Evropská unie by si měla zametat před vlastním prahem

Evropská unie by si měla zametat před vlastním prahem

Pokud se Evropská unie chce dovolávat svrchovanosti Ukrajiny, k níž patří i její územní celistvost, měla by respektovat svrchovanost všech států, včetně Ruska. Pokud chce Brusel kritizovat Rusko za jeho politické kroky na Krymu, pak by za viníka měl označit Ruskou federaci, nikoli pár desítek ruských politiků. EU patrně ze strachu odmítá respektovat svrchovanost Ruské federace, která je subjektem mezinárodního práva a jako jediná nese plnou odpovědnost.

Zároveň o potrestání konkrétních osob v demokratické společnosti může rozhodnout jedině soud, taková kompetence nikdy nesmí být svěřena politikům. Evropská unie tak sama popírá základy evropských tradic a potvrzuje svůj hrozivý, nadále netolerovatelný, demokratický deficit.


Česká republika by měla odmítnout sankce vůči jednotlivým osobám jako útok na svrchovanost států. Česká diplomacie by měla trvat na tom, že územní změny a změny hranic mezi státy mohou být provedeny jedině na základě bilaterální smlouvy. Nedokáže-li EU na situaci reagovat odpovídajícím způsobem, měli by evropští politikové veřejně přiznat svou slabost a nepodnikat chaotická opatření, která matou jak občany evropských států, tak i demokraticky smýšlející občany Ruské federace.

Strana svobodní občanů (Svobodní)
svobodni.cz


 

Reklama

Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*