Finská policie dostala nařízeno, aby nehovořila o trestných činech žadatelů o azyl

Finská policie dostala nařízeno, aby nehovořila o trestných činech žadatelů o azyl

Pracovníci policejního oddělení Häme obdrželi vnitřní komunikační pokyny týkající se policejních informací souvisejících se současnou situací žadatelů o azyl.

Šestistránkové pokyny podepsané šéfem policejního oddělení a komisařem pro vnitřní komunikaci oddělení vyvolaly živou diskuzi mezi zaměstnanci pracoviště. Mnoho zkušených policistů to považuje za nevšední.  Diskuzi vyvolala informace v každodenním policejním zpravodaji, který uvedl, že se „při hlášení přestupků nesmí zmiňovat status podezřelých jako žadatelé o azyl.“

Nové předpisy jsou rovněž odůvodněny v pokynech pro komunikaci. Cílem sdělení je údajně podpořit bezpečnost a sociální mír. Cílem sdělení je údajně také posílení důvěry v policejní činnost a zabránit radikalizaci a rasistickým projevům.

Instrukce připomíná policii, aby si nevybírala žádnou stranu. S žadateli o azyl by se mělo jednat neutrálně, nestranně a objektivně.

Tyto pokyny byly také rozšířeny do soukromých a volnočasových aktivit důstojníků: „Policisté musí, v souladu s jejich úlohou a povinnostmi zacházet s žadateli o azyl neutrálně také ve svých osobních volnočasových aktivitách.“

Pokyny také pokrývají rizika související se současnou situací: Radikalizace obyvatel nebo žadatelů o azyl, šíření rasismu a narušení veřejného pořádku a bezpečnosti.

Jedním z rizik je i postoj personálu policejního oddělení k zvyšování pracovní zátěže a možné negativní názory na žadatele o azyl.

V dokumentu se odhaduje, že „registrace žadatelů o azyl, vyšetřování žadatelů o azyl a následné možné návraty budou zahrnovat policii více než obvykle po dobu nejméně dvou následujících let.“

 

(Ilustrační obrázek Foto: Pixabay.com)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*