EU usiluje o „nulové znečištění“ ovzduší, vody a půdy do roku 2050

EU usiluje o „nulové znečištění“ ovzduší, vody a půdy do roku 2050

Evropská komise ve středu (12. května) představila plán na snížení znečištění na úroveň, která již není škodlivá pro lidské zdraví a přírodní ekosystémy, do roku 2050 – kdy se EU snaží být klimaticky neutrální.

Znečištění ovzduší je považováno za největší environmentální riziko pro lidské zdraví v EU. Každý rok způsobí 400 000 předčasných úmrtí, 48 000 případů srdečních chorob a 6,5 milionu případů chronického rušení spánku hlukem.

„Nové zelené technologie, které již existují, mohou přispět ke snížení znečištění a nabídnout nové obchodní příležitosti,“ uvedl komisař EU odpovědný za Zelený úděl Frans Timmermans s tím, že prostředky na obnovu mohou tento cíl podpořit.„Úsilí Evropy vybudovat zpět čistší, spravedlivější a udržitelnější ekonomiku musí rovněž přispět k dosažení cíle nulového znečištění,“ dodal.

Brusel ve svém akčním plánu „nulového znečištění“ stanovil několik cílů pro příští desetiletí, včetně snížení počtu předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší o 55 procent.

V roce 2022 EU navrhne, aby se její v současnosti méně přísné normy týkající se kvality ovzduší více přiblížily Světové zdravotnické organizaci.

V současné době probíhá 31 řízení o nesplnění povinnosti proti 18 členským státům kvůli tomu, že na vnitrostátní úrovni nezavedly pravidla EU pro kvalitu ovzduší.

Loni došla komise k závěru, že většina členských států neplní cíl splnit své závazky ke snížení znečištění ovzduší pro roky 2020 a 2030.

Výkonná moc EU chce také zlepšit kvalitu mořské vody tím, že do roku 2030 sníží množství plastů na polovinu a sníží množství mikroplastů. To by také mělo vést k tomu, aby byla čistší voda z kohoutku po celé Evropě, uvedla.

V současné době probíhá 30 řízení proti 19 členským státům kvůli porušení právních předpisů EU o odpadech z městských vod a čtyři se týkají práva týkajícího se pitné vody.

Ve snaze zvýšit kvalitu půdy se Komise EU zavázala snížit o 50 procent ztráty živin a používání a riziko chemických pesticidů – cíl, který je již zahrnut ve strategii Fram to Fork.

Blok o 27 členech má přitom v příštím desetiletí také za cíl výrazně omezit vznik odpadů a snížit zbytkový komunální odpad na polovinu.

Brusel v současné době přezkoumává právní předpisy EU o odpadech, aby je přizpůsobil zásadě čisté a oběhové ekonomiky.

Komise EU bude sledovat pokrok tohoto akčního plánu a do roku 2025 určí, zda jsou zapotřebí další opatření k dosažení cílů.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “EU usiluje o „nulové znečištění“ ovzduší, vody a půdy do roku 2050

  • Byl jeden sedlák, jmenoval se EU a chtěl odnaučit koně žrát, aby ušetřil. Když už to vypadalo, že se kůň odnaučil žrát, pošel.
    Nechme si řídit život takovými „sedláky“ a pojdeme také.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*