Expert: Maďarsko má právo chránit své občany před přistěhovalectvím

Expert: Maďarsko má právo chránit své občany před přistěhovalectvím

Po návštěvě události v Budapešti o radikalizaci islámu, Salvatore Villani, pomocný profesor na univerzitě v Neapoli hovořil o zastavení masové imigrace v rozhovoru s maďarským Institutem pro výzkum migrace.          

Podle Villaniho dvoustranné dohody s africkými zeměmi poskytují pouze dočasná řešení a systém kvót nezastaví lidi před příchodem do Evropy. Villani vysvětlil, že náklady na různorodost mohou být vyšší než její přínosy, takže státy mají právo řídit imigraci, aby maximalizovaly přínosy a snížily náklady.

Pokud jde o migrační politiku v Maďarsku, expert uvedl, že vláda má právo se dožadovat práva na to, aby se soustředila na blahobyt a bezpečnost svých občanů, namísto toho, aby projevila solidaritu tím, že bude postupovat podle plánu na přemístění, o kterém již Evropská rada rozhodla. Villani dodal, že jako liberální ekonom je toho názoru, že za účelem zvládnutí migračních vln je nezbytná minimální spolupráce vlád a minimální sladění jejich migračních politik, protože jinak to na některé země může mít negativní dopady.

Podle experta by efektivní systém měl brát v úvahu preference migrantů, ale měl by také zhodnotit rizika kulturní rozmanitosti. Odborník zdůraznil, že ústředními orgány nemůže být členským státům nucena spolupráce. Různá řešení by měla být vyvíjena spontánně, s přihlédnutím na místní skutečnosti a instituce EU by měly přestat myslet na to, že mohou své názory nutit členských státům zákony nebo soudními rozhodnutími.

 

(Hungaryjournal/ svobodnenoviny.eu Ilustrační obrázek Foto:Bernadett Szabo / Reuters)
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*