Fukušima bez cenzury: Radiační zamoření bude desetinásobně větší než ode všech jaderných testů dohromady

Fukušima bez cenzury: Radiační zamoření bude desetinásobně větší než ode všech jaderných testů dohromady

Před nadzemními jadernými testy a jadernými haváriemi neexistovalo v prostředí žádné radioaktivní cesium.

Wikipedia poskytuje určité podrobnosti o rozšíření cesia 137 v důsledku lidských aktivit:

Malé množství cesia 134 a cesia 137 bylo do prostředí uvolněno během téměř všech testů jaderných zbraní a při některých jaderných haváriích, zvláště při katastrofě v Černobylu.

Cesium 137 je unikátní a je naprosto jen člověkem vyrobené. Na rozdíl od většiny jiných radioizotopů, cesium 137 nevzniká ze svých neradioaktivních izotopů, nýbrž z uranu. V přírodě se nevyskytovalo, dokud nezačaly testy jaderných zbraní. Pozorováním charakteristického gama-záření emitovaného tímto izotopem lze určit, zda byl obsah daného uzavřeného kontejneru vyroben už před objevením se výbuchů jaderných bomb, nebo až po nich. Této procedury výzkumníci využili ke kontrole autenticity určitých vzácných vín, zvláště těch údajných „Jeffersonových lahví“.

Jak uvádí EPA:

Cesium 133 je jediným přirozeně se vyskytujícím izotopem, a ten není radioaktivní; všechny další izotopy, včetně cesia 137 jsou produktem lidské aktivity.

To, co lidé nazývají radioaktivita „pozadí“ je ve skutečnosti to množství radiace uložené v prostředí během 100 let z jaderných testů a jaderných havárií (i z přirozeně se vyskytujících látek jako radon).

Mezi lety 1945 až 1998 došlo ke 2 053 jaderným testům:

Nadzemní jaderné testy – které způsobily četné rakoviny a „přiváté větrem“ – prováděly Spojené státy, Francie a jiné vlády už desetiletí.

Ale množství radiace vypumpované z Fukušimy zastíní množství uvolněné z jaderných testů.

Jak uvádí jaderný inženýr a bývalý jaderný ředitel Arnie Gundersen, vlna radioaktivního cesia z Fukušimy, která zasáhne Západní pobřeží Severní Ameriky, bude 10 krát větší než z jaderných testů (co začaly v 55:00).

Tato grafika z Wood Hole v Massachusetts – jednoho z vrcholných světových oceánografických institutů – ukazuje, o kolik více cesia bylo z Fukušimy vyvrženo do moře u Japonska v porovnání s jadernými testy a s Černobylem:

(A radiace z Fukušimy dorazila k Západnímu pobřeží o roky dříve, než podle predikce.)

Kanadská vláda v říjnu potvrdila, že radiace z Fukušimy překročí „úrovně vyšší než byl maximální spad“ jaderných testů.

Stranickou linií japonské, kanadské a americké vlády je, že tohle jsou bezpečné úrovně radiace. Vzhledem k tomu, že tyto země už zkusily zákaz investigativního žurnalismu a zkusily zamaskovat rozsah fukušimské katastrofy, tak by si to lidé mohli chtít zkoumat sami.

Gundersen např. uvádí, že americká vláda vyslala helikoptéry se speciálním vybavením k testování radiace 90 dnů poté, co došlo k protavení ve Fukušimě. Vláda řekla, že dělá jen rutinní kontroly „radiace pozadí“, to ale ve skutečnosti bylo měření „horkých částeček“ v oblasti kolem Seattlu (začalo na 27:00). Horké částečky lze vdechnout, a pak se stanou extrémně nebezpečným „vnitřním emitorem“. Vláda pak tyto výsledky zamaskovala na základě „národní bezpečnosti“.

Jak v té době uvedlo washingtonské ministerstvo zdravotnictví:

Helikoptéra prolétající nad určitými osídlenými oblastmi krajů King a Pierce bude sbírat 11.-18. července měření radioaktivity. (Seattle je kraj King.) Laboratorní systém dálkového plošného energetického měření bude sbírat údaje o výchozí úrovni koncentrací radioaktivních materiálů.

Možná, že některá z těchto dat budou zadržena za účelem národní bezpečnosti.

Podobně ministerstvo domácí bezpečnosti a Úřad národní jaderné bezpečnosti vyslaly v roce 2012 nízkoletící helikoptéry do oblasti nad zátokou San Fracisco Bay, aby testovaly radioaktivitu. Výsledky však neuvolnily.

Ve skutečnosti v dubnu 2011 obyvatelé Seattlu vdechovali 5 horkých částeček každý den … tj. plných 50% toho, co v té době vdechovali občané Tokia:

Konec konců reaktory ve Fukušimě doslova vybuchly … a vyvrhly částice z pláště reaktorů i z paliva. A podívejte se tady.

Gundersen říká, že geigerovy počítače neměří horké částečky. Dokud nebudou vláda nebo jaderní vědci měřit i tohle a svá data sdílet, jsme ohledně toho, co se doopravdy děje, v úplně temnotě.

zdroj : globalresearch.ca   překlad : Miroslav Pavlíček Vyšlo na ac24.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*