Havloidi pryč z vlády, pryč z médií, pryč ze školství!

Havloidi pryč z vlády, pryč z médií, pryč ze školství!

Všechny politické strany by se na svých mimořádných sněmech měli demokraticky, tedy hlasováním, velmi účinně zbavit rakoviny ve svých řadách. Konkrétně všech havloidů. Zejména je žádoucí je odstavit od všech řídících funkcí. Ti jsou tím rozkladným činitelem naší společnosti a je jedno zda-li se jedná o stranu pravicovou, středovou nebo levicovou. Každá takováto strana sice i nadále bude vidět problematiku, jak nastolit udržitelný systém organizace státu, který by většina občanů chápala jako spravedlivý, jinak, ale podstatné je, aby hájili zájmy v první řadě české, v druhé řadě veskrze evropské. Toto však s havloidy nikdy nepůjde, jelikož ti ať už z jakéhokoliv důvodu hájí zájmy několika rodinných klanů, kteří mají jediný zájem.

Busta Václava Havla Foto: Reuters
Busta Václava Havla Foto: Reuters

– udržet si absolutní moc
– všechny mimo elitní klub společensky rozložit, zotročit, trvale vysávat a znemožnit jim jakkoli se postavit na vlastní nohy
– v případě, že by se objevil nějaký konkurent, poslat tyto své otroky na válečná jatka za jeho odstavení

Kdo jsou havloidé (v souvislosti s imigrační krizí nazývaní též sluníčkáři)? Kdo jsou ti co aktuálně brání v ucpání té „díry v lodi Evropa“, tedy zastavení nezkontrolovatelné migrační vlny uprchlíků? Kdo jsou ti co navíc intenzivně pracují na vykutání děr dalších v této naší společné „lodi“? Jsou to všichni ti co tak činí:

A) Buď z naivity (Tedy ti co „pravdě a lásce“ prezentované v té naprosto překroucené podobě opravdu věří – jsou to lidé vesměs slušní, kterým se zatím nepodařilo prokouknout, že jde o líbivými slovy prosazovaná „lež a zlo“.).

B) Pod tíhou těžké manipulace svých „přátel“ (Tedy ti co sice tuší, že něco není v pořádku, ale stále věří těm „přátelům“, kteří „lež a zlo“ zabalené do „pravdy a lásky“ šíří s tím, že by přece nemohli být tak špatnými lidmi, a že se nakonec ukáže, že měli pravdu. Tudíž jde o lidi též v principu slušné, ale slepě důvěřivé. Do této kategorie též patří studenti a čerství absolventi s vymytými mozky. Tedy lidé mladí a nezkušení, kteří za své poblouznění v principu nemohou, protože masáži, která na ně byla po celou dobu školní docházky stran učitelského sboru, jakož i všemi možnými dalšími kanály aplikována, se jakkoli bránit neměli šanci. Vzpomeňme jak namále jsme nedávno všichni měli a co by se nyní dělo, kdyby se zblblé omladině podařilo prosadit „Volím Karla!“ „A proč?“ „Protože je COOL!“. Ne to nebyli studenti, ale jejich učitelé, kteří jim tuto rakovinu nasadili do hlavy!).

C) Nebo přímo za jidášův žold. Tuto kategorii zastánců „lži a zla“ bych ještě rozlišil na:

a) Ty co se ocitli v pasti – mají hypotéky a jiné závazky. Ti svou práci dělat musí, ať se jim to co dělají líbí nebo ne, kdy její ztráta by pro ně byla zničující.

b) Ty co vše dělají s plným vědomím, kdy se u nich kombinuje určitý niterní fanatismus (například proti všemu ruskému) s vědomým prospěchářstvím, že jim to výborně nese, více než práce v jiném oboru, kterou by ale v případě, že by chtěli, hravě získali. Jde o čistokrevné sobce, kterým je naprosto ukradené jaký bude mít jejich činnost dopad na ostatní spoluobčany a na budoucnost. Pro ně je důležité aby se měli dobře pouze oni a právě teď. Co bude potom je jim naprosto jedno. Řada z nich navíc vykazuje snahu „vtírnout“ se mezi ty v nejvyšších patrech. Mezi ty co tu „lež a zlo“ zde organizují, aby uspokojili své chorobné ego, že jsou něco víc než ostatní, tedy ta pravá „elita“.

A na kterých, že to další dírách v lodi Evropa na pokyn nebo z hlouposti a neinformovanosti pracují? Pár nejvíce viditelných příkladů:

– TTIP, která prakticky všechny evropské státy plně podřídí nadnárodním korporacím
– genderová výchova naší mládeže, spojená s úplným rozvratem evropského vzdělávacího systému
– podpora nejen homosexuálních exhibicionistů – zde zdůrazňuji slovo exhibicionistů, spojená s úplným rozkladem hodnotového systému, na kterém byla Evropa od jak živa elementárně založena, tedy tradiční rodiny
– stupidní srovnávání brežněvovského Ruska s Ruskem současným, dle nich jde stále o komunisty
– srovnávání Putina s Hitlerem a podsouvání společnosti demagogie, že tento dozajista při první příležitosti na Evropu zaútočí, kdy na otázku proč by to dělal nejsou schopni racionálně odpovědět

Tak jak vládnou havloidi v médiích, zatím vládnou i v současném školství. Celý náš školský systému za posledních 25 let přeorganizovali tak, že umožňuje kvalitní základní vzdělání (podotýkám ZÁKLADNÍ!!!) pouze menšině.

Dříve komunisté zakazovali vzdělání nespolehlivým to ano, od 15 let při cenzurování dalšího studia na středních školách, dále na školách vysokých v 19 letech. Tedy šlo o vzdělání vyšší, které navazovalo na vzdělání základní, které bylo stejně kvalitní pro všechny bez rozdílu. Zde nutno zmínit, že zvláštní školy, nyní havloidy slavnostně rušené, poskytovaly optimální vzdělání všem nedostatečným jim přizpůsobeným tempem a obtížností výuky. Rovněž zajišťovali kvalitní výuku většinové populace normálně chápajících žáků ZŠ, kdy nemohli nedostateční svou přítomností tuto narušovat.

To co dělali komunisté při přechodu ze soustavy základního vzdělávacího systému do systému nástavbového (střední potažmo vysoké školy) dělají havloidi v současném školství ještě horším a podstatně rafinovanějším způsobem. Díky opatřením jimi zavedeným, postihuje k 70% českých žáků již od 2. stupně základních škol, tedy již v 10 letech, nemožnost získat kvalitní výchovu a vědomosti!!! Podrobněji je téma rozebráno v:

http://svobodnenoviny.eu/jake-diplomove-prace-produkuji-soucasni-studenti-komensky-se-musi-obracet-v-hrobe-kdo-bude-ridit-nase-vysoke-skoly/

Zde by čtenář mohl položit otázku: „Skutečně jsi Vy bláhový myslíte, že stačí, aby se všechny politické strany na svých mimořádných sněmech účinně zbavili rakoviny ve svých řadách. To je jako chtít zabránit jaderné válce zrušením ženijních armád. U nás už nejsou politické strany, ale banda prospěchářů a příživníků. Je smutné, že se tomu lidé nebrání.“ (Tuto otázku skutečně položil jeden diskutují v diskusi na stejné téma pod tímto článkem)

http://www.novarepublika.cz/2016/02/vymyvaci-mozku-z-verejnopravnich-medii.html

Odpověď:

Ne jenom toto nestačí, ale toto je nutný první krok. Proč?

Zahraničnímu loupežníkovi je v principu naprosto fuk, co se zde bude dít, nežije tu s námi. S námi jsou zde pouze jeho dobře placení poskoci, zmanipulovanci a naivkové.

Pokud by neposlouchali, jejich šéfové je kdykoli bez mrknutí oka odhodí. Takový poskok proto bude dělat cokoliv, aby se svému zahraničnímu panovníkovi zavděčil bez ohledu jestli je to pro Čechy dobré nebo ne.

Český loupežník tady s námi žije a žit bude. Potom pokud tady bude chtít přežít, bude přece jenom nucen, dodržovat jakási místní „pravidla hry“. Místnímu loupežníkovi bude vadit stejně jako každému z nás, že bez ozbrojené eskorty nemusí jeho vlastní potomci po ránu dojít bezpečně ani do školy, protože bude reálně hrozit, že narazí na někoho z armády zoufalců, kterému je již vše naprosto jedno, kdy jeho jedinou starostí bude otázka, jak přežít další den (nyní aktuálně též – jak se nejlépe zavděčit Alláhovi).

Proto když volit mezi českými vyžírky nebo zahraničními agenty – havloidy, tak raději ty místní než ty co zastupují někoho z druhého konce planety. Loupežníci ze zahraničí k nám mají vztah pouze jako k účetní položce svého bankovního výpisu.

Místní mafie se bude i nadále snažit rozkrádat (vyžírat) co nejvíce pro sebe. Základní problém ale je, aby tady vůbec něco ještě k rozkradení zbylo. Tedy první krok je pokusit se dostat ze spárů mafiánů cizích. Havloidi u nás kopou za ty nejnebezpečnější z nich. Tito nás vysávají a nic zde nenechávají a chystají se to dělat ještě precizněji (TTIP). Svou kořist od nás převádějí do zahraničí a tam ji teprve utrácejí – investují. Omezit rozkrádání stran místních mafiánů (tito nakonec ve značné míře svůj lup utratí zase u nás – takže zde tento kapitál zůstane) je potom již věc z toho pohledu druhotná. Vyřešit ji, je nutné přirozeně rovněž, ale toto je úkol následný.

Takto přesně postupoval Putin krátce na to, co se dostal v roce 2000 k moci. Ne nechci zde v ČR nového ruského bratra. Jen říkám, že by se naše politické špičky, čeští (evropští) patrioti se mezi nimi stále ještě nacházejí, měli inspirovat Putinem a jeho způsobem vypořádání se s nájezdem cizáckých loupežníků. Důsledné a zásadní omezení činnosti ze zahraničí financovaných rozkladných nevládek, rekonstrukce našeho školství, vrácení státních médií (ČT a ČRo) pod kontrolu kriticky a racionálně uvažujících je stejně důležité, jako donucení zahraničních korporací danit v ČR.

Ono totiž nejde jen o ty prachy, to by se snad ještě dalo plus mínus akceptovat. Když by nám bylo sypáno ze stolu cizích oligarchů z USA dostatečné množství droptů, tak by jsme si snad i žili v celku spokojeně.

PROBLÉM JE ALE V TOM, ŽE TI HAJZLOVÉ CO ZA MOŘEM OPRAVDU VLÁDNOU, NÁS EVROPANY NYNÍ ŽENOU JAKO KANONENFUTR DO VÁLKY S RUSKEM, protože to se jim podvolit odmítlo. MINIMÁLNĚ CHTĚJÍ, ABYCHOM PĚKNĚ ZKROTLI V ZÁPLAVĚ IMIGRANTSKÉHO A MULTI-KULTI-ANTI-RODINNÉHO TERORU, který nám sem nyní nutí pod falešnými hesly o solidaritě, humanismu a právech menšin všeho druhu.

Havloidi potom jsou ti kteří tomuto zmaru v našem státě napomáhají nejintenzivněji.

Když to vezmu slovníkem starých komunistů. Je třeba být stále ve střehu před třídním nepřítelem.

Současný „třídní nepřítel“ není ten co by kritizoval špatnou práci strany a vlády a vůbec ten „bordel“ co tenkrát byl a nesmělo se o něm mluvit.

Současný třídní nepřítel mi jde po rodině, penězích, ale aktuálně I PO MÉM ŽIVOTĚ A ŽIVOTĚ MÝCH DĚTÍ. Tak to už je nutno bouchnout pěstí do stolu!

HAVLOIDI PRYČ Z VLÁDY, PRYČ Z MÉDIÍ, PRYČ ZE ŠKOLSTVÍ!

Závěrem bych ještě dodal pár slov k české havloidní opozici. Zde si propůjčím dva odstavce z článku:

http://news.e-republika.cz/article3512-Jiny-pohled-tentokrat-z-%C5%BEenske-perspektivy

1) Blok proti islámu mne irituje právě proto, že kdyby jeho aktéři byli víc inteligentní, neoháněli by se islámem. Je to pouze umělý zástupný manévr, jak vyvolat „Střet civilizací“. Mohli by svoji oprávněnou frustraci z ohrožení vyjádřit proti těm, kdo zapalují ohně. … A mohli by tak svou energii směřovat na vytvoření politického programu, který sjednotí všechny síly a vytvoří odpor proti všem, kteří stejně jako ve 20. století neplánují nic jiného než krize a války.

2) A navíc platí, že jsme strašní nevzdělanci. Zejména vyučování dějin a hospodářských dějin dostávalo na frak už v době socialismu. Ovšem za posledních dvacet pět let byli myšlenkám komunismu oddaní učitelé úplní profíci proti těm dnešním učitelům. Ti dnešní mají daleko větší možnost dostat se k informacím, proto i oni jsou vinni na ohlupování mladých a národa.

Zvláště k bodu prvnímu bych zde rád upozornil na přednášku pana Kmoníčka, který znalý problematiky velmi přesně popisuje, jak to s tím současným islámem je. Bohužel si již nedovoluje definovat, kdo byl ten, kdo doopravdy Muslimy proti sobě vzájemně poštval do podoby, jakou můžeme pozorovat v současném světě (To samé platí pro Ukrajinu). Kdo je ten, komu toto rozeštvání vyhovuje, kdo pracoval na tom, aby se takovým významným způsobem dostal k moci ten nejextrémnější a nejfanatičtější směr Islámu.

K tomu ještě dovětek. Armáda nespokojených spoluobčanů se v hledání příčin nespokojenosti v řadě případů značně „plácá“. Co s tím dělat, tak to už je vůbec problém aby definovali. Navíc si jdou „po krku“ nejvíce sami sobě. Místo toho aby své síly spojily (Okamura x BPI x Liskova s domobranci x Vyvadil s přáteli Ruska). Jak by to ale mohli udělat, když jeden o voze druhý o koze, ale jen někteří o vlku, který chce sežrat jak kozu, tak i koně před vozem. Respektive svou pozornost každá skupina s jinou prioritou zaměřuje ve velké míře na následky a ne příčiny. Všichni sice společně cítí, že na problém cílí přibližně plus mínus správným směrem. Cílit se musí ale přesně, pálit společně a vzájemně si krýt záda! To jsme zde kdysi měly Velkou Moravu položenou na skvělých základech. Mocný státní útvar, který byl rovnoprávným partnerem jak katolickému Římu, tak i pravoslavé Byzanci. A jak to s ní dopadlo? Znáte tu pověst o králi, synech a proutcích?

Pro zájemce něco málo o Velké Moravě slovy profesora Piťhy.

 

 

Václav Kytička

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

 • · Edit

  Snad se konečně ledy hnuly:
  Tohle je prý neskutečná blbost, již prosazuje ministryně školství. Dienstbier, Sobotka a Valachová chtějí udělat z národa tupé stádo idiotů. Kalousek, Filip, Gazdík či Okamura promluvili
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tohle-je-pry-neskutecna-blbost-jiz-prosazuje-ministryne-skolstvi-Dienstbier-Sobotka-a-Valachova-chteji-udelat-z-naroda-tupe-stado-idiotu-Kalousek-Filip-Gazdik-ci-Okamura-promluvili-422454

 • Proč si říkají Sluníčkáři? Ludvík XIV. zvaný král Slunce řekl: „Stát jsem já“. Tak nějak se vidí lidé podobní Sobotkovi a spol. Proto také ohrožení vlastního koryta vydávají za ohrožení bezpečnosti státu a když se na ně někdo křivě podívá, svolávají bezpečnostní radu státu. Tito lidé se shodnou s většinou, že demokracie je vláda lidu. Ale v jakém pádě? Je to vláda koho, nebo vláda komu? Spíše z nás chtějí udělat tupé stádo, které odevzdává hlasy.

 • Moc pěkné. Pokud takoví budou zastupovat naši společnost, nikdy nebudou jednat v zájmu občanů, voličů a potom se nemohou divit, že se lidé v naději obracejí k hnutím, která by za jiných okolností nikdy nepodporovali.

 • Jen bych doplnil a upozornil, že umírněný islám NEEXISTUJE. Ten islám proroka Mohameda je jen totalitní ideologie. Existují sice různé typy muslimů, ale islám je jen JEDEN. A ostatní výklady islámu jsou jen výklady, ten skutečný pravý islám, založený a vytvořený prorokem Mohamedem, je jen totalitní politická ideologie. Islám NIKDY nebyl náboženstvím míru.

 • Velmi, velmi pěkný a výstižný článek, který lze již jen v další diskuzi větvit na další témata.

 • Ze slova „Havloid“ se mi nedělá v žaludku dobře. Jsou to lidé, kteří se nechali inspirovat naivní servilitou prvního českého prezidenta. Kdo není Havloid není IN, není správný vlastenec, není to ten správný sluníčkový Svazák. Kdo nemá rád Havloidy nemá rád naši kultůru, naši republiku, nemá rád naše turecké, americké, či bruselské přátele. Kdo není Havloid je fašista, je rasista, je xenofob, je ruský agent, je zrádce sametové revoluce, je povl, je to nečlověk, je to kreátura!!!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*