Europarlament porušuje Úmluvy OSN

Europarlament porušuje Úmluvy OSN

V debatě o kvótách nezazněla jedna zásadní věc. Rozhodnutí Evropského parlamentu o kvótách odporuje „Úmluvě o právním postavení uprchlíků”, kterou přijaly všechny členské země OSN.

Ta je někdy nazývaná Ženevská úmluva o uprchlících a je to multilaterální mezinárodní dohoda vypracovaná na půdě Organizace spojených národů v roce 1951. Definuje, kdo je uprchlík, a stanoví práva jednotlivců, kteří hledají a získají azyl, a povinnosti národů, které azyl udělují.

V Čl. 26, Svoboda pohybu se píše, že “ Každý smluvní stát umožní uprchlíkům zákonně se nacházejícím na jeho území vybrat si místo bydlení a volně se pohybovat na jeho území, s určitými výjimkami stanovenými nařízeními, která se týkají za stejných okolností obecně cizinců.“ Jinými slovy – nikdo ani Europarlament nesmí uprchlíky přerozdělovat.

Navíc – statut uprchlíka samozřejmě nemohou mít ekonomičtí turisté, kteří doputovali například až do Německa – Čl. 31 to říká trošku krkolomně:

„1. Smluvní státy se zavazují, že nebudou stíhat pro nezákonný vstup nebo přítomnost takové uprchlíky, kteří přicházejíce přímo z území, kde jejich život nebo svoboda byly ohroženy ve smyslu článku 1, vstoupí nebo jsou přítomni na jejich území bez povolení, za předpokladu, že se sami přihlásí bez prodlení úřadům a prokáží dobrý důvod pro svůj nezákonný vstup nebo přítomnost.“Přeloženo do češtiny – nárok na pomoc má jen ti uprchlíci, kteří přichází „přímo z území, kde jejich život nebo svoboda byly ohroženy ve smyslu článku 1“

Takže nikdo z těch milionů nelegálních migrantů, co přešli půl světa až do Německa nebo dalších zemí, nemá právo se tam, ani jinde v Evropě, usazovat ani nemá nárok na jakoukoli pomoc a Evropská unie nemá nejmenší legitimitu tyto nelegály přerozdělovat evropským zemím a žádat po komkoli, aby tyto nelegály usazoval na svém území.
Většina z nás nejsme odborníci na mezinárodní právo – a nikdo to po běžném člověku ani chtít nemůže. Horší je, že zcela jasně toto právo ignorují jak evropští politici, tak Evropský soud pro lidská práva (ESLP).

Španělé na základě zákona o ochraně veřejné bezpečnosti zatím vraceli nelegální migranty, kteří nelegálně a násilím překonali zátarasy a šestimetrový plot v jejich enklávách Ceuta a Melilla v Maroku. Tím zatím efektivně dokázaly bránit nelegální migraci při pronikání na území těchto enkláv. Jakmile se tento postup dozvěděly unijní a lidskoprávní neziskovky, v tomto případě Evropské středisko pro ústavní a lidská práva (ECCHR), prostřednictvím dvou migrantů podaly žalobu proti Španělsku (oficiálně tuto žalobu podali samozřejmě uprchlíci, kteří nejspíš ani neumí psát). Viz blog: http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-zakaz-branit-nelegalni-migraci-d8w-/p_zahranici.aspx?c=A171025_174726_p_zahranici_wag

Evropský soud ve Štrasburku rozhodl, že „Dlouhodobá praxe vytlačování uprchlíků na vnějších hranicích EU je protiprávní“.

Tedy, opět když to vrátíme do lidštiny – to ,že někdo nelegálně překračuje hranice je právní a bránit mu v tom je protiprávní. Co dodat?

Mezinárodní úmluvy jasně určují pravidla – a Evropské instituce dělají vše proto aby navzdory mezinárodnímu právu udělaly z hranic cedník a z práva a zákonů cár papíru.

Není to “kupodivu” tak, že EU nám může diktovat a naši politici se “musí proti své vůli” podvolovat. je to naopak – v ochraně hranic v ochraně suverenity je na naší straně nejen zdravý rozum a přirozené právo, ale také to právo mezinárodní. Bude dobré si toho do budoucna všímat.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Europarlament porušuje Úmluvy OSN

  • Kdyby politici nebyli srabi a netřásli se o své peníze a koryta a měli by empatii k naší zemi, tak by si diktát z EU nenechali líbit. Vždyť ,mnohá prohlášení a buzerace jednotlivých států z Bruselu je více než drzostí těch, kteří chtějí Evropě jen poroučet a porobit si evropské státy v duchu nesmyslné globalizace. Nemám Klause ráda, ale musím mu dát za pravdu, že měl pravdu ohledně Lisabonské smlouvy a celé EU. Někteří naší europoslanci si jen mlaskají neboť jsou silně přeplaceni a i důchody budou mít královské a tak klidně odkývají i to co je pro naši republiku škodlivé jen, aby nevybočili ze stáda a mnozí těmi penězi už totálně zblbli a ještě řeční a kárají naší zem , že neskáče podle vůdců EU.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*