Evropa je obklíčena pohrdavým davem, který nemá co ztratit

Evropa je obklíčena pohrdavým davem, který nemá co ztratit

Přes veškeré uklidňující zprávy nebo ještě lépe mediální ticho, pokračuje exodus válečných uprchlíků v plné síle.

 Pod záminkou falešné lítosti, karuselu lásky k bližnímu a falešné solidarity s přelidněnou negramotnou Afrikou a zaostalým Maghrebem, to vše okořeněné lidskými právy, jde o vydírání kolektivního svědomí zakomplexovaného Západu.

Bohatá Evropa představuje pro ekonomické migranty roh hojnosti a bezpracného živobytí a jsou si velmi dobře vědomi špatného svědomí Západu, že se s nimi o toto bohatství nedělí.

Tučnou lahůdku Západ už neopustí, dokud ji nesežerou.

Povzbuzeni naší rozmazleností a mentální leností, pro kterou námi pohrdají, porazí miliony hnětačů hoven a pasáků koz bez nulového odporu Evropany na vlastním terénu.Čas tisíce let Božího království končí a polovina světa se vydala na pochod s požehnáním dojných krav západního myšlení; neziskových organizací, kterým jde jen o zisk, zrádných politiků, generálů armád v rozkladu.

Těm, co tu nebezpečnou šaškárnu financují ze svých daní nezbývá než se podvolit.

Denně servírovaná světová podívaná děvkou zvanou masmédia s veletoky frází v televizi a oceány slov v tisku pouze oživují nicotu, do níž upadáme.

Existuje někde na světě vláda, která je za něco odpovědná?

Jak příjemné je vládnout!

A co na to OSN?

V jejích lavicích sedí přece zadky zastupující stovky neživotaschopných národů a žádají pro ně nekonečnou humanitární pomoc a nesrozumitelná lidská práva.

Ve skutečnosti stínově podporují vojenské převraty, drancování nerostného bohatství, obchod se zbraněmi a  lidmi.

Ostřílení kozáci v bitvě o koryta v OSN, UNICEF, UNESCO atd. znají dokonale své řemeslo a imperativy své zlaté existence.

Zatím vyčkávají a to se vždycky vyplatí.

Wir schaffen das, vykřikla před 3 lety emocemi (dosud nepoznanými) omámená vůdkyně Německa se závislostí na moci.

Její dosud skrytou vášeň pro trpící s cílem převrátit veřejné mínění v kolektivní zločin, sledoval s napětím celý svět.

A my si dál platíme mírumilovnou invazi do západního světa, oznamující socialismus ve světovém měřítku.

Zatím je západní hloupý nádiva uspáván slinou komentářů morálních hyen a rozkvedlávačů otrávených polévek do jeho médii zdrogovaného mozku.

Když vezmeme v úvahu, co všechno nám už tito noví příchozí přinesli… bravurní řidičské umění, vynalézavé zacházení s nožem a výbušninami a násilí na ženách, pak musíme dát za pravdu těm, co tyto démony drog a koránem zakázaného alkoholu přivážejí.

Nenapadá vás otázka, jak jsme bez nich mohli doposud obejít?
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*