GMO plodiny likvidují zemědělskou půdu a Monsanto to tají všemi prostředky!

GMO plodiny likvidují zemědělskou půdu a Monsanto to tají všemi prostředky!

Evropská asociace pro biotechnologický průmysl, EuropaBio, chce, abyste věřili, že „Geneticky modifikované plodiny mohou chránit půdu před erozí kvůli zmenšené orbě a zachování vlhkosti půdy. GM plodiny, snášející herbicidy, snižují potřebu orání pole v rámci přípravy na pěstování plodin. Tím se šetří palivo, protože není nutná větší orba. Plodiny odolné proti GM hmyzu nevyžadují takové ošetření insekticidy, což také snižuje nutnost používání zemědělských strojů.“ Ale toto prohlášení je zcela nepravdivé.

Jedná se v podstatě o lež, kterou nám tvrdí všechny biotechnologické společnosti – včetně firem:

gmo

MONSANTO – společnost známá kvůli vytvoření, nebo z napomáhání vytvořit 13 vysoce karcinogenních a toxických produktů, jako je sacharin, PCB, polystyren, DDT, atomová bomba, jaderné zbraně, dioxin, Agent Orange, hnojiva na ropné bázi, Round Up, rGBH, aspartam, geneticky modifikované organismy a terminační semena. Monsanto žaluje každého, aby mohlo šířit své špinavé produkty.

Dow Chemical Company (též Union Carbide) Tato báječná společnost pomohla  uvolnit methylisokyanát a jiné chemické látky v roce 1984, díky jejich pesticidnímu závodu v Bhópulu v Indii, což způsobilo jednu z největších průmyslových katastrof v historii. Společnost je také jedna z pěti korporací, které kompletně dominují v postavení na trhu semen, což likviduje potravinovou soběstačnost pro zemědělce a rodiny po celém světě. Spolu s dalšími třemi společnostmi, také pomáhaly vytvořit Dibromochloropropane (DBCP), známý karcinogen, reprodukční toxin a endokrinní disruptor, který kontaminuje podzemní vody. Dále pokračovali s výrobou a prodejem DBCP i poté, co byl zakázán v důsledku silných důkazů spojujících chemikálii se sterilitou.

Syngenta
Syngenta

SYNGENTA – Známá kvůli žalobě na havajský ostrov Kauai, kde chtěli, aby herbicidy a pesticidy byly stříkány daleko od jejich škol, domovů a nemocnic. Společnost je také známá kvůli zakrývání skutečné toxicity atrazinu. Tato společnost byla také zapletena c CCD, v likvidaci našeho včelstva a dalších důležitých opylovačů.

BAYER – Tato společnost je obzvláště zamilovaná do prodeje „vitamínů“ plných toxických GMO, vám a vašim dětem, jako je aspartam a karcinogenní chemikálie, a přesto se nazývají „pediatrická volba číslo jedna.“ Společnost byla také obviněna z povlaku 90 procent semen jejich GMO kukuřice včely-decimujícími pesticidy a jsou také ve vývoji nové geneticky modifikované sóji, která je vysoce toxická.

DUPONT PIONEER – Tato „důvěryhodná“ společnost měla na trhu monopol na střelný prach během americké občanské války, vyvinula jaderné zbraně a vytvořila Agent Orange, PCB a DDT, stejně jako Monsanto.

Tito zastánci geneticky modifikovaných plodin pravidelně tvrdí, že geneticky modifikované odrůdy sóji, kukuřice a dalších mor vyvolávajících plodin ve skutečnosti chrání půdu, protože farmáři nemusí obdělávat půdu způsobem, který způsobuje erozi. Také lžou, že geneticky modifikované organismy „šetří vodu.“ Tak se podívejme na ty argumenty trochu blíže.

Faktem zůstává, že GM odrůdy osiva, nedělají nic, v minimalizování eroze půdy, nebo šetření vody. Dokonce i hlavní mediální publikace nyní obrátili a omlouvají se za jejich podporu podniků, jako je Monsanto. Nechutné praktiky společnosti Monsanto byly dokonce zveřejněné v časopisu Forbes, který přiznal, že se ohledně Monsanta mýlili, velice mýlili.

Bylo také zjištěno, že GE vědci placeni společnosti Monsanto spáchali v Indii podvod. „Odborníci“ z Indické rady pro zemědělský výzkum (ICAR) a Universita zemědělských věd (UAS) byli obviněni z napadení a následného ukrývání skutečností, že domácky vyrobená BT bavlna obsahovala Monsano gen.

Tyto geneticky inženýrské společnosti tajně a nepozorovaně zasadily jedovaté plodiny po celém světě, čímž výrazně ovlivnili naši půdu a vodu. Nejvíce alarmující je skutečnost, že GM plodiny mají vliv na úrodnost půdy.


GM plodiny NEŠETŘÍ vodu. Ve skutečnosti, jak se super plevel stále vyvíjí, GM plodiny nutí zemědělce, aby se pokusili zavlažovat své žádoucí plodiny, jak by dělal každý pěstitel, což nakonec skončí zaléváním super plevele. Voda, která teče z podzemních vod do jezer, potoků a dokonce oceánů, je znečištěna velkým množstvím pesticidů a herbicidů, které jsou užívány k pěstování GM plodin. Tyto praktiky nám ničí vodu, kterou máme na této planetě, takže je téměř nemožné pro zemědělce v zemích chudých na vodu cokoliv vypěstovat. GM plodiny jsou ve skutečnosti jedním z největších zdrojů znečištění vod v USA a jinde ve světě.

Bez ohledu na to, že jde o zjevnou zemědělskou korupci a propagandu, GMO plodiny nešetří naší vodu, ale kontaminují ji. Nechrání naši půdu, ale zabíjí milióny drobných organismů, které jsou pro zdraví půdy důležité. GMO nejsou zapotřebí k nakrmení světa a nemají co dělat v našem jídelníčku. Žádné další GMO!

Svět podle společnosti Monsanto:

zdroj : http://naturalsociety.com/gmo-crops-destroying-farmland-monsanto/
Dupont Pionee
Syngen

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*