George Soros a kult smrti

George Soros a kult smrti

Deník Financial Times vybral George Sorose jako osobnost roku. Podle listu byla tato volba učiněna jako odraz jeho úspěchů i hodnot, které reprezentuje.

Je standardním nositelem liberální demokracie a otevřené společnosti… Po více než tři desetiletí pan Soros využíval filantropii k boji proti autoritářství, rasismu a netoleranci. Svou dlouholetou oddaností otevřenosti, svobodě médií a lidským právům vyvolal hněv autoritářských režimů a stále častěji i národních populistů, kteří se stále prosazují, zejména v Evropě.

Čtení tohoto nesmyslu mě přimělo k tomu, abych se k Sorosovi po téměř deseti letech vrátil. Ve skutečnosti je tento „filantrop“ monstrum, které neúnavně propaguje politický, morální a biologický úpadek západního světa. Filantropie bývala definována jako „láska k lidstvu; shovívavost vůči celé lidské rodině; všeobecná dobrá vůle; touha a připravenost konat dobro vůči všem lidem“. Prostřednictvím svého Open Society Institute a jeho rozsáhlé sítě přidružených organizací poskytuje George Soros rozsáhlou finanční a lobbistickou podporu skupinám, které prosazují životní styl a příčiny, jež jsou bez výjimky destruktivní nebo přímo odpuzující.Soros podporuje legalizaci tvrdých drog. Trvá na nutnosti smířit se s tím, že „zneužívání návykových látek je ve většině společností endemické“. Právě díky jeho intervenci se do veřejného diskurzu dostaly termíny „medializace“ a „nenásilný drogový delikvent“.

V roce 1994 Soros – samozvaný ateista – zahájil svůj projekt Smrt v Americe (PDIA) a poskytl na jeho počáteční financování 15 milionů dolarů. Jeho matka, členka spolku pro sebevraždu Bolehlava, se zabila a že se Soros nesympaticky zmínil o tom, že jeho umírající otec lpí na životě příliš dlouho. PDIA podporuje asistovanou sebevraždu lékařů a pracuje na tom, „aby se začala formovat síť lékařů, která nakonec dosáhne až do jedné čtvrtiny amerických nemocnic“ a v mrazivém obratu povede k „vytvoření inovativních modelů péče a vypracování nových učebních osnov o umírání“.

Soros je nadšeným propagátorem otevřeného přistěhovalectví a přispěvatelem skupin prosazujících amnestii a zvláštní práva pro přistěhovalce, včetně Národní rady La Razy, Národního centra pro imigrační právo, Národního imigračního fóra a desítek dalších. Podporuje také zachování a rozšiřování veřejného blaha a koncem roku 1996 založil fond Emma Lazarus, který dával miliony v grantech neziskovým skupinám poskytujícím právní služby, které podkopávají ustanovení sociálního zákona ukončujícího nároky imigrantů.

Soros také podporuje programy a organizace, které podporují právo na potrat a lepší přístup k antikoncepčním prostředkům; prosazuje stále přísnější kontrolu zbraní; požaduje zrušení trestu smrti, podporuje „manželství“ osob stejného pohlaví a propagaci homosexuality ve školách.

Soros ze své sítě Open Society tvrdí, že mezi její cíle patří „posílení občanské společnosti, hospodářská reforma, vzdělávání na všech úrovních, lidská práva, právní reforma a veřejná správa, veřejné zdraví a umění a kultura“. Způsob, jakým se k těmto úkolům přistupuje, není „filantropie“, ale prostý politický aktivismus, aktivismus sledující všechny progresivní příčiny radikální levice – a některé zřetelně strašidelné, například „Smrt v Americe“. Je pochopitelné, že Soros chce svou podporu podobných kauz označit za „filantropii“. Pro média je neodpustitelné přijmout takové označení za bernou minci, a dokonce propagovat jeho myšlenky tak, jak to dělá FT. Ve skutečnosti Soros využívá toho, co nazývá „filantropií“, k dekonstrukci zbývajícího základu dobrého života, tradičních hodnot a postojů, v Americe i po celém světě.

Sorosovy „filantropické“ aktivity v Americe prošly v zahraničí velkými zkouškami. Jeho zahraniční síť „nevládních organizací“ působí především ve východní Evropě. Soustředí se na Open Society Institute (OSI) v New Yorku, který financuje síť dceřiných společností ve více než 50 zemích a disponuje dotací ve výši necelých 20 miliard dolarů. Již v roce 1994 utratily jeho nadace celkem 300 milionů dolarů; v roce 1998 se tato částka vyšplhala na 574 milionů dolarů. Jedná se o skutečně enormní částky ve východní Evropě, kde je jejich vliv na cílovou společnost mnohem větší než „třesk“ téhož objemu, který by přinesl Západ.

Jeho mnohé nadace tvrdí, že se „věnují budování a udržování infrastruktury a institucí otevřené společnosti“. Co to znamená v praxi, je zřejmé z jejich mnoha plodů. Co se týče programů „Women’s Health“ ve střední a jihovýchodní Evropě, marně se bude hledat například program detekce rakoviny prsu nebo prenatální či postnatální péče. Ne, Sorosovým hlavním cílem je „zlepšit kvalitu potratových služeb“. Jeho Program veřejného zdraví se proto zaměřil na zavedení snadno dostupných potratů v Albánii, Lotyšsku, Litvě a na Slovensku a zavedení manuálních vakuových aspirací (MVA) potratů v Makedonii, Moldavsku a Rusku. Proč Soros tak horlivě prosazuje více potratů ve východní Evropě? Důvodem nemůže být přelidnění: region zažívá demografický kolaps a má jednu z nejnižších porodností na světě. Nedostupnost potratů také nemůže být řešením: pouze pět evropských zemí mělo v roce 2000 více potratů než nově narozených dětí: Ruská federace, Bulharsko, Bělorusko, Rumunsko a Ukrajina. Logickou odpovědí je, že Soros chce, aby se na tento svět narodilo co nejméně malých východoevropských křesťanů.

Sorosovy „Programy veřejného zdraví“ navíc „podporují iniciativy zaměřující se na specifické zdravotní potřeby několika marginalizovaných komunit“, jako jsou lidé trpící AIDS, a prosazují „minimalizaci škod“ se zaměřením na výměnu jehel/stříkaček a dodávky metadonu narkomanům. Sorosova síť od konce 90. let minulého století úspěšně nastartovala dříve neexistující „gay“ aktivismus téměř ve všech svých oblastech působení. Kampaň za LGBT „práva“ se už dávno přetavila v agresivní politický aktivismus a požadavky na zvláštní zacházení po celé východní Evropě.

Vzdělání je klíčovým pilířem Sorosových aktivit. Jeho leitmotivem je výrok, že „nikdo nemá monopol na pravdu“ a že „občanská výchova“ by měla nahradit starý „autoritářský“ model. I za komunismu si východní Evropa zachovala vysokou úroveň vzdělání, ale Sorosova nadace se snaží starý systém nahradit konceptem škol jako „cvičiště“ pro „ničím nerušené vyjádření osobností studentů v procesu rovnostářské interakce s učitelským sborem, čímž překonává zastaralý koncept autority a disciplíny vycházející z tíživého odkazu patriarchální minulosti“. V Sorosově schématu věcí není účelem vzdělávání „získávání znalostí“: učitel se má stát třídním „designérem“ a jeho vztah ke studentům je založen na „partnerství“. Sorosovi reformátoři také trvají na aktivní roli škol v boji proti údajně nezdravému vlivu rodiny na studenty, který údajně „v sobě stále nese otisk nacionalistických, sexistických, rasistických a homofobních předsudků bujících ve společnosti jako celku“.

„Rasismus“ je Sorosovou pravidelnou posedlostí, ale měl problém ho najít v rasově nerozlišených východoevropských zemích. To se vyřešilo identifikací určené skupiny obětí – Cikánů (‚Romů‘). Jeho chráněnci před deseti lety začali přicházet s politickými požadavky na „ochranu“ této skupiny: školení učitelů a administrátorů zaměřené proti předpojatosti, začlenění romské historie a kultury do učebnic na všech úrovních, právně nařízené programy pozitivní diskriminace pro Romy, daňové pobídky pro zaměstnavatele, kteří je zaměstnávají, přístup k málo zajímavým úvěrům pro romské malé rodinné podniky, vyčlenění procenta veřejných zakázek pro romské firmy, legislativa pro boj proti „rasismu a diskriminaci“ v bydlení; přijetí „komplexních antidiskriminačních právních předpisů“; vytvoření mechanismů „pro sledování provádění antidiskriminačních právních předpisů a pro pomoc obětem rasové diskriminace při hledání nápravných opatření“; uznání „romského otroctví a holocaustu vládami prostřednictvím veřejné omluvy spolu s bezodkladným přijetím balíčku nápravných opatření“. Dnes už funguje průmysl rasových vztahů, jehož samoúčelnou agendou je hledání „diskriminace“, aby se udržel v chodu navěky.

Aby se jeho agenda normalizovala na cílovou populaci, miliony Východoevropanů jsou „Sorosovými médii“ nuceny živit denní stravu agitpropu OSI (tento termín je dnes už dobře zavedený ve více než desítce jazyků). Ve všech postkomunistických zemích se Soros spoléhá na syny a dcery starého komunistického establishmentu, u nichž je méně pravděpodobné, že by byli poskvrněni nějakými atavistickými pozůstatky své rodné půdy, kultury a tradice. Srovnání s janičářským sborem Osmanské armády je výstižnější než srovnání s komunistickou stranou. Noví janičáři, stejně jako ti staří, musí prokázat své renomé tím, že budou horlivější než sám Mistr.

Sorosova agenda ve světových záležitostech je zřejmá ze skutečnosti, že v průběhu let patřila k předním osobnostem jeho „Mezinárodní krizové skupiny“ gen. Wesley Clark (ret.), který velel silám NATO ve válce proti Srbsku v roce 1999, Louise Arbourová, bývalá hlavní prokurátorka jugoslávského tribunálu pro válečné zločiny v Haagu, bývalý náměstek ministra zahraničí Morton Abramowitz a zesnulý Zbigniew Brzezinski. Soros je také klíčovým hráčem za Ústavem míru Spojených států, Národní nadací pro demokracii, organizací Human Rights Watch a Amnesty International. Využívá tyto skupiny nejen k formování, ale i k vytváření zpráv, agendy a veřejného mínění k dalším cílům, kterými jsou, stručně řečeno, kontrola světa, jeho přírodních zdrojů a narušování národní suverenity tradičních národních států, především v Evropě.

Soros v dětství opakovaně přiznával, že má „mesiášské fantazie“, a dokonce věřil, že je Bůh. Jeho aktivity naznačují, že tato představa už dávno dozrála v soudržný akční plán. Jeho troufalost je dechberoucí, ale nepřekvapující; klam je jeho povolání. George Soros je smělý a hrdý propagátor každého klíčového symptomu Úpadku Západu, grandomaniak, který se v newyorském profilu v roce 1995 zamýšlel nad paralelami mezi sebou a Bohem Starého zákona a poznamenal, že jako dítě se považoval za nadčlověka. Teď, když je starý, už zjevně nemyslí, ví, že je nadčlověk. Jeho touha po božské absolutní svobodě člověka se nemůže zastavit před svobodou dát přednost smrti před životem.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

Švýcarský ministr zdravotnictví Alain Berset dal najevo, že kontroverzní využívání certifikačního covidového systému alpským státem…

Komentář “George Soros a kult smrti

  • Bude dost zajímavé sledovat az jednou z kape co bude dál nebo krom mesiastvi věří i v nesmrtelnost? 😛 ted aby se az tak neprepocital!, co jeho stoupenci.. má vůbec očkováno na covid přeci jenom ohrožená skupina.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*