Farmaceutické privilegia, 40 milionů ročně na lobbování a TTIP

Farmaceutické privilegia, 40 milionů ročně na lobbování a TTIP

Podle nových závažných informací vynakládají farmaceutické společnosti každoročně desítky miliónů eur na lobbisty, s cílem zajistit si privilegovaný přístup k rozhodovací bruselské pravomoci. Následující data znovu odhalují skutečný vliv farmaceutického byznysu na opatření Evropské unie v oblasti léků a zdravotní péče.

Průmyslové odvětví dnes ročně utrácí přibližně 40 miliónů eur- 15 krát více než nevládní organizace a sdružení spotřebitelů- a podle odhadů si farmaceutičtí reprezentanti užívají obrovské množství setkání s oddělením Evropské komise a eurofunkcionáři.

leky tablety

Zpráva výzkumné skupiny Corporate Europe Observatory (CEO) uvádí:

  • Vlivná Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) měla více než 50 setkání s výkonným orgánem EU, během prvních 4 až 5 měsíců funkčního období Jean-Claude Junckera, který byl ve vedení Komise.

 

  • „Osobní moc“ zástupců průmyslu korporátně dominovala nad skupinami odborníků Komise, využívaje široký přístup k ovlivňování evropské farmaceutické politiky.

 

  • Roste používání slova „Pharmish“- což je forma „doublespeaku“ přenesená z průmyslových dokumentů do rétoriky EU, která manipuluje veřejných chápáním.

 

  • Pacienti proplácejí „výzkum“ léků dvojnásobně, protože mnohé náklady jsou již pokryty univerzitami, které jsou financovány daňovými poplatníky a které často provádějí výzkum a vývoj před koupí práv farmaceutickými korporacemi.

 

  • Mezi farmaceutickým průmyslem ovlivňované právní evropské předpisy patří pravidla transparentnosti klinických zkoušek, obchodní tajemství a jednání o americko-evropské dohodě TTIP, uvádí zpráva.


Výdaje na ovlivňování eurofunkcionářů ještě porostou

V evropském registru transparentnosti se dnes objevuje 40 farmaceutických společností – což je změna oproti 23 v lednu 2012. Na vrcholu seznamu je Bayer AG, GlaxoSmith-Kline a Novartis, přičemž jen tyto firmy utratily za poslední rok na lobbování 6,5 miliónů eur. Ale soudě podle informací a vyhýbavých odpovědí velké farmaceutické lobby, mohou být výdaje mnohem vyšší, tvrdí CEO.

Federace EFPIA, jejíž výdaje na lobbování vzrostly z 50 tisíc eur v roce 2010 na 5 miliónů loni, hraje vysíláním lobbistů jako přísedících na poradách „skrytou a explicitní“ roli v utváření politické agendy. Zástupci EFPIA se objevují na oficiálních jednáních týkajících se alkoholu a zdraví, společenské odpovědnosti a významu patentovaného práva v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství.

Organizace reagovala prohlášením: „EFPIA si klade za cíl být transparentní ve všech činnostech a pozicích. Pokud lidé chtějí náš pohled na širokou škálu témat, které mají vliv na farmaceutický a zdravotnický průmysl, stačí se zeptat. Chceme zdůraznit, že od našeho vysoce regulovaného odvětví se často vyžadují připomínky k iniciativě veřejné politiky. EFPIA to dělá a je šťastná, že může přispět informacemi v konstruktivním a kooperativním duchu.“

V průběhu příštích let vyprší rekordní počet patentů. To umožňuje levnější produkci generických léků, což ohrožuje průmyslové zisky. Obrovský nárůst výdajů na lobbing se tedy shoduje s kritickým obdobím pro toto odvětví.

 

Ustanovení TTIP posílí nerovnost v oblasti zdraví

Průmyslové skupiny prosazují i bilaterální obchodní smlouvu TTIP mezi EU a USA, která by zajistila déle monopolní periody a vyšší ceny pro jakýkoliv exkluzivní lék, píší autoři zprávy. Upozorňují, že ustanovení o právech duševního vlastnictví v navrhované smlouvě by farmaceutickým firmám umožnily žalovat členské státy kvůli opatřením na podporu přístupu k lékům (například kontroly cen a přísnější parlamentní normy), a to prostřednictvím systému mezinárodního řešení sporů.

„Tato ustanovení posílí nerovnost v oblasti zdraví, kompromisní přístup k cenové dostupným lékům a předají více moci a výsad nezodpovědnému průmyslu,“ uvádí zpráva CEO.

Tento postup využívaly i velké tabákové korporace, které aplikovaly podobné bilaterální obchodní dohody pro žalování zemí, které se snažily zpřísnit svou legislativu v oblasti kouření.

Rachel Tanseyová, výzkumnice a autorka zprávy CEO uvedla: „ Rozsáhlé úsilí velkých farmaceutických společností formovat politiku EU k vlastnímu obchodnímu prospěchu a jejich privilegovaný přístup k rozhodovací moci EU jsou hluboce znepokojující. Je třeba jednoznačných opatření, aby se zabránilo ovládnutí politiky EU v oblasti zdraví velkým farmaceutickým odvětvím, počínaje plnou transparentností lobbingu, až po zamezení privilegovaného přístupu.“

 

„Doublespeak“: Pozor na jazyk

Podle spotřebitelských skupin v USA a EU, řeč používaná farmaceutickým průmyslem při lobbingu je forma orwellovského „doublespeaku“ (dvojité řeči).

David Hammerstain z Transatlantic Consumer Dialogue tvrdí, že mnoho frází s termínem „pharmish“, v nichž „přístup“ je nepřístupný, „transparentnost“ neprůhledná a „dostupnost“ nedostupná, lze nalézt v průmyslových lobbistických materiálech. CEO je také znepokojeno faktem, jaké množství „doublespeaku“ přešlo i do rétoriky institucí EU. Pokud průmysl odkazuje na přístup k lékům, neznamená to přístup pacientů, ale vlastní schopnost průmyslu dostat „inovační léčiva“ na trh.

Další příklady zahrnují všudypřítomné využití termínů jako „inovace“, a to navzdory tvrzení významné skupiny, že průmysl vyvinul jen málo smysluplně nového a že je založen na výzkumu, který z větší části probíhá na univerzitách financovaných z daní občanů a práv na duševní vlastnictví. CEO o nich píše, že ve skutečnosti to nejsou práva, ale monopolní výsady udělená vládami, které tlačí ceny vzhůru.

 

 

Independent.co.uk/ ZaV/ svobodnenoviny.eu

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*