Euro: Nechutná měna, která dovoluje Německu ovládat celou EU

Euro: Nechutná měna, která dovoluje Německu ovládat celou EU

Tento moderní finanční systém byl vytvořen za účelem útlaku národních států. Jakákoli společnost v dnešním světě existuje proto, aby sloužila zájmům mezinárodních finančních institucí. Moc je soustředěna do rukou mezinárodních skupin finančníků, kteří přesunují kapitál z jedné země do druhé. Chcete-li získat skutečnou nezávislost, země by měla opět převzít kontrolu nad svou národní měnou. Server Pravda.ru uskutečnil rozhovor na toto téma s Valerií Bugo, doktorkou práv v oblasti mezinárodních finančních transakcí, specialistkou v oblasti politiky, a jak ona sama sebe definuje, geopolitičkou peněžních toků.

„Ve své nedávné publikaci ohledně makroekonomické politiky, píšete o novém mezinárodním systému daňové evidence příjmů navržené Číňany. Na rozdíl od toho, co máme nyní, má být nový systém transparentní. Co je podstatou tohoto nového systému?“  

„Po skončení summitu G20, bylo na toto téma zveřejněno oficiální komuniké. Transparentnost je hlavní zvláštností daňového systému, který Čína navrhuje a má se také vyhnout fenoménu takzvaných „daňových rájů“. V současné době země daňových rájů nejsou ochotny spolupracovat s jinými zeměmi v oblasti finančních toků. Neexistuje žádná bilaterální nebo multilaterální dohoda, která by mohla zvládnout nelegální zneužívání příjmů.

„To vše je spojeno jednotlivě s hospodářstvím každé země, jakož i s mezinárodní situací obecně. Tato situace přispívá ke snadným finančním převodům. Zpravidla se pracuje obvykle v zájmu určitých skupin.“

„Zpravidla se jedná o americké skupiny a akciové společnosti, které za tím stojí. Neexistuje žádný systém svobodné výměny zboží a profitů, které jsou v rozporu s tím, co si většina lidí myslí. Američanům se podařilo monopolizovat všechny tyto toky, takže se pohybují v rámci jejich zájmů. Nicméně, nikdo o tom nemluví, a neexistuje na toto téma jediný článek v západním světě. Neexistuje žádný automatický nebo poloautomatický systém kontroly, který by mohl vše zvládnout, protože vše jde přes anonymní obchodní účty.“

„Existují anonymní účty v zemích „daňových rájů“ a žádný stát není schopen to zvládnout. Například, nějaká země může říci: „Přeji si dostávat informace o tom či ono státě, o určité organizaci této země.“ Přesto, země, která má tuto organizaci, bude tvrdit: „Jsme připraveni vám dát veškeré informace, které máme k dispozici, ale náš právní systém nám zakazuje provádět vyšetřování anonymních účtů.“ Jedná se o kouřovou clonu, která umožňuje podnikům, právnickým osobám a podnikatelským subjektům být vyňati z jakéhokoliv zdanění.“

„Ve svém článku nazýváte euro nechutnou měnovou jednotkou. Proč takový názor?“   

„Euro je ve skutečnosti převlečená Německá známka, která neumožňuje podporovat jiné než německé firmy. Tato měna umožňuje Německu dodávat své výrobky a služby do všech zemí evropského společenství a vytváří exkluzivní podmínky a preference pro držitele Německé známky, která je pro hlavní země současné eurozóny.“„Samozřejmě, že tento systém se již vrátil Německu jako bumerang. Ostatní země se nyní bojí investovat do svých vlastních centrálních bank. Tyto země posílají své účty do Německa, německým bankám, a nechtějí je ukládat ve svých národních bankách. Jsou eura vydaná v Řecku, ve Španělsku, v Itálii. Všechny se zdají být stejné, ale každá banka vydává svá vlastní eura. Když německá banka obdrží francouzská eura, počítají je v jejich místních penězích. Jinými slovy, stále existuje určitý starý měnový systém v Evropě. Francouzské euro se počítá ve francích, německé euro v markách, řecké euro v drachmách. Přestože jsou všechna tato eura jedno a totéž pro spotřebitele, hodnota těchto aktiv je jiná. Jen tak se stává, že je Německo držitelem národních účtů řady států, které vytváří velké potíže ve finančních vztazích mezi jednotlivými zeměmi. Evropská centrální banka řídí eura a finanční politiku. Všechny centrální banky by měly technicky zůstat nezávislé od politické moci.“

Evropské společenství bylo zpočátku postaveno jako ekonomický projekt. Evropská ústava se vypořádává s ekonomickými otázkami, ale existují obchodní tribunály, které regulují vztahy mezi členskými státy v rámci Evropského společenství. Tyto soudy se řídí různými smlouvami mezi jednotlivými zeměmi. Evropská unie je konglomerát ekonomických dohod mezi zeměmi, spíše než jeden stát.

„Člověk by měl dát zemím možnost žít suverénně a používat ekonomiku ve svůj prospěch. Dnes je situace opačná: je to ekonomika, která ovládá peněžní jednotky, zbraně a politiku. Proto, politici musí znovu získat kontrolu nad měnou, ale existují lidé, kteří nechtějí, aby se tak stalo.“

„Nemyslím si, že výměna dolaru za juan něco dramaticky změní. Je to velice podobné. Za 10, 15, nebo 20 let, budeme mít dost juanu stejně jako máme dnes plné zuby dolaru a budeme si klást otázky, které pokládáme dnes o dominanci dolaru. Nyní je čas, kdy je třeba rozhodnout, odkud globální nadvláda pochází, jak znovu obnovit suverénní ekonomiky a jak eliminovat globální nadvládu.

„Na Západě již národní státy neexistují. Rusko je pravděpodobně jedinou výjimkou, protože má možnost nežít v západním systému. Na západě, země zůstávají pod kontrolou, plní vůli velkých finančníků a globálního trhu, vykonávají nedemokratické projekty. Země světa chtějí být nezávislé, ale nebude existovat žádná politická nezávislost, pokud nebude existovat nezávislost ekonomická.“

 

 

Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*