Fakta o muničním skladu ve Vrběticích

Fakta o muničním skladu ve Vrběticích

Muniční sklady jsou v bezprostřední blízkosti firmy Bochemie. Vzdálenost muničních skladů od nejbližších domů je cca 800 m. Od nejbližší fabriky cca 800 m. Od nejbližší školy cca 800 m.

Osudný den 16. 10. 2014 byli z jedné z budov 2 zaměstnanci firmy IMEX group a 3 brigádníci, kteří tam poté byli ponecháni sami a zaměstnanci odešli ze skladu 16, kde vznikl požár. Brigádníci volali na bránu a dostali instrukce, ať utíkají směrem na Haluzice, kde je zadržela policie a předala je policii vojenské, která je vyslýchala do druhého dne, a museli podepsat dohodu o mlčení.

Policejní fotografie z místa exploze muničního skladu Foto: Policie ČR
Policejní fotografie z místa exploze muničního skladu Foto: Policie ČR

Armáda se zříká zodpovědnosti, přitom vojenská policie byla na místě hodinu po výbuchu a u Haluzic přistál vrtulník, z kterého zadrželi fotografa a vyslýchali jej 9 hodin. Z Olomouce z Vojenské ubytovací a stavební správy budov potvrdili, že sklad patří armádě.

Do Květné (37 střech – Mapy.cz) přestěhují 2800 tun munice – více se tam nevejde! Ve Vrběticích ve v 27 objektech 15000 tun munice – po odečtení „váhy obalů“ 7500 tun?! Z toho plyne, že bezpečná kapacita skladu je 3-5x překročena.

Práce včetně navážení organizoval starosta z blízké obce- bývalý podplukovník, který si musel být dobře vědom překročení veškerých limitů. Pracovali tam brigádníci (převážně studenti) bez jakéhokoliv školení za doprovodu zaměstnanců, kteří je nechali v průběhu obědové pauzy v objektech a odjeli do Slavičína na oběd. Celý sklad hlídali 2 vrátní (i ženy) ozbrojení plynovými pistolemi, jejichž povinností bylo areál několikrát za den objet autem. Plot okolo areálu je popadaný, takže se tam mohl kdokoliv dostat, dokonce i ukrást hromosvod a zavést ho do sběru. Objekty byly oploceny, ale brány často nebyly zamčeny, takže se šlo dostat do bezprostřední blízkosti budov a nikdy žádný vrátný nepřijel – to uvádí na pravou míru tvrzení o kamerovém a elektronickém zabezpečení objektu.

Při požáru zasahovali hasiči, včetně dobrovolných, kteří byli povoláni k požáru v muničním skladu (bývalém), ale netušili, že hoří přímo objekt a co obsahuje. Z místa ujeli těsně před finálním výbuchem, který rozmetal sklad a munici po okolí a uhasil požár. Některým ze zasahujících hasičů se objevila po několika dnech na rukou vyrážka.

Finální výbuch nastal po x minutách neřízeného vybuchování munice a tlaková vlna porazila lidi až na Královci a Holém Vrchu, tedy ve vzdálenosti až 13 km a všichni měli shodně pocit, že z centra výbuchů vyletěla bomba a vybuchla 100 m od nich. Doteď nikdo nespecifikoval, co mohlo způsobit zak obrovskou explozi. Taktéž nikdo nespecifikoval, co obsahovalo epicentrum, které se ochlazovalo 3 týdny a roztavilo železobetonovou podlahu. Vysvětlení, že neřízené výbuchy, které trvaly 3 týdny, způsobuje zvěř, je více než nepravděpodobné.

Vedle úsměvné historky o testování závodních aut je šokující, že po areálu se v doprovodu zaměstnanců pohybovali zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevírali bedny, aby si vybrali zboží. Kde je zaručeno, že tato munice nebude použita proti civilnímu obyvatelstvu, humanitárním pracovníkům, nebo vojskům NATO?

Prohlášení nájemců skladů, že sklady se osvědčily a jsou bezpečné a že následky nepřekročily hranice areálu, vyvrací fakt, že úlomky betonu a kusy munice byly nalezeny na soukromých pozemcích a přímo u rodinných domů. Taktéž poškození dalších 12ti budov svědčí o obrovském štěstí, že nedošlo k výbuchům dalších skladů, nehledě na to, že na okraji areálu se nachází výrobní závod formy Bochemia, který se zabývá zpracováním raketového paliva z celé EU, a ve svých skladech, které sahají do blízkosti skladů s municí, skladuje jek nezjištěné množství tohoto exspirovaného paliva, tak nezjištěné množství vysoce hořlavého chloristanu amonného. Přitom při povolovacím procesu a hodnocení vlivu na životní prostředí EIA bylo uvedeno, že areál firmy se nachází na okraji bývalého muničního skladu. Nyní si firma Bochemie nechala zpracovat novou bezpečnostní zprávu, ve které se opět uvádí, že se nachází na okraji bývalého muničního skladu, takže nikdo dosud neakceptoval, ž se jedná o areál, kde je několikanásobně přeskladněna úložnost obdobných skladů armády ČR, např. v Hostašovicích.


Údajně měli od firem inventarizační sjetiny, dle kterých mělo být ve Vrběticích 1000 tun, po odjezdu do Prahy toto číslo narostlo na 1500 tun a nyní zázračně kleslo na 7500 tun, Taktéž je skandální prohlášení ministra obrany, že musí vyhodnotit příjem státu z pronájmu areálu s rizikem z toho vyplývajícím. Přitom z Vojenského výzkumného ústavu pronikly informace, že bylo ohroženo území do vzdálenosti 50 km od výbuchu – dodnes nebyly osvětleny informace o 50ti raketách středního doletu SS 20, či informace o raketách země vzduch. Od bývalých zaměstnanců pronikly informace, že armáda měkla v minulosti prakticky celou dobu svého působení v areálu problémy s dodržováním bezpečnostních opatření.

 

Na závěr chceme poděkovat pyrotechnikům za obrovské riziko, které podstoupili za záchranu našich životů.

Tento text vznikl ještě před druhým výbuchem 3. 12. 2014, u kterého je podezření, že vznikl úmyslně z důvodů zahlazení stop z nelegální činnosti provozované v areálu muničních skladů.

 

Občané, kterým to není jedno.

Facebook – Jsme proti obnovení muničního skladu ve Vrběticích

Odkaz na petici: http://www.petice24.com/za_odvoz_vekere_munice_a_nebezpeneho_materialu_z_arealu_vrbtic

 

Loading...

Podobné články