EU je jako manželství, jen o trochu složitější…

EU je jako manželství, jen o trochu složitější…

Když jsem se v září 1969, tedy v době, kdy začínala verze 3.1. komunistické vlády, později zvaná normalizace, opravdu jsem netušil, že za 40 let budu ve spolku zvaném Evropská Unie, který se ovšem tehdy jmenoval jinak. A sice EHS.

Kdyby nám tehdy někdo v hospodě začal vysvětlovat, jak se za 40 let budeme mít „perfektně“ tak bychom se mu asi vysmáli a kdyby moc otravoval, tak bychom ho polili pivem. Normálně jsme to sice nedělali, ale pro něj bychom udělali výjimku.

Ale proč, když je vše, ve srovnání s rokem 1969, tak perfektní a lidé mají to, o čem se jim dříve ani nesnilo, proč je proti EU takový odpor? Co nám zčásti „předkousalo“ EHS tak, abychom to v letech 2004 a dalších, mohli plně využívat?

 1. Volný pohyb zboží. To je pro ekonomiku samozřejmě naprosto perfektní, méně však pro některé malovýrobce, zvláště zemědělské. Levnější, dotované produkty z dovozu ty slabší výrobce prostě potopí.
 2. Společná měna, Euro. To je projekt politický, méně však ekonomický. Každý vidí, že společnou měnu nelze zavádět do zemí s naprosto odlišnou ekonomikou a že to může mít (Řecko) katastrofální důsledky.
  Řecko dnes spíše plní jakási teoretická kritéria, která jim otevírají dvířka k dalším půjčkám, než aby skutečně produkovali a skutečně spláceli. A to ne sliby, ale penězi.
 3. Volný pohyb osob, který lze rozdělit do 3 fází.
  Bezvízový styk. Tak ten jsme měli již někdy od roku 1989-1990 snad se všemi členy. To ale neznamená, že jsme měli:
  Volný pohyb osob (pracovní síly). Ten jsme od vstupu do EU měli pouze někam (třeba do Velké Británie), ale ne do Německa. Tam propukl až po sedmi letech. května 2011. Ale, protože jsme dost pohodlní a líní, tak moc lidí se pracovat a žít do Německa nevypravilo.
  A volný pohyb osob byl také jednou z hlavních příčin Brexitu. Polští a další „Gastabeiteři“ se britské veřejnosti začali zajídat a ta hlasovala pro odchod. A nakonec, jako třetí fáze je:
  Schengen. Ten je, podle mě velmi, velmi přeceňován a též lživě obhajován. Schengenská smlouva neznamená nic jiného, než zrušení kontrol na hranicích.
  To ale vůbec neznamená, že by se po zrušení Schengenu muselo zase proclívat zboží. Policejní kontrola ano, ale celní procedura ne. Takže, k žádnému ohrožení výroby nebo obchodu by zrušením Schengenu nehrozilo.
  Pouze by bylo nutné vytáhnout a ukázat ID (OP). Ale zrušením Schengenu by se též zrušila ona „uprchlická dálnice“ a nejen ta. Prostě by byla větší kontrola nad bezpečností EU prostoru a to za cenu zcela nepatrných omezení.

Evropská Unie má, samozřejmě, ještě mnoho dalších znaků, z nichž nejmarkantnějším vždy byla snaha o vytvoření „evropského superstátu“. Jakési obdoby Spojených států amerických, kde stačilo vystřílet Indiány a bizony a na zelené louce mohl vyrůst superstát.

Podle mého názoru, snahy o vytvoření jednoho jediného federativního státu nepovedou k ničemu jinému, než k dalšímu drolení se EU. Sice se podařilo zavést jednotnou měnu, ale ne do všech států a zrušit hraniční kontroly, také ne se všemi státy.

Jistě, jsou zde mezi námi lidé, kteří o jednotný evropský superstát velmi stojí, hlavně proto, že mají šanci ocitnout se na špičce takového superstátu. Myslí si ale, že jsou ve velké menšině.

Ovšem, rozumní lidé se do takového projektu nacpat nechtějí nechat a raději z EU odejdou. A to i když by to pro ně mělo dočasně znamenat zmrazení hospodářského růstu.

Je too mnoho lepší, než si z Bruselu nechat diktovat další a další „vynálezy“ a lidskoprávně-polticky korektní nesmysly.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*