EU nepotřebuje imigraci k naplnění trhu práce. Milióny Řeků, Španělů a Italů jsou nezaměstnáni

EU nepotřebuje imigraci k naplnění trhu práce. Milióny Řeků, Španělů a Italů jsou nezaměstnáni

O trzích práce v Evropě se hovoří hodně. Od té doby, co začala v roce 2008 krize, se tento problém neustále dostává do pozornosti. V uplynulých letech, s nedávným příchodem migrantů do Evropy, byly trhy práce prezentovány jako argument ve prospěch přistěhovalectví z území mimo Evropu.

Stručně řečeno, argument je následující: Německo má nízkou nezaměstnanost, ale nízkou porodnost. S aktuálními počty porodů v Německu se jeho velikost populace sníží, pokud je nenahradí migranti. Je nutné, aby pracovní síla země zůstala stejně velká. Tímto způsobem se můžou platit daně potřebné k udržení stále rostoucí skupiny německých důchodců. Proto by neměli být migranti jen tolerováni, ale v zásadě vítání jako němečtí spasitelé.

Kdybychom předpokládali, že Německo skutečně potřebuje lidi, kteří se nachází mimo hranice, aby obsadili tato místa, je toto nejvhodnější řešení?

Nezaměstnanost v celé Evropě není konzistentní

Ačkoli německá ekonomika může být velmi úspěšná, to samé nelze říci o ekonomice jižní a východní Evropy. Španělsko, Itálie a Řecko bojují s vysokou mírou nezaměstnanosti a tlačí své národy do chudoby.  Samotné Španělsko má míru nezaměstnanosti 18,8%, přičemž více než 4 milióny Španělů hledají práci.Itálie se může pochlubit mírou nezaměstnanosti 11,5% a přestože klesá, znamená to, že existuje stále spousta nezaměstnaných Italů. S několika vládními dotovanými programy, které se blíží ke konci, je pravděpodobné, že se toto číslo v průběhu roku opět zvýší.

S mírou nezaměstnanosti 23,1 % je Řecko stále nejhorší evropskou zemí. I když se podíváme mimo EU, je zde Srbsko s mírou nezaměstnanosti 13%. Jistě, nemůžeme tvrdit, že Evropa jako celek potřebuje zvýšenou nabídku pracovních sil?

Kromě Španělska, Itálie a Řecka existují stovky tisíc ukrajinských uprchlíků, kteří v současnosti pracují v Polsku. Pak existují ty evropské národy, které ještě nejsou zahrnuty do volného pohybu práce: Srbsko, Bosna, Albánie, Černá hora a Makedonie. Ty by mohly zaplnit kritické role, pokud bude mít Evropa vysokou poptávku po pracovních silách.

Proč EU nepomáhá více podporovat pohyb pracovní síly v Evropě?           

Proč EU neuznává tuto příležitost k řádnému začlenění svých pracovních sil na trhu práce? Jedním z důvodů, proč americká ekonomika podává lepší výkon než ekonomika evropská, je vyšší ochota lidí stěhovat se za prací. To zvyšuje soulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.

Samozřejmě je to ve Spojených státech jednodušší. Je to jeden národ, kde každý víceméně mluví stejným jazykem a má stejné hodnoty. Je to docela homogenní kultura.

Ale tato americká výhoda neznamená, že je to v Evropě nemožné. Německo má poptávku, Španělsko má nabídku. Oba národy mají společnou historii a evropskou kulturu. Navíc jsou oba národy členskými státy EU. EU by mohla zabít dvě mouchy jednou ranou, kdyby zavedla programy, který by podpořily španělský lid, který by se stěhoval na německý trh práce.

Dále bychom se mohli zajímat, proč jsou všechny práce shlukovány spíše v Německu, než v celé EU. Je to problém s předpisy, infrastrukturou nebo mzdami? Každopádně nejpravděpodobnější řešení tohoto problému spočívá v samotné Evropě.

Bez ohledu na potíže, jistě by to bylo jednodušším řešením, než importovat milióny lidí z jiné kultury, jiného náboženství, jiného jazyka, kteří mohou mít celkově jiné hodnoty?

Co je nejlepší pro Evropu?

Nyní může někdo říci, že ačkoli to není jediná možnost importovat neevropské přistěhovalce, Německo stále získává na importování přistěhovalců. Že i když je mohli přivést ze Španělska, je stejně užitečné i pro Německo, aby je importovali z Afriky a Středního východu.

To však ignoruje skutečnost, že velká spousta médií tvrdila, že jsme závislí na těchto přistěhovalcích, abychom naplnili pracovní místa.

No, to je prostě lživé tvrzení a nemělo by se používat jako argument ve prospěch masového přistěhovalectví. V nejoptimističtějším pohledu, pokud Německu nezáleží na tom, zda jsou dělníci Afričané nebo Španělé, pak na tom záleží Španělsku. Jejich nezaměstnanost je obrovská a bude trpět ještě více nárůstem nelegálních přistěhovalců, kteří zaplavují zemi před úzkou ulici Gibraltaru.

Konečně existují ti, kteří tvrdí, že na tom nezáleží, protože bez migrantů se bude celková populace Evropy i nadále snižovat. Ale určitě neexistují žádné přínosy pro rostoucí populaci, pokud část pracovních sil na jihu Evropy je nadále nezaměstnána? EU je jistě unie rovnocenných národů, a ne unie sjednocení, která udělá cokoli, co vyhovuje Německu?

 

(VoiceofEurope/ svobodnenoviny.eu Ilustrační obrázek Foto: Reuters)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*