Globální Evropský průšvih narůstá a není řešen. Není to Covid, není to válka, ale co není – může být

Globální Evropský průšvih narůstá a není řešen. Není to Covid, není to válka, ale co není – může být

Evropa má těch průšvihů hodně-viďte??? Který se dá nazvat tím hlavním??? Samozřejmě, že je důležitý úhel pohledu a tak se oprostěme od úhlů a dívejme se čistě středem, s čistou hlavou a uvažujme v reálných dimenzích. Tím největším problémem světa je současný model kapitalismu, který v kombinaci s politickým liberalismem vytváří živnou půdu pro chaos. Žádný z občanů nemá prakticky šanci chápat politické a ekonomické dění, neb co platí dnes, tak zítra už nebude pravda.Evropa a samozřejmě s ní i Česká republika máme zásadní problém. Tím problémem je velice nízká porodnost prakticky ve všech Evropských zemích. To má za následek postupné vymírání Evropských národů, ale také tlak do ekonomického kapitalistického systému, který se potýká s nedostatkem kvalifikovaných dělníků. PŮVODNÍM ŘEŠENÍM KTERÉ MĚLO BÝT SPÁSOU BYLA MIGRACE. To by se ovšem muselo jednat o migraci řízenou a s jasnými pravidly, což předpokládá i jisté represivní postupy. Toto řešení se zvrhlo do úplného chaosu, kdy hlavní propagátorka imigrace Merkelová byla dotlačena do bodu, kdy už nevěděla, co s tím. Ukázalo se totiž, že ti imigranti pracovat nechtějí a ani neumějí, neznají jazyk a nemají vzdělání /většina/. Přitom dle původního plánu to měli být ti, kdož zacelí díry v pracovním systému a nahradí chybějící Evropany. Nyní máme po Evropě miliony migrantů, avšak nikdo vám neřekne, jak s nimi naložit. Samozřejmě by bylo vhodné je odlifrovat tam, odkud přišli, ale z toho mají politické elity strach, neb by to bylo politicky nekorektní a dle církevního náhledu nekřesťanské. Po pravdě však nejde o žádnou politickou korektnost, ale o strach. Ono je totiž těch cizáků v Evropě tolik, že kdyby se vzbouřili, tak je v jejich silách spustit občanskou válku a ta by byla nebezpečná pro všechny-papaláše nevyjímaje. Navíc by se mohlo provalit to, že kapitalistický zlořád chtěl nahradit Evropskou dělnickou třídu lacinými imigranty a to v zájmu zachování byznysu a násobení zisků.

Za poklesem porodnosti v Evropě, která se táhne už několik desítek let nese vinu taktéž kapitalismus a to tím, že ždímá lidi až nechutně a to ze všech stran k čemuž mu jako politický nástroj napomáhá také stát. Proti této síle není možné politicky zvítězit. Tuto sílu může porazit pouze revoluce. Je tu strašák stárnutí populace a skutečně existuje, ale výklad příčin je zavádějící. Na stárnutí populace má zásadní vliv míra porodnosti, ale kapitalismus se státem svazují lidi natolik, že si každý dobře rozmyslí zda děti mít, či ne. Nízká porodnost znamená v budoucnu málo pracovních sil v ekonomice a také málo pracujících na jednoho důchodce. Proto se zvyšuje věk pro odchod lidí do důchodu. Na jedné straně nedostatek pracovních sil /otroků/ pro kapitalismus a na straně druhé zatížení státní kasy. Politiku za tímto problémem nehledejte, protože jde především o problematiku ekonomického rázu. Snad se jednou dožiji stavu, že ty nenažrané elity už budou mít konečně dost a je mi jedno jakým způsobem. Tedy zda dostanou rozum a nebo kulku.

Migranti v současnosti znamenají značný ekonomický problém, ale také bezpečnostní. Na mnoha místech už vystrkují růžky a vězte, že organizovaní jsou velmi dobře. Už dávno před započetím migrační vlny měli po světě tisíce spících buněk, které mají jediný ale zásadní úkol. V příhodné době se probudit, eskalovat napětí, zasáhnout jádro společenského řádu a obsadit nová území. Covid system je nástroj, který ve skutečnosti zavádí globální kontrolu společnosti, protože elitám se to vše jaksi vymklo z kontroly a mají docela strach, který odmítají přiznat. Jejich řešení však nesou pouze rysy získávání si času-nic víc. Jednou to praskne.

Kapitalismus všeobecně je v současnosti v globální krizi a některé struktury se hroutí a jiné se přebudovávají. Covid celou tuto problémovou věc šikovně překrývá na základě propracované propagandy a lidi místo toho aby šli spolu do ulic, tak se mezi sebou koušou kvůli rouškám či dvěma metrům-jak stupidní. Vy nějak nevidíte, že z vás vlády dělají blbce??? Pro příklad. Přijde vám logické uzavření malých obchůdků, kam přijde třeba 50 lidí za den a ponechání v provozu supermarketů, kam přijde třeba i 10 tisíc lidí za den??? Jo prý jde o zdraví, ale o čí??? Ty malé živnostníky z toho asi klepne a nebo zbankrotují, což je opět součást plánu, neboť když zkrachují, tak budou muset normálně do práce a dělat otroka velkým kapitalistům, čímž se pomůže zacelit díry u chybějících kvalifikovaných dělníků a těm velkým ubude i konkurence.

Plán migrace jaksi selhal a tak se o něm nyní mluví čím dál méně, ale pozor-sedíme na sudu se střelným prachem, který pod náš zadek nastrkala Merkelová s Macronem. Tuto záležitost je nutno řešit radikálně, rychle a bez vyjímek. Papež sice migranty neustále hájí, ale neberte jej vážně. Církev jen nechce ztratit tvář, kterou již dávno nemá. Nutno si totiž uvědomit, že i církev je subjekt podnikatelského rázu a na ekonomickém poli má velké slovo. Totéž platí i poli politickém a kapitálovém. Církev dávno není zástupcem boha na zemi a navíc-BŮH NEPOTŘEBUJE ZÁSTUPCE!

Závěrem vážení asi toto. Osobně se nebojím žádného Covidu, či něčeho podobného. Covid není největší nebezpečí a vrah. Vrahem je kapitalismus a největším nebezpečím úplně obyčejná lidská hloupost.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*