EU chce mít národní zpravodajské fejky pod centrálním dozorem

EU chce mít národní zpravodajské fejky pod centrálním dozorem

Většina EU-občanů nevěří oficiálním médiím. Myslí si, že jsou manipulována jak ekonomicky tak politicky a že jsou manipulováni ti, kteří na ně ze zákona mají dohlížet. Takže EU-komise by místo boje s fejky měla potírat hlavní výrobce fejků, což jsou politicky a ekonomicky prodejná národní média.Podle nedávného prohlášení (zde) připravuje EU komise skupinu odborníků na fejky a zahájila veřejné konzultace o problému falešných zpráv a on-line dezinformacích. Nová antifejková úderka nazvaná High-Level Expert Group bude zastupovat akademické pracovníky, on-line platformy, zpravodajská média a organizace občanské společnosti. Vlády a jejich média, které lžou maximálně a ve vlastním zájmu, budou jistě také v této expertní komisi maximálně zastoupeny, kvůli rovnováze s občany. Zbytek za “občany” jistě doplní Sorosovi aktivisté, jak pevně doufám. Do poloviny února může veřejnost posílat komisi své názory, které se mají týkat tří oblastí.

  • Mapování problému, tj. jak občané vnímají falešné zprávy, jak jsou si vědomi dezinformace nebo jak věří různým médiím.
  • Posouzení již přijatých opatření k potlačení šíření falešných zpráv.
  • Možné budoucí akce k posílení přístupu občanů k spolehlivým a ověřeným informacím a předcházení šíření dezinformací na internetu.

Výzva k podání žádosti do členství v odborné komisi je do poloviny prosince. Odborná skupina na vysoké úrovni se má sejít poprvé v lednu 2018 a bude pracovat několik měsíců.

Poslední EU-průzkum ohledně věrohodnosti médií (2016)

Podívejme se na EU-průzkum Eurobarometer survey č. 452 publikovaném přesně před rokem 17.11. 2016 (Media Pluralism and Democracy). Ohledně diverzity názorů a médií problém není, většina EU občanů si myslí, že je zhruba stejné jako před 5 lety. Ale podívejte se na odpověď na otázku, zda máme média nezávislá na politickém a ekonomickém tlaku.

eu graf

Takže média nezávislá nemáme. V devíti členských státech většina souhlasí s tím, že jejich národní média poskytují informace bez politického nebo ekonomického tlaku: Finsko (78%), Nizozemsko, Dánsko (oba 61%), Rakousko (54%), Německo (53%), Švédsko (50%), Portugalsko (47%), Estonsko (47%). Na druhém konci jsou respondenti v Řecku (12%), Španělsko (24%) a Kypr (25%). U politického tlaku je to podobné: 60 % lidí v EU si myslí, že média nezávislá nejsou. Zhruba polovina si myslí, že jsme na tom stejně špatně jako před 5 lety; ale třetina lidí si myslí, že je to horší. Takto vypadá celková důvěra v média.

eu graf 2

V 19 členských státech většina respondentů souhlasí, že jejich národní média poskytují důvěryhodné
informace. Opět je nejvyšší procento ve Skandinávii: Finsko (88%), Švédsko a Dánsko (77%). Naopak, respondenti v Řecku (26%), ve Francii (34%) a ve Španělsku (38%) národním hlásným troubám nevěří. Všimněte, že jsou to jižní státy EU, které jsou před ekonomickým krachem kvůli Euru, nebo už jsou úplně ožebračené jako Řecko. Tam už nevěří médiím prakticky nikdo, stejně jako na prodaném Kypru. Obecná nedůvěra ve veřejná média je na jihu EU následující: Řecko (73%), Francie (63%), Španělsko (59%). Tam už státním propagandistům prakticky nikdo nevěří. Naopak Skandinávci mají velmi nízkou nedůvěru ve státní média: Finsko (12%), Dánsko a Švédsko (21%). A nyní k veřejné telce, tady je celkový přehled důvěry.

eu graf 3

Ve 22 členských státech většina respondentů považuje národní televizi za spolehlivou, opět vedou Skandinávci: Finsko (90%), Dánsko (89%), Švédsko (82%). Ale podívejte se na důvěru ve státní TV na druhém konci EU, kde oligarchové a politické elity musí lhát jako když tiskne: Řecko (16%), Španělsko (31%), Francie (41%). V těchto 6 státech také maximum lidí považuje veřejnou TV za nespolehlivou: Řecko (83%), Španělsko (65%), Francie (57%). Obecně platí, že rádio je považováno za spolehlivější než TV. Celkem 65% lidí vůbec neví, kdo vlastně reguluje média v jejich zemích. A zhruba polovina dotázaných (46%) si myslí, že národní regulátoři médií jsou závislí na politických tlacích a jen 37% si myslí, že jsou nezávislí.

Takže to shrňme. Většina EU-občanů nevěří oficiálním médiím. Myslí si, že jsou manipulována jak ekonomicky tak politicky a že jsou manipulováni ti, kteří na ně ze zákona mají dohlížet. Takže EU-komise by místo boje s fejky měla potírat hlavní výrobce fejků, což jsou politicky a ekonomicky prodejná národní média. A tato média jsou placena buď z našich daní nebo z nezávislých, ale povinných příspěvků. To se nám to lže, když nám lidi dávají peníze, jak by řekl Švejk. A čím více dané zemi teče do bot, tím více se v ní oficiálně lže a manipuluje. A lidé to dobře vědí, viz tento oficiální EU-průzkum.

 

Převzato z http://news.e-republika.cz
Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*