karel Čapek,  by proti zločinům sionistického NWO protestovali jako první. Nějak se jich však nedostává. Zato o užitečné idioty nouze není.

Dějiny však  fungují evolučně a kauzálně a prolhaným, zlodějským a krvelačným dobyvatelům nepřejí; a byť ony akce a reakce nemusejí být bezprostřední, pravda a humanismus nakonec vítězí. Nakonec i „země zaslíbená“ byla původně dobyta s brutalitou tak milou Hospodinovi – a kolik potomků oněch dobyvatelů v ní posléze, a ještě z milosti Alláha a jeho sultána, zůstalo?  Také Hitler dosáhl značných úspěchů, ale rychle skončil jako zločinec. Hitlerovy klony ještě mohou způsobit velké tragédie, ale nevyhnutelně je čeká podobný osud. V zájmu pozemské civilizace.

zdroj : František Stočes

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Hitlerovy klony a jejich zločinný boj o světovládu

  • Je treba znicit sily, ktere uskutecnuji NWO vrazdami milionu lidi a nicenim celych zemi. Nejenom znicit tyto sily, ale i jejich pomahace a noshledy. Odebrat jim jejich zdroje a bohatstvi, ktere si nakradly. Jinak nam budou vladnout dal a udelaji z nas otroky.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*