Golem: Talmudská legenda o hliněném monstru vytvořeném k ochraně Židů

Golem: Talmudská legenda o hliněném monstru vytvořeném k ochraně Židů

Gotický hrůzný román, Frankenstein, je jedním z nejvíce známých příběhů, v nichž se člověk snaží si hrát na Boha tím, že se pokouší vyrobit živou bytost. V židovském folklóru existuje podobný příběh o golemovi, i když s některými zjevnými rozdíly. Například, monstrum Frankenstein je populárně líčen jako sloučenina částí z mrtvých těl, zatímco golem, byl dle pověsti vyroben z hlíny. Navíc, měla to být věda, která dala život Frankensteinovi, zatímco golemovi měl být dán život mystickými prostředky.

Rabín vytvořil golema Foto: Wikimedia
Rabín vytvořil golema Foto: Wikimedia

Slovo „golem“ se údajně objevuje i v Bibli (Žalmy 139: 16), a znamená „beztvará masa“ nebo „nedokončená substance“ v hebrejštině. Podle talmudské legendy, byl Adam golemem po dobu prvních 12 hodin jeho existence, což naznačuje, že byl tělem bez duše. Podle další legendy, prorok Jeremiáš řekl, aby vytvořili golema. Někteří se domnívají, že tyto legendy týkající se vytvoření golemů jsou pouze symbolické povahy, a můžou odkazovat na duchovní probuzení člověka.

golem 2

Poté existují jiní, kteří interpretují příběhy o golemovi doslovně, a věří, že je možné takovou bytost vytvořit. V Sefer Yetzirahu (znamená „Knihu stvoření/ formace“), jsou instrukce týkající se vytvoření golemů, a několik arabských komentářů k této knize poskytly různá vysvětlení, jak by měly být tyto pokyny provedeny. Ve většině verzí, je golem nejprve vytvořen do tvaru připomínajícího lidskou bytost.

Socha Ladislava Šalouna údajně patřící rabínu Jehudy Levy ben Becalelovi před radnicí v Praze v České republice Foto: Wikimedia
Socha Ladislava Šalouna údajně patřící rabínu Jehudy Levy ben Becalelovi před radnicí v Praze v České republice Foto: Wikimedia

Existuje několik způsobů jak přivést golema k životu. V jedné verzi, například, může být golem přiveden k životu, když jeho tvůrce kolem něj tančí, nebo chodí, zatímco říká kombinaci písmen z hebrejské abecedy a tajné jméno Boha. V další verzi, písmena aleph, mem a tav (tyto písmena dohromady tvoří slovo Emet, což znamená „pravda“), musí být napsána na čele golema s cílem dát mu život. Třetí způsob, jak přivést golema k životu, je napsat jméno Boha na pergamen, který se umístí do golemovy paže nebo úst.

Jedním z nejslavnějších příběhů o golemovi, je o rabínu Jehudy Levy ben Becalelu, důležitém talmudském učenci, židovském mystikovi, a filozofovi. Tento rabín údajně žil na konci 16. století v Praze, která byla součástí Svaté říše římské. V té době byla Říše ovládaná Rudolfem II. Ačkoli byl Rudolf osvíceným císařem, Židé v Praze byli podrobeni antisemitickým útokům. V zájmu ochrany židovské čtvrti, rabín vytvořil golema. Golem měl údajně neuvěřitelnou sílu, ale také pomáhal s fyzickou prací v rabínově domácnosti v synagoze. Navíc, golem dostal speciální náhrdelník vyrobený z jelení kůže zdobený mystickými znaky. Tento náhrdelník činil golema neviditelným. Další verze legendy říká, že kněz nenávidící Židy se snažil podněcovat pražské křesťany proti Židům v době před Velikonoci na jaře 1580. V důsledku toho, rabín vytvořil golema, aby ochránil svůj lid během období Velikonoc.

Zatímco golem dle legendy uspěl v ochraně Židů, příběh neměl velice šťastný konec. Golem byl stále silnější a silnější a tím také rostlo jeho destruktivní jednání. Místo konání dobrých skutků, golem začal jednat šíleně a ohrožoval nevinné životy. Jako důsledek, rabín odstranil z golema slovo Boží, a přeměnil jej zpět na neživou sochu. Někteří se domnívají, že byl golem ukryt rabínem v podkroví synagogy. Kromě toho, vstup na půdu byl po staletí zakázán, a schodiště odstraněno. Když byla synagoga o stovky let později prozkoumána, nebylo tam ani památky po něčem podobném golemovi.

 

AO/ svobodnenoviny.eu
zdroje:
Jacobs, L., 2015. Making Men of Clay: Can imitating God extend to the creative realm?. [Online]
Available at: http://www.myjewishlearning.com/article/golems/
Oreck, A., 2015. Modern Jewish History: The Golem. [Online]
Available at: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Golem.html
Weinstein, J. E., 1999. The Golem. [Online]
Available at: http://www.jewishmag.com/26mag/golem/golem.htm
www.prague.net, 2008. The Legend of Golem. [Online]
Available at: http://www.prague.net/golem
www.theater61press.com, 2015. Notes on the Historical Figures from the Golem Legend. [Online]
Available at: http://www.theater61press.com/essays/guide-golem-legend.html
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*