Francouzský průzkum odhalil, že téměř 75% lidí odmítá vakcinační pasy na COVID

Francouzský průzkum odhalil, že téměř 75% lidí odmítá vakcinační pasy na COVID

Téměř tři ze čtyř respondentů oficiálního on-line průzkumu francouzské Conseil économique, social et environnemental (CESE) jsou „silně proti“ (67,1 procenta) nebo „proti“ (5,6 procenta) zavedení očkovacího pasu COVID na vnitrostátní úrovni, aby získali přístup na dvě místa, která byla uzavřena během nedávných lockdownů.

Výsledky zveřejněné ve středu ukázaly, že velká většina ze 110 507 dobrovolných účastníků je z různých „odstupňovaných“ důvodů proti těmto pasům. Pouhých 20,2 procenta bylo pro takový pas „silně nakloněno“ a 5,1 procenta bylo pouze „nakloněno“. Zbývající 2 procenta si nebyla jistá.

Když se 17. února uskutečnil online průzkum, objevily se obavy z možného skrytého cíle, kterým byla snaha prokázat širokou podporu veřejnosti pro očkovací průkaz, aby se občané mohli vrátit do barů, restaurací, kulturních zařízení, festivalů a podobně, které byly po větší část posledních 12 měsíců uzavřeny nebo přísně omezeny.Ať už byly tyto obavy oprávněné, nebo ne, výsledek by se dal interpretovat jako masivní odmítnutí podobného plánu, který 25. února posvětil sám francouzský prezident Emmanuel Macron. Po videokonferenci s vedoucími představiteli 27 členských zemí Evropské unie o krizi COVID-19 navrhl Macron vytvoření „hygienického průkazu“, který by zajistil přístup na kulturní místa a do restaurací. Záměrem bylo zaregistrovat lidi přicházející do sálu, kina nebo restaurace, aby se usnadnilo vysledování kontaktu a zároveň se vyžadoval důkaz o očkování nebo o nedávném negativním testu na COVID-19.

To není totéž jako očkovací pas, na kterém aktivně pracuje Evropská komise a který by byl podmínkou pro mezinárodní cestování v rámci Evropské unie. EU doufá, že tento „digitální zelený certifikát“ zavede do léta. To by také zahrnovalo ustanovení o nedávném negativním testu COVID-19 nebo o důkazu, že se cestující zotavil z COVID-19.

Průzkum provedený francouzskou Hospodářskou, sociální a environmentální radou – ústavně-poradním shromážděním, které volitelně nebo povinně zasahuje do legislativního procesu v závislosti na projednávaných zákonech – šel ještě o krok dál. Uvedl, že samotná vakcína by mohla být nutná k obnovení svobody pohybu a možnosti návratu na místa společenských a kulturních setkání.

Po roce uzavírek, neustále se měnících, často protichůdných či absurdních omezení a rostoucí únavy z opatření, která nesplnila svůj účel, by teoreticky mohla respondenty ke schválení této myšlenky povzbudit myšlenka, že očkovací pas by umožnil větší volnost pohybu. To se nestalo a většina odpůrců je natolik početná, že dává najevo, že se Francouzi zjevně obávají důsledků takového systému.

Kromě „uzavřené otázky“ týkající se vhodnosti očkovacího pasu pro přístup do míst, která jsou v současné době uzavřena, poskytla CESE respondentům také příležitost vysvětlit, proč jsou pro nebo proti tomuto systému.

Vzhledem k vysokému počtu respondentů mezi 17. únorem a 7. březnem, kdy byl průzkum ukončen, CESE sledovala asi pětinu důvodů a nabídla syntézu, která podle ní ukazuje, že odpůrci mají jemnější přístup a větší počet argumentů než zastánci očkovacího pasu. Ti většinou tvrdili, že očkovací pas umožní znovu otevřít místa, která jsou v současnosti uzavřena, znovu otevřít cestování a umožnit občanům získat zpět svobodu.

V menší míře tito respondenti dodali, že vakcína povede ke zvládnutí epidemie a že její aplikace je společenskou povinností. Mnozí poznamenali, že pas může být zaveden teprve tehdy, až všichni lidé, kteří ho chtějí, dostanou injekci.

Odpůrci poukazovali na to, že by pas porušoval osobní svobody a zakládal diskriminaci mezi občany, přičemž zároveň nebyla prokázána účinnost a bezpečnost dostupných vakcín. Zpochybňovali zákonnost a dokonce ústavnost takového dokumentu a předvídali „segregaci“ mezi očkovanými a neočkovanými, včetně těch, kteří by ze zdravotních důvodů neměli dostat injekci, jako jsou lidé s alergiemi nebo těhotné ženy.

Byly masivně citovány případy porušování svobody pohybu, soukromého života, možnosti vlastního rozhodování o vlastním zdraví, stejně jako porušení lékařského tajemství.

Někteří uvedli, že nejsou připraveni předložit dokument, aby se dostali na veřejná místa.

Více lidí konstatovalo, že vakcína neukončí zdravotní krizi, protože očkovaní lidé mohou virus stále přenášet, jelikož vakcíny nezastaví mutace a protože v každém případě se většina nákazy vyskytuje v soukromé sféře.

Velký počet respondentů také zdůraznil, že mnohem užitečnější by bylo rozvíjet léčbu a podporovat prevenci za účelem posílení imunity mezi obyvatelstvem.

Jednou z dalších obav, které se objevily v souvislosti s očkovacím pasem, je otázka, kdo by měl oprávnění kontrolovat jeho dodržování.

Belgický deník Le Soir 12. března informoval, že federace stravovacích podniků v Bruselu a Valonsku (frankofonní Belgie) rozhodně nebudou kontrolovat očkovací pasy, pokud je úřady zřídí.

„Neprodáme svou duši ďáblu! COVID-19 nemůže v žádném případě změnit naše primární a zásadní poslání pohostinnosti. Naše dveře musí zůstat otevřené pro všechny, bez diskriminace, ať už se týká zdraví nebo jakéhokoli jiného druhu,“ uvedly federace v prohlášení.

Dodali: „Situace nás ochuzuje a trápí hladem, ale nikdy se nenahradíme kontrolními orgány. Nemáme k tomu ani touhu, ani schopnosti, ani prostředky. V žádném případě nenabídneme žádnou spolupráci s takovými procesy, které nás prakticky a především eticky urážejí,“ uvedly organizace na závěr setkání.

Znovuotevření tohoto odvětví je v současnosti naplánováno v Belgii na 1. května. Ve Francii zatím nebylo stanoveno žádné datum.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Francouzský průzkum odhalil, že téměř 75% lidí odmítá vakcinační pasy na COVID

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*