Evropský soudní dvůr rozhodl: Nazývat Mohameda pedofilem nepatří ke svobodě projevu

Evropský soudní dvůr rozhodl: Nazývat Mohameda pedofilem nepatří ke svobodě projevu

Nejvyšší evropský soud v oblasti lidských práv rozhodl, že připomínky k Mohamedovi, které mají pedofilní tendence, nejsou součástí svobody projevu a souhlasí se soudem v Rakousku, který rozhodl, že tyto poznámky představují „urážlivý útok proti prorokovi islámu, který by mohl podněcovat předsudky a ohrožovat náboženský mír“.

Sedmičlenný panel Evropského soudního dvora pro lidská práva (ECHR) ve Štrasburku dospěl k závěru, že rakouské soudy „pečlivě vyvážily práva žadatelů o azyl se svobodou projevu s právy ostatních na ochranu svých náboženských pocitů a zachování náboženského míru v rakouské společnosti.“Toto rozhodnutí Evropského soudního dvora přišlo devět let poté, co Elizabeth Sabaditsch-Wolffová, rakouská politoložka a aktivistka uspořádala seminář ve Vídni, kde mimo jiné kritizovala zacházení se ženami v islámu. Došlo také na téma Mohamedova manželství s nejmladší z jeho tuctu žen a kunkubín Aišou.

Podle islámských textů, Arab ze 7. století, který založil islám, byl zasnouben s dívkou jménem Aiša, který bylo šest let, a uzavřel s ní manželství, když dovršila věku 9 let.

Soud citoval Sabaditsch-Wolffovou, která tvrdila, že Mohamed „to dělal rád s dětmi“ a říkala: „56letý a šestiletá? …Jak bychom to měli nazývat jinak, když ne pedofilie?“

Sabaditsch-Wolffová byla v roce 2011 odsouzena podle rakouského trestního řádu za „znevažování učení legálně uznaného náboženství“ a dostala pokutu 480 eur plus soudní náklady. Byla však zproštěna viny za podněcování.

Sabaditsch-Wolffová podala odvolání, ale Vyšší soud v Rakousku verdikt potvrdil.

V červnu roku 2012 byla celá věc podána k prošetření na ECHR kvůli porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Sabaditsch-Wolffová si stěžovala, že její práva na svobodu projevu byla podle této úmluvy porušena.

Wollfová uvedla, že rakouské soudy ve světle jejího práva na svobodu projevu selhaly a nezabývaly se podstatou jejich výroků.

Kdyby tak učinily, tvrdila Sabaditsch-Wolffová, tak by to kvalifikovaly jako hodnotové úsudky založené na faktech.

Evropský soudní dvůr pro lidská práva však nesouhlasí.
Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*