Emise nejsou problém

Emise nejsou problém

Oceány emitují ročně 330 miliard tun CO2 ročně.

Organické hniloby 220 miliard tun.Lesní požáry  až 300 miliard tun.

Sopky neznámo kolik, ale je to hodně.

Lidé – 8 miliard tun to je méně než 1 % celkových emisí CO2 na Zemi.

Z výše uvedeného jasně plyne,  že problémem lidstva nejsou emise.

Je jím především kácení stromů, které CO2 absorbují.

Je známo, že civilizace, které na svém území vykácely stromy, proměnily obývanou krajinu v poušť a následně zanikly.

V naší zemi jsou lesy ve velmi žalostném stavu.

Především jsou řídké a plné mladých stromů. Takový les nemůže plnit svoji funkci zásobárny vody.

V minulých staletích bylo v lesích  vody tolik,, že naši předkové museli vykopat hustou síť odvodňovacích kanálů, aby voda z lesů stačila odtékat.

My jsme lesy začali „prosvětlovat! což je  pro funkci lesa zcela chybný postup.

Také podíl vzrostlých stromů se drasticky snížil. Podle VIktora Schaubergera, uznávaného vědce a znalce přírodních zákonů  a autora řady významných vynálezů,  staré stromy dokážou  produkovat nejen kyslík, ale i vodu.

To je hlavní příčinou toho, že kde je les tam je i voda.

My jsme staré stromy vykáceli – a voda mizí. a BUDE MIZET I NEDÁLE, POKUD NEZAČNEME  VZROSTLÉ STROMY DŮSLEDNĚ CHRÁNIT a dokud se výrazně nezvýší hustota stromů v lesích.

 

Slávek Popelka
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*