ERÚ je podvodník. Záludně zdražuje občanům el. energii

ERÚ je podvodník. Záludně zdražuje občanům el. energii

V Českém podání demokracie jsme zvyklí už na lecjaké podvůdky a manipulace, ale co nyní vyprodukoval ERÚ je zarážející. Jejich krok postihne nejvíce ty, kteří el. energii šetří a tím chrání i životní prostředí. Ostudný postup!!!!

 

Rozklad zpracovaný profesionálem:

Poměrně pečlivě jsem se seznámil s podklady nové tarifní struktury (NTS).

Nezbývá nic jiného než pogratulovat. Vše se zdá, dle popisu, zcela v

pořádku až do doby, kdy přejdu do kalkulačky a několika praktickými příklady

se přesvědčím, že šetřit elektřinou se skutečně nevyplácí. Ostatně je to

podobné jako s vodou. Když lidé začali více šetřit, voda se více zdražila.

Nyní by měla znovu nadejít obdobná situace s elektřinou, podruhé po zavedení

tarifů odrážejících hodnotu hlavního jističe.

Jsem přesvědčen, že zcela spravedlivé je, na rozdíl od názoru ERÚ vyjádřený

v NTS, aby si každý odběratel  za elektřinu uhradit tolik, kolik spotřebuje,

to znamená rozpustit náklady spojené s distribucí, obchodem a dalšími

složkami do ceny za kWh. Skutečnost v NTS je však opačná a ještě hlouběji

zavádí  platby neodvozené od přímé spotřeby (např. systémové služby).

Koncepce NTS zcela odporuje proklamovanému cíli, to je zavést jakýsi pořádek

do cen elektřiny. Předmětné NTS opětovně přispívají bohatším a z chudých

dělají ještě chudší vazaly energetických produktů.

Ti, kteří si dnes ještě stále mohou dovolit a využívat el. přímotop, budou

na tom o něco málo lépe (je faktem, že si jej pořídili vesměs sami bez

státních dotací, obdobných dnešním kotlíkovým dotacím, a za svoje peníze

neotravují sousedy zplodinami z komínu. Neobstojí v této souvislosti ani

tvrzení, že elektřina se musí někde vyrobit a znečistí ovzduší. Dnešní

elektrárny a jejich vypouštěné zplodiny jsou  hlídány podstatně více než

produkty domácích topenišť). Je však podstatné, že pro výrobu a přenos

většího příkonu, pokud ještě i v ERÚ platí Ohmův zákon, jsou potřeba větší

náklady než pro výkony menší, to je cena za distribuci. Logicky mi tedy

vyplývá, a je spravedlivější, že čím více odeberu, tím více zaplatím.

Naproti tomu na cenu přímých nákladů  obchodníka, spojených se zúčtováním

odběru a službami nemá odebrané množství elektřiny žádný význam. Fakturace

přímých nákladů pro obchodníka je totiž stejná, jak pro 1 kWh, tak pro 1

MWh.

 

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

Není pravdou, že NTS postihnou rekreační objekty, postihnou i všechna

odběrná místa s malou spotřebou, nevyjímaje domácnosti a NTS jsou postaveny

tak, aby z prudkého zdražení elektřiny   nebylo úniku.

Příklad:

mám domácnost plně elektrifikovanou bez el. topení, hlavní jistič třífázový

25A. Jelikož se doma zdržuji poměrně málo, mám roční spotřebu  cca 400 kWh.

Distributor i obchodník ČEZ, sazba Standard e-tarif D02d. Dle dnešních

podmínek zaplatím za rok 3 186 Kč, dle NTS 7 395 Kč, tedy o 4 209 Kč více

(zvýšení o 132%)

Můžu se snažit změnit tarif na Standard e-tarif D01d- je bezúspěšné, jelikož

z dnešních 2 412 Kč zaplatím dle NTS rovněž 7 395, je ještě  více o 4 982 Kč

(zvýšení o 206%)

Snížím tedy hodnotu jističe, vzhledem k vybavenosti a selektivitě jištění

na třífázový 20 A.  Při sazbě Standard e-tarif D02d  dnes 2 354 Kč, dle NTS

6302 Kč, více o 3 948 Kč (zvýšení o 167%)

Bez ohledu  na selektivitu jištění snížím jistič na 3 x 16A, což se domnívám

je minimum vzhledem k uvedené elektrifikaci domácnosti a vychází při

Standard e-tarif D02d opětovné zvýšení z dnešních 2 721 Kč na 5 427 Kč, tedy

o 2 706 Kč více to je o 99%.

Další  logickou možností je změna tarifu na Standard e-tarif D01d, kde dnes

bych platil 2 325 Kč s NTS 5427 Kč, tedy o 3 101 více je 133%.

Dále snížit na 10 A nelze, neustále by vypadával. Ukazuje se, že zavedená

doba využití jističe v NTS, které se patrně počítá do algoritmu výpočtu,  je

cesta pouze teoretická a neodpovídá realitě spotřeby.

Teprve od spotřeby 2 262 kWh, to je  12 535 Kč za odečtové období (při

stávajícím jističi a tarifu) by se cena rovnala dnešnímu vyúčtování. Tak

vysokou spotřebu nepotřebuji a není dle výše uvedeného žádná možnost, jak v

souvislosti s NTS náklady na pořízení elektřiny snížit. Zvýšení důchodu o

40,- Kč již padlo na zvýšení stálé měsíční platby elektřiny v letošním

roce.

 

I kdybych vyhodil el. sporák, nahradil jej jednoplotýnkou, vyhodil pračku,

myčku a mikrovlnku, smotal všechny tři fáze dohromady a teoreticky použil

minimální hlavní jistič 10 A, což je naprostý nesmysl, prodražila by se mi

spotřeba o 18%.  Ať žije vzrůstající životní úroveň!

 

Samozřejmě  zvýšení se netýká jen domácností a rekreačních objektů, jak je

prezentováno, jde i o garáže. Běžnou průměrnou spotřebu mám 1 kWh za

odečtové období, nejmenší jistič jednofázový 6 A, sazba Standard e-tarif D01

d. Dnešní fakturace za dodávku elektřiny (rok) je 347 Kč, po zavedení NTS

1459 Kč. Myslíte snad vážně, že budu platit za spotřebovanou 1 kWh 1459 Kč?

V tomto případě bych okamžitě odběr odhlásil, narážím však na problém

napájení elektronické ochrany garáže.

 

Nevidím žádný reálný způsob, jakým eliminovat technicky nebo organizačně

dopad NTS v uvedeném příkladě.  NTS  není normálním vývojem bilance spotřeby

a ceny, hodnotím jej jednoznačně jako vydírání s cenou až 1459 Kč/ kWh.

Domnívám se, že takto nastavenou NTS chce  ERÚ pouze přispět k jednoznačnému

zvýšení ceny na úkor nejmenšího (či sociálně nejslabšího) spotřebitele ve

prospěch vyšších daní pro stát, odvozených od celkově vyšších plateb za

elektřinu. Jde snad o náhradu, nebo skrytou kompenzaci pro stát za minulé

neuvážené a chybné  rozhodnutí ERÚ o výkupních cenách elektřiny z

fotovoltaických zdrojů, na které rovněž doplácíme, případně i jiných

obnovitelných zdrojů, kde přiznané výkupní ceny neodpovídají ani náhodou

stabilitě a spolehlivosti dodávky elektřiny.

 

Váš úřad je pro mě zcela zbytečný, nezávislost neznamená tvorbu takových

kolotočů, jaké předvádíte, a plně se přikláním i budu podporovat  ztrátu

nezávislosti a řízení ERÚ vládní komisí.

 

 

Oldřich Rambousek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “ERÚ je podvodník. Záludně zdražuje občanům el. energii

  • · Edit

    Vážená pane Rambousku, Vážený pane Stando! Píšete rozumně, píšete pravdivě. Je na nás, aby bohatí se měli ještě lépe. My jsme zvyklý počítta s korunama a jít od výplaty po výplatu. Jistě chápete, jen jste neměli prostor vyjádřit myšlenku. To sluneční kolektory zdražují elektřinu. Jednak státu musíme pomoct, aby nadefinovaný tunel nezkolaboval, pač ty „podnikatele“ musí vyplatit bo by riskovali revoluci, a pak 2) kupujte LEDky paka, tak volá trh!! OK, nakoupili jsme LEDky ale kdo a z čeho, za co? bude platit příjem pracovní síle starající se o distribuci proudu, o trafa atd… Kdo? NEBOJTE, STÁT NE. to vše uhradíme my. Chci pistoli na migranty, pár jich zabiji a pak to v tomto odporném státu zabalím a jdu na nějaký vyvýšený ostrov, aby mi chatrč bez elktřiny nesebrala vzrůstající hladina oceánů. Budu běhat s odkrytým pindíkem, robit dzeci, domyslím si sociální příspěvek, a budu šťastný!!!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*