Gazprom:  Rusko neobnoví projekt South Stream. EU může čerpat ruský plyn z Turecka.

Gazprom: Rusko neobnoví projekt South Stream. EU může čerpat ruský plyn z Turecka.

Včera (ve středu) proběhlo v Moskvě jednání EU se společností Gazprom. Vyjednavači Evropské unie měli tři cíle:

  1. Vyvinout tlak na Rusko, aby do konce března prodloužilo dodávky plynu Ukrajincům za speciální zimní ceny.
  2. Vyvinout tlak na Rusko k dalším jednostranným úlevám tím, že se budou všechny evropské energetické nákupy dít prostřednictvím nové „Evropské energické unie.“
  3. Vyvinout tlak na Rusko, aby obnovilo zrušený projekt plynovodu South Stream, a vybudovalo jej v souladu s omezujícími pravidly třetího energického balíčku.
Jižní proud Foto : b92.net
Jižní proud Foto : b92.net

Ruská reakce byla jako studená sprcha.

Za prvé, Gazprom uvedl, že není potřeba zavádět žádnou zvláštní dohodu o ukrajinských nákupech zemního plynu, jelikož platná smlouva již existuje.

V praxi to znamená, že všechny ústupky, které Kyjev obdržel pro zimní sezónu, jsou dočasné a není potřeba nových jednání.

Chce-li EU zajistit bezpečný plynový tok přes Ukrajinu pak musí vyvinout tlak na Kyjev v souladu s existujícími dohodami.

Pokud Kyjev potřebuje plyn a nemůže za něj zaplatit – čímž ohrozí dodávky transitu do zemí Evropské unie- tak to není problém Ruska.

Totéž platí i o kyjevském dluhu za plyn. EU bude muset platit jak ukrajinské dluhy, tak i případné budoucí nákupy plynu.

Za druhé, Gazprom oznámil, že plynovod South Stream je mrtvý, a nebude již realizován. Projekt se zhroutil pod tlakem USA a EU.

Největší překážkou, jak se ukázalo, byl třetí energický balíček EU. Ten ukládal Rusku velká omezení v tom, jak může Gazprom používat vlastní potrubí. Gazprom by mohl využívat pouze 50% kapacity plynovodu South Stream a byl by nucen nabídnout zbývajících 50% třetím stranám.

I když všechny dohody mezi společností Gazprom a různými tranzitními a spotřebitelskými zeměmi byly provedeny před tím, než třetí energický balíček vstoupil v platnost, Evropská komise nyní žádá, aby jej zavedli se zpětnou platností.

Ruské řešení je následující: Gazprom bude stavět plynovod do Turecka a rozšíří jej na turecko-řecké hranice. Potrubí bude ukončené v distribučním rozbočovači v blízkosti hranic EU.

V případě, že EU bude chtít koupit plyn, bude muset vybudovat plynovod do Turecka na vlastní náklady. Bude také muset rozšířit přepravní plynárenské kapacity mezi jejími jihoevropskými členskými zeměmi – a to v rámci omezení uloženého jejich vlastním třetím energickým balíčkem.

Konečný úder aroganci EU bylo prohlášení Gazpromu, že po dokončení potrubí vedoucího do Turecka, Gazprom zastaví veškerý transit plynu přes Ukrajinu. Ruský plyn bude k dispozici pouze přes Turecko!


Ukrajinská potrubní síť bude využívána výhradně k dodávkám plynu na Ukrajinu. Gazprom odůvodnil svá rozhodnutí ukrajinskou nestabilitou a vysokým tranzitním rizikem.

Maroš Šefčovič, týden starý evropský komisař pro energetiku EU musel mít nejhorší den svého života. Arogance EU narazila do zdi.

Největším skandálem je to, že si Německo nemilosrdně zabezpečilo své vlastní zásoby plynu přes plynovod Nord Stream, a pak chtělo použít všechny své prostředky k tomu, aby sabotovalo plynovod South Stream.

Není jistější způsob, jak rozpálit konflikt mezi severem a jihem EU. Potencionální uživatelé plynovodu South Stream jistě cítí „věčnou vděčnost“, vůči Spojeným státům za likvidaci tohoto projektu.

Věčný kandidát EU Turecko bude se škodolibostí sledovat neutěšenou situaci v EU při výpočtu budoucích výnosů z tranzitu plynu. Turecko je shodou okolností také druhým největším zákazníkem Gazpromu po Německu. Nejhůře na tom bude přední světový vysávač plynu a vyděrač, Ukrajina.

Navzdory všem arogantním řečem, EU nemá žádnou reálnou alternativu za ruský zemní plyn. Brusel musí spolknout hrdost a přijít k rozumu.

Maroš Šefčovič po rozhovoru s Gazpromem

Nyní netrpělivě čekáme na to, jak tuto zprávu podají západní mainstreamová média.

zdroj : http://russia-insider.com

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články