Gatestone Institute: Islámská pravidla v dánských školách

Gatestone Institute: Islámská pravidla v dánských školách

Islámská pravidla v dánských školách

  • Soukromá škola Nord-Vest v Kodani se stala předmětem vyšetřování dánských úřadů během neohlášené kontroly poté, co se našly výukové materiály povzbuzující mládež k džihádu. Luqman Pedersen, dánský konvertita k islámu, vůči úřadům připustil, že si škola přeje vytvořit paralelní muslimskou společnost.
  • Dvě bývalé učitelky na škole Nord-Vest popsaly, jak žáci ve škole mluví o Dánech v termínech „oni a my“. Ve školní básnické soutěži složilo několik dětí básně líčící jejich přání zmlátit „dánská prasata“ a zlámat jim nohy a ruce.
  • „Vyučuji náboženství, ale nebylo mi umožněno učit křesťanství. To namísto mě vyučoval imám z Iráku… Dovedu si představit, že někteří z chlapců, které jsem učil, se mohli radikalizovat“, řekl jeden z učitelů. Učitelé se snažili upozornit na některé problémy, kterých byli svědky, jak politiky, tak úřady, ale nikdo je neposlouchal.

Zdá se, že některé muslimské školy v Dánsku zaměstnávají antisemitské učitele, vynucují genderovou nerovnost, uplatňují vůči studentům násilí, nabízejí celkově chabé vzdělání a vyučují džihád.

V Dánsku je 26 muslimských škol. Přestože fungují nezávisle na veřejných školách, jsou (stejně jako ostatní soukromé školy) silně sponzorovány ze strany státu, který hradí 75% jejich rozpočtu. Poptávka po muslimských školách v posledním desetiletí vzrostla, když počet jejich žáků od roku 2007 stoupl o téměř 50 %; nyní se starají o téměř 5 tisíc žáků. (Je nicméně otázkou, kolik muslimských dětí chodí do takzvaných „škol koránu“, které vyučují islám a arabštinu ty děti, jež nenavštěvují muslimské denní školy. Jak vyšlo najevo v dokumentu dánské televize Šaría v Dánsku nepodléhají školy koránu žádnému dohledu ze strany státních úřadů nebo místní samosprávy.)Dánské školské úřady nyní vyšetřují sedm muslimských škol kvůli nedodržování právních předpisů upravujících soukromé školy, včetně požadavku, aby připravovaly studenty na život v dánské společnosti a učily je o demokracii a rovnosti pohlaví. To představuje více než jednu čtvrtinu všech muslimských škol. První muslimská škola v Dánsku byla otevřena v roce 1980. Zdá se, že teprve o téměř 40 let později začínají dánští politici chápat a brát vážně problémy, jež některé z těchto škol představují pro dánskou společnost.

Dánská média odkryla některé z těchto problémů letos v létě:

Ředitel školy Al Quds v Kodani Waleed Houji zveřejnil na svém facebookovém profilu antisemitské obrázky od muslimské teroristické organizace Hamás. Třídní učitel na stejné škole, konvertita Naji Dyndgaard, psal na facebook antisemitské příspěvky.

Další škola, Iqra, je právě vyšetřována dánskými školskými úřady kvůli tomu, že nepřipravuje děti na to, aby se staly součástí dánské společnosti. Bývalý zástupce ředitele školy imám Shahid Mehdi provozoval webovou stránku sdělující muslimům, že nemají mít nemuslimské přátele. Škola rovněž učila studenty, že chodit s chlapcem nebo dívkou je zakázané.

Soukromá škola Nord-Vest v Kodani se stala předmětem vyšetřování dánských úřadů během neohlášené kontroly poté, co se našly výukové materiály vychvalující džihád a povzbuzující mládež k jeho vedení.

Škola je rovněž vyšetřována kvůli prodeji svých budov Alimu Laibi Jabbarovi v prosinci 2016. Jabbar je vedoucím členem muslimského sdružení Almuntadar ze švédského Malmö, které je součástí Nadace Imáma Aliho iránského ajatolláha Aliho al-Sistaního. Jabbar tvrdí, že budovu koupil pouze jako investici. Na začátku září připustil vůči úřadům bývalý ředitel školy, dánský konvertita k islámu Luqman Pedersen, že si škola přála vytvořit paralelní muslimskou společnost; rovněž uvedl, že nový vlastník plánuje budovy přeměnit na islámské kulturní centrum, které by zahrnovalo i školu.

Dvě bývalé učitelky na škole Nord-Vest Henriette Baden Hesselmann a Gitte Luttinen Ørnkow popsaly, jak děti ve škole o Dánech mluvily v termínech „oni a my“. Ve školní básnické soutěži složilo několik dětí básně líčící jejich přání zmlátit „dánská prasata“ a zlámat jim nohy a ruce. Bývalé učitelky popsaly kulturu zastrašování a násilí, kdy ředitel školy řval na studenty arabsky a mlátil je. Bývalé učitelky doplnily, že všichni jejich studenti připouštěli i domácí bití. Nenávist k židům byla zcela nepochybná, jak zjistil učitel zeměpisu, když kvůli nepřátelství studentů musel takřka zrušit hodinu o Izraeli. Další učitel byl požádán, aby jako formu pochvaly nekreslil dětem do sešitů hvězdičky, neboť připomínají Davidovu hvězdu. Dívkám nebylo umožněno účastnit se plavání, tělocviku nebo hodin hudební výchovy.

Jeden bývalý učitel uvedl:

„Obecně platilo, že velké části učiva byly cenzurovány. Vyučuji náboženství, ale nebylo mi umožněno učit křesťanství. To namísto mě vyučoval imám z Iráku… Dovedu si představit, že někteří z chlapců, které jsem učil, se mohli radikalizovat.“

Učitelé se snažili upozornit na některé problémy, kterých byli svědky, jak politiky, tak úřady, ale nikdo je neposlouchal.

Následkem těchto odhalení si některé opoziční politické strany, včetně sociálních demokratů, nyní přejí zakázat muslimské školy úplně. Podle Mette Frederiksen, předsedkyně sociálnědemokratické strany:

„…nejsou muslimské školy dobrý nápad. Když jste dítě v Dánsku, je neuvěřitelně důležité, abyste vyrůstali v dánské kultuře a v dánském každodenním životě. Bez ohledu na to, jak to překroutíte, nezávislá škola založená na islámu není součástí dánské většinové kultury… Ani se mi nelíbí nedostatek rovnosti ve školách a tyto velice nenávistná slova proti naší židovské menšině. Zdůrazňuje to, že máme paralelní společnosti.“

Vláda je nicméně vlažná a říká, že se obává toho, že zavření škol by bylo protiústavní a v rozporu Evropskou úmluvou o lidských právech.

Mette Frederiksen, předsedkyně dánské sociální demokracie, říká: "Když jste dítě v Dánsku, je neuvěřitelně důležité, abyste vyrůstali v dánské kultuře a v dánském každodenním životě... nezávislá škola založená na islámu není součástí dánské většinové kultury... Ani se mi nelíbí nedostatek rovnosti ve školách a tato velice nenávistná slova proti naší židovské menšině." (zdroj: News Oresund/Flickr)
Mette Frederiksen, předsedkyně dánské sociální demokracie, říká: „Když jste dítě v Dánsku, je neuvěřitelně důležité, abyste vyrůstali v dánské kultuře a v dánském každodenním životě… nezávislá škola založená na islámu není součástí dánské většinové kultury… Ani se mi nelíbí nedostatek rovnosti ve školách a tato velice nenávistná slova proti naší židovské menšině.“ (zdroj: News Oresund/Flickr)

Judith Bergman je publicistka, právnička a politická analytička.

https://cs.gatestoneinstitute.org/11176/islamska-pravidla-danskych-skolach
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*