Halík cituje Bibli jako satan na poušti

Halík cituje Bibli jako satan na poušti

Halík básní o tom, co je krásného a moudrého v Koránu a obviňuje křesťany, že to nechtějí vidět. Současně se snaží přimět křesťany, aby si na základě jeho manipulačního citování Starého zákona „pokorně“ přiznali, že křesťanství může být pranýřováno jako krvežíznivé. Jeho diletantské odvolávání se na Bibli je v témž duchu, jako když ďábel citoval Kristu na poušti takzvaně pravdivě Bibli. Ježíš tomuto heretickému teologovi a religionistovi řekl: „Nebudeš pokoušet Hospodina, svého Boha“, a pak mu kategoricky přikázal: Odejdi satane! Totéž by dnes Kristus řekl Halíkovi, který má s tímto pouštním démonem jednotu ducha.

Citace o roztříštění lebek malých dětí o skálu jsou v Halíkových ústech hrubou manipulací. On dobře ví, že tento výrok Starého zákona se na křesťany vůbec nevztahuje. Halíkův výklad Bible není v duchu apoštolského učení a tradice pravověrných učitelů církve, ale je to interpretace sektáře a heretika, který se navíc rouhá Bohu a hřeší proti Duchu svatému nejtěžším hříchem. V křesťanství žádné rituální vraždy neexistují, každý ví, že je to největší zločin. V křesťanství platí přikázání Desatera: „Nezabiješ!“ A navíc Ježíš v horském kázání jde až k duchovnímu kořeni tohoto přikázání. Kořenem každé vraždy je nenávist a hrubá lež.

halik islam

Halík cílevědomě zamlčuje, co muslimové realizují na tzv. kafírech (křesťanech a nevěřících). Mají příkaz jim rituálně odřezávat hlavy, a to dodnes věrně činí (viz genocida v Arménii před 100 lety, před 3 léty v Nigérii vyvraždění celé vesnice za křiku „Alláh kabar!“, rituální teroristické útoky v Paříži, letecký teroristický útok nad Egyptem…).

Halíkovo tvrzení, že křesťanství a islám mají stejného Boha, je lží. Křesťanský Bůh nežádá rituální řezání krků těm, kteří nejsou křesťany; rituální zabíjení žádá na základě Koránu islám. Boží Syn nikde v evangeliu nevyžaduje žádný džihád, naopak, slovem i příkladem nás učí za druhé i život položit (J 15,13). Vždy byli, i dnes jsou, falešní křesťané jako koukol v pšenici (viz Mt 13,24n). Dnes okupovali nejvyšší místa v církvi a tvrdí, že máme s muslimy stejného boha. Halíkovští pseudokřesťané pod vedením pseudopapeže Františka zvou islamisty do Evropy, protože by sami nejraději pravověrným křesťanům i morálním lidem podřezali krky. Skrytě doufají, že islamisté to učiní za ně.

Halík proto pokrytecky tvrdí, že islám je mírumilovné náboženství a že my to nechceme uznat a nechceme to vidět… Vidí to jedině on, který za každých okolností vytrvale bojkotuje realitu, protože má vyšší osvícení z kóanu. On vidí i neviditelné a slyší i neslyšitelné a „zároveň je tím a oním“… On tvrdí, že je zároveň buddhistou i křesťanem, dnes už je dokonce i muslimem, protože všechno prý je jedno. Proto s nadšením také přijímá módní gender, v němž už se cítí být i mužem i ženou zároveň. Kdo toto jeho vyšší poznání nechápe, ten prý je primitiv, který všechno vidí černobíle.

Jak může Halíkovy Bohorouhačské výroky a manipulace propagovat server katolického týdeníku? Je to zřejmě důkazem, že má stejného ducha jako Halík, tedy heretického, ale i vlastizrádného.

To, co hlásá Halík, není křesťanstvím. On jen zneužívá – podobně, jako nějaký sektář – určité citáty z Písma ke svým slizkým a zločinným záměrům. Je tragedií, že ani kardinál Vlk ani kardinál Duka, nenašli tolik odvahy, aby zveřejnili exkomunikaci Halíka z církve, kterou 29. 6. 2008 vyhlásil pravověrný synod biskupů na Ukrajině. Tím oba kardinálové, Vlk a Duka, nesou hlavní vinu za všechny Halíkovy zločiny proti církvi i národu!

Heslem katolického kněze a mučedníka Jana Husa bylo: „Hledej pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu…“. Halík naproti tomu hledá lež, učí lži a miluje lež. Tím neslouží Kristu, ale antikristu. Po ovoci dnes každý pozná: není služebníkem Boha, ale ďábla – satana a v jeho duchu cituje Bibli.

 

+ Timotej

katolický (pravověrný) biskup

Loading...

Podobné články

 • Je to tak. Halík je sluha a otrok satana. Nemůže jinak než lhát, protože následuje ďábla a ten je jeho otec.

 • Forever:
  Hezky jste to dopodrobna rozebral. Jan Hus za obhajovani praveho textu Bible a za kritiku prostopasneho zivota katolicke cirkve, zaplatil krutou smrti. Predtim byl jeste exkomunikovan jako kacir. Zato za Hitlera vlaly vesele hakinkrojcove vlajky v kostelech a katolicti predstaveni si s Hitlerem srdecne potrasali rukama. Fuj! Dodnes Hitler nebyl exkomunikovan. Hanba papezum, hanba katolicke cirkvi!

 • Já nedám na Jana Husa a husitství jako hrdý Čech dopustit. Hanobit Husa a husitství je jako hanobit hrdinství Rudé armády ve druhé světové válce. Díky naším předkům, husitům, díky jejich odvaze a hrdinnému boji, náš národ přežil. Nebýt toho, že husité bránili svou vlast do posledního dechu, tak by došlo k holocaustu českého národa. Papežská církev řídila proti nám křižáckou výpravu s cílem vyhladit ten „kacířský“ český národ. Vždyť např. během christianizace došlo na holocaust nás Slovanů, katolická církev jich povraždila asi 9 000 000. Zaplaťpánbůh za odvahu našich předků(husitů). Díky nim tady ještě dnes jsme.

  Díky Bohu za Jana Husa a husitství!

 • Pro Jaris:
  Sice ne úplně souhlasím s vaším pohledem na Židy, u kterých je historická úloha velmi složitá a sporná (věřím, že pravda je někde mezi), ale s vaším pohledem na antikristovskou papežskou církev s vámi plně souhlasím. A já bych doplnil, že faktem je to, že sám Halík útočil a útočí na husitství a jeho odkaz a hluboce opovrhuje odkazem mistra Jana Husa. Co je vlastně významným odkazem Jana Husa?

  Husův přínos a odkaz je v návratu k původnímu, biblickému křesťanství, k původní
  víře Ježíše Krista, k původní zbožnosti starozákonních a novozákonních velikánů a
  kladných postav. Husův odkaz je v nabádání celého českého národa, aby se vrátil ke
  své původní víře a zbožnosti, jakou měl národ v minulosti ještě předtím, než do
  Čech vstoupilo římskokatolické pohanské náboženství v křesťanském rouchu. To je
  první odkaz. A druhý Husův odkaz je nebát se římskokatolické církve. Tento odkaz
  spočívá v jeho reformačním duchu, s nímž se neohroženě postavil proti celému římskokatolickému systému. Ve svých spisech Mistr Jan Hus, ač sám římskokatolický
  kněz, jasně definoval, v čem je římskokatolické náboženství obludným a pohanským
  systémem a nebál se s tím vystoupit i veřejně ve svých kázáních a nakonec i před
  koncilem v Kostnici.
  Zná dnes česká veřejnost, co Mistr Jan Hus hlásal a za jaké učení byl Římem upá­len?
  „Po nějaké chvíli zatroubil skvostně oděný trubač ve dveřích chrámové lodi a
  ihned hrdě vstoupil císař s mnoha pány, oblečený v drahocenné šaty; všichni pak, i
  císař Zikmund, se usadili na svá místa. Nato povstal kronikář a četl Husovi obžalobu
  sestávající ze 74 článků, z nichž hlavní důraz byl kladen na šest následujících:
  1. Obžalovaný nevěří v proměnu hostie,
  2. opovrhuje vírou v papežovu neomylnost a opovrhuje vzýváním svatých,
  3. popírá mocnost rozhřešení uděleného (hříšným) knězem a zpověď u něho,
  4. zavrhuje nepodmíněné poslušenství k světským představeným,
  5. zavrhuje zákaz kněžského manželství,
  6. nazývá odpustky hříšnou simonií proti Duchu svatému.
  Pro tyto a jiné bezbožné příčiny a řeči jest Jan Hus obžalován z kacířství a povolán před císaře a
  církevní otce, aby zásady svého učení odpřísáhl.″ (Výslech, odsouzení i upálení Mistra Jana Husa, Líčí očitý svědek POGIUS, Tisk Brno, 1993, str.42-43).

  Hus nevěřil v proměnu hostie (eucharistii, která je ústředním bodem římskokatolické mše). Vycházel ze skutečnosti, že o ní neučí ani Bible. Hus opovrhoval vírou v papežovu neomylnost, neboť tím opovrhuje sama Bible; Hus opovrhoval vzýváním svatých, neboť jimi opovrhuje i samo Písmo; Jan Hus popíral mocnost rozhřešení uděleného (hříšným) knězem a římskokatolickou zpovědí u kněze, neboť stejně tak to popírá i sama Bible; Jan Hus zavrhoval nepodmíněné poslušenství k světským představeným, neboť Bible před tímto otroctvím varuje; Hus zavrhoval zákaz kněžského manželství, neboť Bible nic takového nezakazuje; Hus nazýval odpustky hříšnou simonií proti Duchu svatému neboť stejně tak činí i Bible svatá; Mistr Jan Hus odmítal samospasitelnost církve, neboť totéž hlásá i Bible; a zavrhoval zprostředkovatelskou úlohu církve mezi Bohem a člověkem prostřednictvím řk duchovních a svatých, neboť to zavrhuje i Bible.

  A ještě pár informací k Janovu zjevení:
  Jde tu o více než celá tisíciletí, pravděpodobně od dob Atlantidy, boj mezi dětmi Belialu a dětmi zákona jediného. Když se na to podíváme z hlediska Bible, tak to vypadá takto: drak(Satan) se snaží dostat do pozice Boha a svádí a pronásleduje ženu(boží lid) a využívá k tomu různé mocnosti. Podle Janova zjevení se má jednat o dvě šelmy jakožto nástroje draka k pronásledování božího lidu.
  Řada odborníků provedla analýzu a vznikl tento výsledek:
  Drak=Satan
  První šelma=papežská vatikánská římskokatolická církev
  Druhá šelma=USA-FED(Ilumináti)

 • Pro runner:
  Vy jste ale „chytrý člověk“. Člověk, co kdysi označoval keltský kříž za neonacistický symbol. Hm, asi tedy obyvatelé Irska a Británie jsou podle vás neonacisté 🙂 . Ale to je jedno.
  Tak pak nelze od vás očekávat o moc lepší názory na Jana Husa.
  Pokud byste dobře znal dějiny, tak byste věděl, že ten rozkol v církvi nastal na začátku prvního tisíciletí našeho letopočtu, když se papež prohlásil samozvaně za zástupce (vlastně přímo za něj) Boha na zemi a dal si za právo řídit životy ostatních lidí. A odtrhl se od tehdy jednotné církve a vznikla tak římskokatolická církev s centrem v Římě. A nejen to, papežská církev se snaží ovládnout a podřídit si ostatní církve, zejména východní ruskou pravoslavnou církev a nahnat ji do jedné ohrádky.
  Co je vlastně zač papežská církev. Pro někoho to bude možná šokující, ale tím Antikristem je ve skutečnosti papežská církev. Její ideologie nemá se skutečným učením Ježíše Krista a původním prvotním křesťanstvím nic společného. Papežská katolická církev už od svého začátku, tj. od zavedení (pseudo)křesťanství v Římské říši jako státního náboženství, má jediný úkol a cíl:
  svést lidstvo z cesty k Bohu na cestu vedoucí do jezera síry k Satanovi a zlikvidovat veškeré skutečné křesťany následující Ježíše Krista na cestě k Bohu a zničit a zdeformovat skutečnou nauku Syna Božího Ježíše Krista a s ním původní prvotní křesťanství odkazující se i na židovské učení Starého Zákona (tj. jeho pozitivní části a pasáže). Katolická církev měla za úkol už od samého počátku Židy a křesťany úplně vyhubit podle přesných plánů a přivést lidstvo, Zemi a svět pod nadvládu Satana. Satan chtěl prostřednictvím této církve dobýt nebeský Jeruzalém (boží království) pod svou nadvládu. Papežský římskokatolický systém a ideologie je ve skutečnosti pohanský babylonský Baalův(Satanův) kult v křesťanském rouchu opovrhujícím i samotnou Biblí (dokonce opovrhuje i té v cenzurované verzi). To schyzma v katolické církvi začalo už od jejího vzniku. Zradila Krista za jidášských třicet stříbrných. Tj. výměnou za to, že přivede všechny obyvatele této Země k tomu, aby se klaněli samotnému Luciferovi, dostane bohatství a moc panovat nad každým národem, kmenem a králem na této Zemi. Výměnou za bohatství a moc se církev klaní samotnému nepříteli Boha, a to všechno dělá pod křesťanskou rouškou a svádí svým systémem a falešným učením všechny obyvatele této Země.
  Její schyzma vyvrcholilo na konci 14. století a na začátku 15. století. Jan Hus, co poznal, o jaký systém jde ve skutečnosti, začal kritizovat její učení a systém a snažil se ji přivést zpátky k Bohu a na cestu k němu skrze Krista. Církev se ho kvůli obavě o ztrátu moci rozhodla upálit. To ale byla její velká chyba. Pak nastoupilo husitství na scénu a zasadilo papežskému Baalovu systému osudnou ránu, ze které se nedokázala už vzpamatovat. A díky tomu nastoupila reformace, která vedla k porážce antikristovské katolické církve a oslabení jejího vlivu. Bylo to další velké vítězství Boha a další velká porážka Satana. Toto vítězství Boha zabránilo opět Satanovi dobýt boží království. Satan se pak mohl uchýlit k dalšímu pokusu, tomu současnému prostřednictvím USA-Iluminátů nastolením NWO. Jak to dopadne, to se uvidí. Je to na nás.

 • Hus zacal kritizovat katolickou cirkev, ktera v te dobe byla skutecne zvrhla. Mela moc, bohatstvi a stala nad sekularnim svetem. Hus a jini reformatori tal do ziveho a katolicka sebranka se citila v ohrozeni. Proto byli temer vsichni reformatori zlikvidovani. Jan Hus byl za tuto troufalou kritiku cirkve upalen. Hanba katolicke cirkvi, za vsechny vrazdy, inkvizice, muceni, krizacke vypravy a okradani. Jezis Kristus by je vypraskal z chramu stejne jako kdysi penezomence!
  A Halik? To je vlastne pokrteny zid. Apage Satanas!

 • Hus byl právoplatně uznaným heretikem, takže v jednom článku pranýřovat Halíka a přitom se odvolávat na Husa je to stejné, jako bychom odsuzovali Obamu a přitom se dovolávali Sërese – přičemž dobře víme, že nebýt Sërese, nebylo by Obamy a nebýt Husa, nebylo by Halíka, protože veškerý vážný rozkol v latinské církvi začal právě Hus a nikdo jiný a Halík je pouze dalším z mnoha tragických následků tohoto rozkolu. Hus říkal krásná slova o pravdě, ale pravdu nehlásal, stejně jako Halík se krásně dovolává Boha, ale místo Boha hlásá Antikrista. Arcibiskup Timotej sice říká pravdu o Halíkovi, ale obhajuje odsouzeného heretika Husa, což poněkud zpochybňuje jeho přídomek „pravověrný biskup“.

 • Halík je vlk v rouše beránčím, účelový slouha, takový trojský kůň zlořádu. Pod rouškou zbožnosti, jedná i vypadá jako antikrist. Jako kluci jsme takové nazývali sviněmi, převlečenými za kamarády.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*