Geert Wilders: Svoboda, kterou jsme získali před 73 lety, je svoboda, kterou dnes musíme bránit

Geert Wilders: Svoboda, kterou jsme získali před 73 lety, je svoboda, kterou dnes musíme bránit

Před 73 lety byla poražena totalitní ideologie nacismu a nizozemští občané znovu získali svobodu po pěti strašných letech utrpení a útlaku. V dnešních dnech slavíme den osvobození. V tyto dny slavíme svobodu a demokracii. Vzpomínáme na naše rodiče a ctíme všechny ty, kteří obětovali svůj život na naši svobodu.

V den jako je tento, jsme si vážně vědomi toho, že svoboda vyžaduje cenu. Cenu věčné bdělosti. Nikdo to neřekl lépe než Ronald Regan, když prohlásil: „Svoboda není nikdy dále než jednu generaci od zániku. Nepředali jsme ji pokrevně našim dětem. Je třeba za ni bojovat, chránit ji a předat jim, že mají činit totéž.

Dnes, nový totalitarismus ohrožuje naši zemi. Ideologie islámu. Nemluvím o muslimech. Jsou to jednotlivci, kteří mohou být umírněni, ale ideologie islámu nemůže. Jeho zakladatel Muhammad dal příkaz k dobytí celého světa pro Alláha a k zavedení islámského svatého zákona pro všechny, včetně nemuslimů. Osud nemuslimů v islámském světě je osudem, který nás čeká, když nebudeme opatrní.

Již více než 15 let varuji před totalitními doktrínami, které se šíří v mešitách a islámských školách v Nizozemsku a jinde na Západě. Neměli bychom svobodu měnit na hada, který jí svůj vlastní ocas. Pokud dovolíme, aby se svoboda změnila na ideologii, která chce zničit svobodu, sama svoboda zanikne.

Naše vlády dávají přednost strkat hlavu do písku. Musíme však plnit naši povinnost. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom se postavili proti islámu, protože svoboda a islám jsou neslučitelné. Postavíme se za svobodu. Svoboda, kterou jsme získali před 73 lety, je svoboda, kterou dnes musíme bránit. Jediný způsob, jak můžeme uctít ty, kteří obětovali svůj život za tuto svobodu, je ji dnes hájit a chránit.
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*