Evropská komise se stala nelegitimní

Evropská komise se stala nelegitimní

Řešení pandemie koronaviru jasně ukázalo, že ve své současné podobě není Evropská komise schopna plnit svou zamýšlenou úlohu, píše politický analytik Tamás Fricz v maďarském deníku Magyar Nemzet.

Evropská komise (EK) krvácí z tisíce ran. Ambice Unie považovat se za federální vládu, což je v rozporu se smlouvami, je zdrojem rostoucí nedůvěry nejen mezi evropskými občany, ale i mezi politickými představiteli členských států, a to kvůli naprostému selhání při opatřování vakcín.

Pochopitelně a právem. EK není schopna chránit zdraví a životy obyvatel Evropy a ukázala se jako neschopná, i když měla být nejúčinnější. To nyní tvrdí nejen staří kritici Unie, ale také loajální němečtí politici, jako je ministr vnitra Horst Seehofer, bavorský premiér Markus Söder a německý sociálnědemokratický vicekancléř Olaf Scholz.V této situaci je třeba jasně říci, že Evropská komise, vedená viditelně nerozhodnou a bezmocnou Ursulou von der Leyenovou, se stala nelegitimní.

Není proto rouháním tvrdit, že orgán ve své současné podobě není způsobilé plnit svou funkci. Rezignace nebo odstranění tohoto orgánu je realistickou možností, i když ne teď, uprostřed pandemie, ale až krize pomine. Skandál takového rozsahu nemůže zůstat bez následků.

V souvislosti s touto krizí zdraví i důvěry by navíc mohla být dobrá příležitost pro politiky EU, členské státy a evropské občany přehodnotit budoucí směřování Unie v širším smyslu. Tím spíše, že současná krize důvěry a legitimity vůči Komisi není spojena pouze s vakcinační paralýzou jako takovou, ale lze ji považovat za konečný výsledek dlouhého procesu.

To má nejméně tři důsledky.

Prvním, a možná nejdůležitějším, je, že Evropská komise rozšiřuje své pravomoci podle smluv již poměrně dlouhou dobu, a jak jsem uvedl výše, hodlá jednat jako federální vláda Spojených států evropských, které se stávají superfederálním státem.

Za druhé, EK si nárokovala a nárokuje právo – zcela protiprávně – rozhodovat o tom, co se považuje za evropskou hodnotu, co se považuje za demokracii, právní stát, solidaritu, svobodu médií a tak dále.

Komisi, která je v podstatě stále úřadem, administrativní, byrokratickou organizací Unie (ne náhodou původně nazývanou Vysokým úřadem), nebyla svěřena žádná pravomoc posuzovat právní, ústavní a vládní postupy jednotlivých členských států ve vztahu k hodnotám EU.

A konečně skutečnost, že výbor není ani zdaleka schopen a ochoten dodržovat jednu z deklarovaných základních hodnot, normu demokracie, není žádnou podružností. Nic to nedokazuje více než skutečnost, že Evropská komise nepřijala žádnou z evropských občanských iniciativ zahájených od roku 2013 (tj. iniciativy, které shromáždily více než jeden milion evropských hlasů), které byly všechny zamítnuty, aniž by byl předložen návrh zákona. Tak tomu bylo v případě nedávné iniciativy Minority SafePack, jejímž cílem bylo ochránit přibližně 50 milionů lidí patřících k národnostním menšinám původem z Evropy před možnými omezujícími opatřeními ze strany většinového národa.

To stačí: seznam je kompletní. A k tomu se nyní přidal poslední neúspěch Komise v oblasti pořizování vakcín: Evropská komise byla odkryta a bylo zjištěno, že je neschopná.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Evropská komise se stala nelegitimní

  • · Edit

    J
    Tak at! Unie byla odsouzena k selhani Uz od sameho pocatku dalsi roky to Jen potvrzovali…Tak nejak adekvatni vas na konec. Jako u nas se vymeni zanedlouho vlada tak by mela I unie.

  • Čtu vás dlouho a rád jako alternaci mainstreamového tisku, ale poslední dobou mi celkem chybí u článků adkdaz na zdroje ze kterých vycházíte.

  • Když jsme dovolili, aby za nás jednal orgán bez právní subjektivity, nedivme se, že dodavatelé vakcín se necítí vázáni smlouvami. EK překračuje své pravomoci a nemůže se domáhat plnění smluv. Je to stejně hloupé, jako kdyby nějaká organizace Svazu zahrádkářů uzavírala smlouvy na dodávky zbraní z USA do jiné země.
    Byrokrati mají tendenci se přeceňovat a trpí pocitem, že mohou vše.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*