Fiktivní sňatky s imigranty je třeba nekompromisně trestat!

Fiktivní sňatky s imigranty je třeba nekompromisně trestat!

Imigranti našli nový způsob jak zůstat v Evropské unii – v Německu uzavírají za peníze sňatky s Češkami.

Ve zprávě Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) upozorňují příslušníci tohoto specializovaného útvaru spadající pod Policii České republiky na novou formu byznysu, kterou si organizované skupiny nelegálně vydělávají nemalé peníze.Ve výroční zprávě NCOZ zveřejněné v prosinci loňského roku je konstatováno, že novým trendem je právě uzavírání fiktivních sňatků v jiných státech Evropské unie. Ještě ve výroční zprávě za rok 2017 se uvádělo, že tento byznys fungoval tak, že se dívky provdaly u nás za cizince, kteří chtěli získat pobyt v Česku. Když se této problematice začala policie více věnovat, mělo to za důsledek více odhalení těchto účelových sňatků (v roce 2017 jich bylo okolo 150), a výsledkem bylo zamítnutí žádosti těchto rodin cizinců přejít do země. Bylo též zveřejněno, že si tyto ženy za fiktivní sňatek vydělávaly v roce 2017 v průměru 8.000 EUR.

Novou formu uzavírání sňatků, která zajistí imigrantům jejich legální setrvání v Evropské unii, uplatňují ve větší míře převážně Turci a kosovští Albánci. Sňatky s nimi uzavírají Češky, které se za peníze provdají v Německu za takovéhoto imigranta a ten se tak stane řádným občanem EU. To vše probíhá pod kontrolou organizovaných skupin, které v naší republice páchají organizovaný zločin, což je spojeno také s distribucí drog a s praním špinavých peněz. Tyto skupiny pachatelů sjednávají účelové sňatky pro imigranty, kteří by jinak byli vyhoštěni ze zemí EU.  České ženy nejsou vyváženy do zahraničí násilím, naopak jsou jim za tyto služby spočívající uzavření fiktivního manželství vypláceny nemalé částky. Za rok 2018 se uvádí průměr za jeden sňatek 10.000 EUR. Organizátoři těchto nelegálních a nezákonných praktik českým ženám jako občankám Evropské unie zařídí práci a bydliště v Německu.

Policisté z NCOZ odhalili v nedávné době několik těchto případů. Nejvíce sňatků se mělo odehrát ve třech německých spolkových zemích – Hesensku, Durynsku a Sasko-Anhaltsku. Češky se fiktivně vdávají nejen v Německu, ale jsou zadokumentovány případy sňatků na Kypru, v Číně a Rakousku. Novým trendem jsou případy z Nigérie a Alžíru. Na tuto skutečnost upozornilo koncem roku Policii ČR naše velvyslanectví v Alžíru. Odhalit fiktivní sňatek je přitom velmi obtížné. Kromě toho Češkám, které se provdají v zahraničí a umožní cizincům pobyt v sousedních státech, v Česku trest nehrozí. Trestné je jen napomáhání k pobytu v České republice. Jedním z možných nástrojů odhalování této trestné činnosti je, že všechny sňatky Čechů v cizině zapisuje zvláštní matrika v Brně.

Položme si otázku, jak vlastně celý proces fiktivních svateb probíhá? Vše se děje dle předem stanoveného scénáře, kdy verbíři v Česku seženou dívky, které jsou ochotny se za peníze provdat v cizí zemi za imigranta. Jedná-li se například o Německo, je tam dívka fiktivně zaměstnána. V Německu pak uzavřou fiktivní sňatek a cizinec požádá o povolení pobytu z důvodu sloučení rodiny, což úřady respektují a ve většině případů tak žadateli vyhoví a on pak není vyhoštěn.

Naše hnutí SPD trvale bojuje proti nelegální imigraci a i v budoucnu bude v Poslanecké sněmovně navrhovat a schvalovat takové zákony, které budou přispívat k zamezení vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky. Podpoříme všechny zákony ohledně zvýšení pravomocí Policie České republiky, které budou policistům nápomocny k odhalování tohoto druhu trestné činnosti.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*