Evropský Gulag: francouzská zóna, či proč Západ potřebuje válku s terorismem

Evropský Gulag: francouzská zóna, či proč Západ potřebuje válku s terorismem

Tím, že vpustily obrovské množství muslimů, vládnoucí kruhy Evropy dostaly do rukou účinný nástroj kontroly nad společensko-politickou situací na kontinentu.

Do hlav Evropanů již čtvrtstoletí vtloukají nutnost „střetu civilizací“. Za autora této myšlenky je považován Samuel Huntington, ale jako první s ní přišel britský orientalista a vojenský rozvědčík Bernard Lewis, který představil islám jako zpátečnické náboženství poháněné nepřekonatelnou nenávistí k Západu. V tomto plánu je západní civilizace definována jako „žido-křesťanská“, což zároveň slouží jako argument ve prospěch spojení Evropy a Izraele proti islámu.

Ne náhodou je národně-vlastenecká (nacionalistická) tématika v Evropě v poslední době směřována ke střetu s islámem coby hlavní hrozbou pro „evropskou identitu“. Nacionalistický tábor se stále více solidarizuje s evropským sionismem, což silně zostřuje střet a vytváří předpoklady pro dramatický konflikt radikálního islámu s nacionalisty kdykoliv se to bude hodit pánům Evropy. Oběťmi tohoto střetu budou všechny strany.

V této situaci se muslimští přivandrovalci mění na mechanismus řízení politických procesů, s jehož pomocí, za manipulace s pocity a vědomím Evropanů, může vládnoucí třída dosahovat rozličných výsledků. Obzvláště dobře to funguje ve Francii, neboť zde se na jedné straně vytvořila největší islámská enkláva v Evropě a na druhé straně zde působí vlivné sionistické struktury.

Ilustrační obrázek Foto: PressTV
Ilustrační obrázek Foto: PressTV

Na to přímo poukázal bývalý francouzský ministr zahraničí Roland Dumas, který kdysi vytýkal během svého vystoupení v BFMTV současnému francouzskému premiérovi Manuelu Vallsovi, že je pod vlivem sionistické lobby. Nutno poznamenat, že Dumas je jeden z ojedinělých francouzských diplomatů, kteří neskrývají své sympatie k palestinské věci, a otevřeně kritizuje politiku Izraele. Pro jeho protivníky je takový postoj „obyčejný antisemitismus“ a „nezodpovědné výroky“. Nicméně o existenci sionistické lobby ve Francii nejednou mluvil i Francois Mitterand, který uvedl, že tuto lobby neidentifikuje s židovskou komunitou.

Nutno vzít v úvahu, že ve Francii existují paralelně mimo státních institucí řízení stínové struktury, z nichž klíčovou je zednářská organizace „Století“ (Siécle), do které patří mnoho představitelů francouzské elity (1). Na téže stínové úrovni probíhá pečlivá koordinace tajných služeb zemí EU, USA a Izraele. To vše natolik rozšiřuje možnosti manipulace s francouzským veřejným míněním, že rozlišit spontánní procesy od dobře řízeného chaosu je prakticky nemožné. Proto teroristické činy jako nástroj zastrašování (skutečné objednatele masových vražd v Paříži 13. listopadu nikdo nikdy neurčí) hrají důležitou roli v posílení kontroly „občanské společnosti“ ze strany vládnoucích kruhů.

Dnes, jak jsme již psali, je hlavním úkolem evropských elit vytvoření Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), dohody, která má být podle plánu podepsána v r. 2016. Toto partnerství musí vést k naprosté kontrole nad ekonomikou ze strany korporací a k přebudování sociální sféry s nutným propadem životní úrovně obyvatel. TTIP může být účinná jen za podmínky, že bude nastolena tvrdá politická kontrola společnosti a totální elektronická kontrola jednotlivců.

Ne náhodou probíhaly souběžně s rozhovory o liberalizaci obchodu mezi EU a USA i tajné rozhovory o vytvoření společného prostoru kontroly populace. Experty šesti členských států EU byla vytvořena tajná zpráva předjímající vytvoření sféry transatlantické spolupráce v oblasti „svobody, bezpečnosti a justice“ do r. 2014. Vznik takové sféry by fakticky podřídil obyvatele zemí EU americkým úřadům. A mimo to je TTIP krokem k vytvoření transatlantického Shromáždění a transatlantické Politické rady pro koordinování zahraniční a bezpečnostní politiky.

Avšak je zde problém: pokud je americká společnost po přijetí Vlasteneckého zákona typicky policejním státem, tak Evropané se svých politických svobod vzdávají obtížně. Změnit takovou situaci mohla jen jedna událost, představující pro Evropany jejich 11. září.

Počínaje válkou v Libyi probíhalo v Evropě plánované rozdmýchávání tématu džihádu coby hlavní hrozby pro bezpečnost. Na podzim 2014, na vrcholu anti-islámské propagandy, byl ve Francii ve zrychleném řízení přijat protiteroristický zákon navržený ministerstvem vnitra, který byl nejtvrdším ze všech zákonů, které tato země poznala: silně omezil svobodu pohybu, svobodu projevu, komunikaci a informace. Podle §1 tohoto zákona mohou správní orgány zkonfiskovat pas nebo průkaz totožnosti člověku podezřelému z plánování odjezdu do zahraničí v podmínkách, kdy jeho návrat může narušit národní bezpečnost.

Další a tvrdší krok byl učiněn po události Charlie Hebdo. Pro boj s „barbarským islámským fundamentalismem“ byl přijat nový zákon o sběru informací, který začal platit 3. října 2015. V souladu s ním jsou aplikovány nové technologie sledování a získávání informací, vytváří se nový kontrolní orgán, mající širší pravomoci u vydávání rozhodnutí o shromažďování údajů atd.

Tento zákon, některými označován za „francouzský Vlastenecký zákon“, vyvolal ve Francii ostrou kritiku a označili ho za zákon porušující soukromí a za příklad masové kontroly společnosti. Mnozí pozorovatelé zdůrazňují, že tento zákon je silně neúčinný v boji s terorismem, zato však podstatně omezuje práva občanů.

V polovině října začalo ve Francii pravidelné rozdmýchávání situace, jehož důvodem bylo zostření situace v Izraeli. 18. října v Paříži, z iniciativy Svazu židovských studentů Francie, proběhla demonstrace na podporu Izraele, na které vystoupil známý sionista a profesionální intelektuální terorista Bernard-Henri Levy, který označil izraelské události za „třetí intifádu“ a odsoudil „palestinské teroristy“. A 1. listopadu v Paříži proběhl VI Mezinárodní kongres zástupců rady židovských institucí Francie (CRIF), kterého se zúčastnilo 1400 lidí – dvakrát více, než vloni. Hlavním tématem diskusí na kongresu bylo nebezpečí vzestupu salafismu ve Francii, aktivizace islámských fanatiků mezi přistěhovalci a popularita myšlenek islamismu mezi Francouzi (18 tisíc jich odjelo bojovat do Sýrie). Přičemž s těmito kritickými příspěvky vystoupili ti, kteří dříve obhajovali islám a muslimy kvůli jejich schopnosti přizpůsobit se francouzské kultuře. Obzvláště ukázkovým byl hodinu a půl trvající projev ministra vnitra Bernarda Cazeneuveho, který řekl: „Chtěl bych vyjádřit svoji víru v budoucnost všech francouzských židů, ujistit, že Republika je ochrání, jak ukázala poslední rozhodnutí během tohoto roku. Republika je ochrání, neboť bez francouzských židů přijde Republika o svoji nejcituplnější a živou část.“

A za 12 dní, pozdě večer 13. listopadu, došlo v Paříži k největším teroristickým útokům v historii země, po nichž se situace radikálně změnila.

Prezident Hollande řekl, že země se nachází ve válce. Hned po něm to zopakoval i Sarkozy, ve francouzské televizi, kanálu TF1. Navíc Sarkozy uvedl, že tato válka bude trvat dlouho. Po zdůraznění nutnosti radikálně posílit vnější bezpečnost navrhl dát sledovat 11,500 podezřelých osob (nacházejících se na zvláštních seznamech) a dát jim elektronické náramky, aby bylo možné znát, kde se nachází, kam jdou a co dělají. Sarkozy navrhl také vytvoření „středisek pro deradikalizaci“, kam by byli posíláni „ti, kteří mohou podlehnout extremismu“, a aby lidé s dvojím občanstvím nezůstali ani na minutu na francouzském území (no pak by ve Francii nezbyl prakticky žádný žid – p.p.). Ty, kteří navštěvují džihádistické stránky, je nutné považovat za džihádisty a podniknout vůči nim patřičná opatření.

„Islámský stát“ (IS) byl prohlášen za nepřítele č. 1. Informoval o tom prezident CRIF Roger Cukierman a vyzval všechny západní státy, aby daly islamistům ráznou odpověď. Stejné téma, ale profesionálněji, rozvíjel i „francouzský Huntington“, profesor Institutu politických věd v Paříži, člen výše uvedené organizace „Století“, člen klubu Bilderberg, Gilles Kepel, který pravidelně publikuje na stránce CRIF. Během svého dvouhodinového vystoupení na kanálu France-2 vyložil oficiální verzi o nové teroristické síle na Blízkém východě a vyzval k vržení všech sil do boje s hlavním nepřítelem Evropy.

Francii čekají velké změny. Nepůjde ani tak o zahraniční politiku a přechod k aktivním vojenským akcím v Sýrii nebo o změny politiky ve vztahu k uprchlíkům, jako o vnitřní přestavbu režimu, který dovolí zavést ve francouzské společnosti systém totální kontroly jednotlivců coby nutný krok k vytvoření celosvětové elektronické vlády.

Významným krokem v tomto směru se stalo vyhlášení mimořádného stavu, který byl za celou historii Francie vyhlášen 5krát, přičemž třikrát během válečných podmínek za války v Alžíru, jednou v době války v Nové Kaledonii v r. 1984 a naposledy v r. 2005 za Sarkozyho, v době prudkých střetů na předměstích hlavního města. Režim mimořádného stavu umožňuje zakázat pohyb lidí a automobilovou dopravu, nařídit pobyt na určených místech; zakázat vstup do institucí lidem podezřelým z toho, že mohou narušit aktivity veřejných úřadů; nařídit neopouštět místo pobytu komukoliv, jehož činnost může být nebezpečnou pro obecný pořádek; dočasně uzavřít místa pro shromažďování; přijmout opatření ke kontrole médií a další.

Při vystoupení 16. listopadu ve Versailles před parlamentem Hollande sdělil, že je nutné prodloužit mimořádný stav na tři měsíce, k čemuž je potřeba přijmout nový zákon. Zákon z 3. dubna 1993 o mimořádném stavu již neodpovídá současným technologiím, hrozbám a výzvám. Jaké změny budou provedeny zatím není jasné, ale podle všeho půjde o zjednodušení využívání nového zákona o výzvědných informacích. Hollande také informoval o nutnosti změny ústavy: článků 16 a 36, které podle jeho názoru zastaraly, protože nepředjímají stav obležení. Mimo to budou vytvořeny tisíce nových míst u policie, včetně protiteroristických služeb a pohraniční policie. Nakonec Hollande vyzval vedení EU k zavedení systematické kontroly na hranicích Evropské unie.

 

 

zdroj: http://www.fondsk.ru překlad: http://www.zvedavec.org

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • Takže vy židobijci, nechte si příště svoje antisemitské a antiizraelské řeči raději pro sebe.

 • Jaký mají Ilumináti vztah k Izraeli? O tom, jak „milující“ je to vztah, hovoří bývalá členka Iluminátů působící pod pseudonymem Svali.
  Cituji :
  Izrael

  SVALI : Konflikt na Středním východě slouží POUZE ILUMINÁTŮM. ONI Izrael ve skutečnosti NENÁVIDÍ a DOUFAJÍ, že jej jednou uvidí ZNIČENÝ.
  Jak „láskyplné“ 🙂
  Čili, shrnuto, podtrženo. Ilumináti vytvořili Izrael z důvodu, aby rozdmýchali konflikt na Blízkém východě mezi Židy a muslimy, který časem povede ke 3.světové válce. Ve skutečnosti ale Izrael zároveň nenávidí. Podporují obě dvě strany konfliktu, jak Izrael, tak i islámská palestinská hnutí, stejně jako ostatní arabské státy. Žádná ze stran z toho nebude mít prospěch. USA-Ilumináti infiltrovali obě strany, dosadili na vedoucí posty obou stran své lidi, kteří ve skutečnosti neslouží své zemi, ale USA-Iluminátům. A Ilumináti prostřednictvím těchto agentů vyvolají 3.světovou válku, kde se obě strany zničí navzájem, žádná ze stran nevyjde jako vítěz. Izraelští politici a orgány jsou ve skutečnosti agenti USA-Iluminátů, neslouží své zemi, naopak dělají kroky, ze kterých nemá Izrael prospěch a poškozují ho a v závěru to záměrně povede k jeho zničení. Po nastolení NWO Izrael padne. A židovský národ bude vyhlazen a zotročen. Izrael byl oklamán. Židé byli podvedeni. Paradoxně lidmi, kteří měli stejnou národnost. Židé a Izrael budou, pokud nedej bože bude NWO nastolen, jednou z prvních obětí.

 • Jaký mají Ilumináti vztah? O tom, jak „milující“ je to vztah, hovoří bývalá členka Iluminátů působící pod pseudonymem Svali.
  Cituji :
  Izrael

  SVALI : Konflikt na Středním východě slouží POUZE ILUMINÁTŮM. ONI Izrael ve skutečnosti NENÁVIDÍ a DOUFAJÍ, že jej jednou uvidí ZNIČENÝ. Jedna z akcí, kterou přijme OSN, potom co převezmou vládu bude deklarace zabránění války v tomto regionu, což učiní mnoho lidí šťastnými.

  Nicméně v tom stejném čase budou tajně vyzbrojovat obě strany, aby udrželi konflikt. Již v minulosti dostali zbraně ze Sovětského svazu do Palestiny ve jménu podpory přátelství mezi SSSR a Araby. Na druhé straně USA dělá to samé s Izraelem ze stejných důvodů.

  Tito lidé si libují ve sledování světa jako na velké šachovnici. Kontrolují války mezi národy a následně tam zavádějí jejich vlastní pořádek. …………..
  Jak „láskyplné“. A jak je to s tím „židovským spiknutím“. Bývalá členka Iluminátů nám dává jasnou a srozumitelnou odpověď. Cituji :
  Jsou Ilumináti spiknutí židů ?

  SVALI : ABSOLUTNĚ NE. Ve skutečnosti byl Hitler a jeho lidé (hlavně Himmler a Gobbels) Ilumináty vysoké úrovně. Ilumináti jsou EXTRÉMNĚ RASISTICKÁ organizace. I já jsem byla jako dítě nucena k „zábavě v koncentračních táborech“ na naši farmě ve Virginii a také v samostatných táborech v Německu.

  V dávných dobách Židi BOJOVALI s OKULTISMEM. Podívejte se na Starý Zákon, který popisuje jak chtěl Bůh prostřednictvím ŽIDŮ očistit zemi od okultistických spolků a pohanů, vyznávajících Baala, Astarte i jiné babylonské idoly. (týká se to samozřejmě pravých Židů a ne potomků Chazarů, kterých je na světě více.)

  Z emailu pro Henryho Makowa : V této skupině jsou velmi mocní Židé. Jako kupříkladu známá rodina ROTHSCHILDŮ, která kontroluje finanční impéria v Evropě (a nepřímo v USA).

  Znala jsem také osobně lidi, jejichž rodiče byli ŽIDOVSKÝMI obchodníky s diamanty, jsou v organizaci velmi VYSOKO. ALE aby získat VLÁDU mezi Ilumináty, tak je můžou v noci probudit a přinutit je se VZDÁT SVÉ víry a oddat se Luciferovi. Věří, že tímto způsobem získají bohactví a vládu, což se částečně splní, ale za příliš vysokou cenu. (ztráty své nesmrtelné duše.)

  Mimo jiné je idea koncentračních táborů v jejich plánu velmi silná. Hitler, Himmler, Goebels a jiní byli vysoce postaveni Ilumináti (Himmler byl dokonce výš, než oba první) a Mendele byl jejich placená loutka, pracující později jako školitel amerických Iluminátů v době, kdy se v Jižní Americe ukrýval. Všichni tito lidé věří, že pracují pro své bohy, aby ZNIČILI ŽIDOVSKOU RASU a je mi velice, velice líto z toho zla, které provedli světu a jsem velmi ráda, že jsem je opustila.

  Doufám, že jsem pomohla. Vždy jsem přemýšlela proč jsou vysoce postavení Ilumináti a bankéřské rodiny (baron Rothschild z Francie je jedním ze třinácti evropských lordů, můžete je také nazvat králové, kteří řídí Evropu a zasedají v tajné světové radě), také všichni Židi. Zdá se jednak, že NENÁVIDÍ VLASTNÍ RASU.

 • V současné uprchlické krizi jde o to, že Ilumináti podporují tyto ideologie,tj. islám a druhou stranu proti sobě, aby došlo ke střetu, ze kterého nebude mít žádná strana prospěch, ale zničí se navzájem a sladké plody sklidí jedině USA-Ilumináti. A to samé izraelsko-palestinský konflikt. Válka na Blízkém východě mezi Židy a Araby, mezi Izraelem a arabskými muslimskými státy je ukázkou jediného. Žádná ze stran z toho nebude mít prospěch. Izrael z toho mít nic nebude. Tyto kroky, které činí agenti Iluminátů, co jsou na politických postech v Izraeli, povedou ve výsledku a cíleně ke 3.světové válce a zničení Izraele. Proto tlačí proti sobě židovský stát a arabské země. Ani jedna ze stran se nestane vítězem. Zničí se navzájem. Stát Izrael padne. A židovský národ následně po nastolení NWO bude vyhlazen nebo a zotročen.

 • Izraelsko-palestinský konflikt je další ukázkou rotschildovské taktiky podpory, kontroly, financování a vyvažování obou stran konfliktu. Na jedné straně podporují Izrael, na druhé straně muslimské teroristy usilující o zničení Izraele. Snad si nemyslíte, že rezoluce vydávané proti Izraeli RB, která je ovládána Ilumináty, by prošli jen tak bez souhlasu a podpory Iluminátů. Právě rezoluce proti Izraeli jsou záměrem Iluminátů. Tvz. „izraelská sionistická židovská“ lobby(ve skutečnosti pseudožidovská) je jeden velký podvod a mýtus ušitý na nás Ilumináty. Ti sionisté, izraelští současní i minulý a obávám se, že i budoucí politici, aj.(ehm, antisemitští a antiizraelští pseudožidé) jsou ve skutečnosti agenti Iluminátů. Stejně tak i Mossad, který je doslova prolezlý a infiltrovaný Ilumináty. Mossad=USA-Ilumináti, nikoli Izrael a Židé. I ta „židovská izraelská“ lobby je taky ovládána Ilumináty z USA. „Izraelská židovská“ lobby=USA-Ilumináti, jen ne Izrael a židovský národ.Všichni tito agenti slouží USA-Iluminátům, nikoli Izraeli a jeho lidu. Je to asi něco jako Schwarzenberg, Sobotka, Bělobrádek aj. A takový jsou i tito (pseudo)židé, co konají proti zájmům Izraele a jeho obyvatelům. Lidi ochotni zaprodat a klidně obětovat svůj vlastní národ,svou vlast, jen aby měli nějaká koryta. Izrael se stal zkrátka vazalem a zotročeným státem druhé šelmy Janova zjevení, tj. USA-FED -Ilumináti.

 • Přesně tak. Je to rotschildovská taktika. Podpora a financování obou stran konfliktu, které se nakonec navzájem zničí a profit s toho mají jedině oni, můžou si tam zavést svůj vlastní pořádek. A o tom je i izraelsko-pakestinský konflikt. Problémem nejsou Židé, ale synové Belialu , kteří neslouží Židům a Izraeli, ale Luciferovi. Naopak Ilumináti Židy chorobně a strašlivě nenávidí. Synové Belialu nikdy Židům neodpustili jejich boj s babylonským okultismem v minulosti. Zkrátka Ilumináti nemůžou Židům přijít na jméno. I když si hrají na potlačovatele antisemitismu, sami jsou největší antisemité. Cílem těchto osob je v podstatě světovláda. Dosahují toho používáním osvědčené taktiky „Rozděl a panuj“. Neustále vyvolávají a podněcují nejrůznější konflikty mezi lidmi, společenskými třídami, národy a státy.Prostí Izraelci o jejich plánech stejně jako většina okolního světa nic nevědí. I když mezi tzv. ilumináty bezesporu jsou i etničtí Židé, rozhodně to nejsou patrioti, i když se tak občas prezentují. Jde jim jen o moc a vlastní cíle.Slouží, jak jsem říkal, Luciferovi. Přitom nemají vůbec žádné skrupule. Když se jím to hodí, tak podpoří židovské revolucionáře v Rusku. Jindy zase klidně prodají Hitlerovi nervový plyn cyklon B, pokud usoudí, že z vraždění židů by v budoucnu mohli mít nějaký politický profit. Na jedné straně ostře kritizují antisemitismus. Na druhé straně svými projevy sami záměrně provokují antisemitskou nenávist. Jednou podnítí válku Západu proti islámskému terorismu v Iráku či Afganistánu. Jindy zase neváhají podporovat radikální islamisty v Sýrii , Bosně a islámské teroristy v Palestině proti Izraeli a hnutí, co chtějí zničit Izrael a vyhladit Židy.

 • Sionacisté neslouží Židům ani Izraeli, ale USA-Iluminátům. Tvz. sionistická „židovská“ pseudožidovská lobby jsou ve skutečnosti agenti Iluminátů. Izraelsko-palestinský konflikt není o „zlých“ Židech a „hodných“ palestinských muslimech a naopak. Jde o něco jiného.
  Cituji jednoho z představitelů iluminátů Alberta Pikeho :
  „Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Iluminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus VZÁJEMNĚ ZNIČILY. ……….
  Přesně tak. O to přesně v tomto konfliktu jde. Pokud si vzpomenete na taktiku Britů v Indii rozděl a panuj. Víte oč jde. USA-Ilumináti např. kdysi podporovali Irák a Írán proti sobě. Nepřipomíná vám to nějakou taktiku?

 • Zkrátka a dobře, NWO nemá s židovským národem nic společného. Asi jako hodinky a holinky. Stále řada lidí nedokáže pochopit, že sionacisté neslouží Židům, ani Izraeli, ale druhé šelmě Janova zjevení, tj. USA-Iluminátům. Ilumináti =antisemitská organizace. Pro Ilumináti jsou Židé, stejně jako např. Slované, podřadná rasa, která má být vyhlazena a zotročena. Sionismus(tj. pseudožidovství) = služba Babylonskému kultu Báála,tj. satana. Sionismus nemá s Izraelem ani Židy nic společného. Některé věroučné body mezi židovským a katolickým náboženstvím jsou si velmi podobné, například uctívání mrtvých, modlitby za zemřelé, modlitby za svaté, víra v nesmrtelnou duši, víra v posmrtný život, víra ve svaté, vyvyšování ná­rodní židovské tradice nad židovská Písma (Svitky), upřednostňování Talmudu před Svitky, uctívání a vyvyšování rabínů,uctívání dobrých skutků, systémy různých tradičních svátků, honosné chrámy a modlitebny a pod. To vše je velmi blízké Židům i katolíkům.Všechny tyto jmenované body však s židovskými Svitky ani s celou Biblí nesouvisí, stejně tak jako se Svitky nesouvisí dnešní symbol Izraele – tzv. Davidova šesticípá hvězda složená ze dvou trojúhelníků. Předchozí věroučné body včetně této hvězdy mají původ v okultním učení. Mají své kořeny již v době Babylonu.
  Hvězda se do židovského náboženství dostala až po započetí 16. století našeho letopočtu a symbolizuje dva rovnostranné trojúhelníky dané přes sebe tak, aby jeho
  vrcholy vytvořily šesticípou hvězdu. Tyto rovnostranné trojúhelníky mají v sobě
  třikrát šedesát stupňů, neboli je to zakódované magické číslo 666. Tento symbol
  šesticípé hvězdy pochází z tajného kabalistického učení, které se do židovské víry
  infiltrovalo právě po 16. století n.l. Král David jako i další následující králové Izraele
  z doby hluboko před naším letopočtem nemají s touto hvězdou naprosto nic
  společného. Nenajdeme o ní žádné zmínky ani v Bibli samotné. Je to pozůstatek
  pozdější infiltrace mystického okultního proudu do židovství. Davidova hvězda = jeden ze symbolů znamení šelmy. Je jeden ze symbolů druhé šelmy,tj. USA-Iluminátů, nikoli symbol Židů. Kdyby jste staletí nebo tisíciletí předtím řekli Židovi slovo Davidova hvězda, asi by nevěděl, která bije. Jinak katolicismus, islám aj. světová náboženství jsou ve skutečnosti Baalovým kultem.

 • Pokud jde o Izrael a Židy, tak k tomu taky něco řeknu. Židé byli původně vyvolený národ, co měl šířit vysoké duchovní pravdy. Zde působila řada velkých duchovních učitelů jako Mojžíš, Abrahám aj. Také Židé v dávných dobách bojovali s okultismem. Podívejte se na Starý Zákon, který popisuje jak chtěl Bůh prostřednictvím Židů očistit zemi od okultistických spolků a pohanů, vyznávajících Baala, Astarte i jiné babylonské idoly. Judaismus a druhá část (temná) část „židovství“ (viz Talmud) nemá s původním čistém židovstvím a učením Mojžíše a Abraháma aj. nic společného. Židé už nemají už více než tisíciletí žádný význam, ani pro temnou ani světlou stranu.

 • Tohle už fakt nemá cenu. Tady je to samá antiizraelská a antisemitská vlna a idealizace Palestinců. Jinde zase pro jistotu velký idealismus k Izraeli a démonizace Palestinců. Tenhle článek je toho důkazem. Další a další nepochopení souvislostí. Tak za prvé, je třeba si uvědomit, že různé ideologie jako např. právě katolicismus,islám nebo judaismus aj. ideologie a náboženství byly vyvinuty za účelem ovládání lidstva. A synové Belialu, jejíž linie se má táhnout až do dob Atlantidy, prostřednictvím těchto ideologií ovládají a manipulují lidstvo tam, kam potřebují. Je jedno, která ideologie, hlavně že dobře poslouží k ovládání.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*