Důvodová zpráva  typicky České hlouposti

Důvodová zpráva typicky České hlouposti

Hloupost není bolestivá, ale bohužel nakažlivá a nezná žádných hranic. Český národ poměrně značně za poslední čtvrtstoletí zhloupnul a ještě větším problémem je, že si to snad ani nepřipouští. Sice bolestně mnozí naříkají, skuhrají či nadávají, ale to se odehrává pouze v koutku někde doma nebo v hospodě u piva. Že nám zrovna tohle nepomůže je jasné.

Otázka tedy zní-Co nám pomůže???

Drtivá většina obyčejného obyvatelstva nechápe, co že je skutečnou příčinou stavu České republiky. Téměř všichni lidé hodí vinu za všechno na politiky, ale takto jednoduše se to prostě pojmout nedá, i když politici jsou nedílnou součástí tristního stavu,ovšem ne v roli rozhodující. Tím, kdož je v rozhodující roli, je mezinárodní a nadnárodní kapitál. Ten je příčinou toho, že Český dělník, ač mnohdy pracuje mnohem více a déle než dělník Německý, má za svou práci třikrát až čtyřikrát nižší mzdu. Cizí kapitál vlastní většinu ekonomické formace u nás a tím diktuje podmínky a to nejenom na poli ekonomickém, ale ovlivňuje i politické pochody. Zahraniční investice v naší zemi jsou jistě důležité a přinášejí pracovní místa, ovšem je nutné pochopit, že je to za jistou cenu. Tou cenou je zotročování naší dělnické třídy. Žádná zahraniční investice se u nás nedělá tak, aby byla dělána s prodělkem. To se nedělá nikde ve světě. Problém je v tom, že Čeští pracující vygenerují značný objem prostředků ze kterých je jim milostivě usmrknuto pouze tolik, aby přežili z měsíce na měsíc. Něco málo je odvedeno státu a ostatní – lidem vygenerované prostředky jsou vyváděny ven, tedy mimo Českou ekonomiku a stát. Aby ekonomika fungovala správně, musel by vygenerovaný zisk dělnickou třídou zůstávat v naší zemi a nesměl by končit v zahraničí u mateřských firem zahraničního kapitálu. Toho lze dosáhnout pouze pronárodní hospodářskou politikou. Tato však u nás téměř neexistuje a stát se k lidem chová jako zloděj.

Zahraniční kapitál následně z prostředků vytvořených naší dělnickou třídou profinancovává politické subjekty, čímž si je zavazuje a následně i zasahuje do legislativních procesů. Toto nikdo veřejně nepřizná, ale je to zcela běžný postup. Politici jsou v této mašinerii prostředníkem mezi státem, dělnickou třídou a majiteli ekonomické formace. Role politiků však není vyvážená. Oni musí stravitelnou formou prosadit zájmy zahraničního kapitálu tak, aby příslušníci dělnické třídy jejich zájmy přijali a přitom co nejméně chápali. K vytvoření stavu nadvlády zahraničního kapitálu došlo díky zrádci národa Havlovi a Schwarzenbergovi a následně chaotickou privatizací Václava Klause a jeho pomocníků. Skrze tyto lidi byla Česká, ale i Slovenská zem vyprodána.

S určitou mírou nadsázky lze říci, že otročíme a to především Německu, Francii, Britům a USA. Oni si žijí na náš úkor, protože jsou to oni, kdož z naší země odsává prostředky vytvářené dělnickou třídou. Politici se bojí říci pravdu, či vzdorovat, protože vědí, že budou li činit cokoliv proti zahraničnímu kapitálu, jenž se u nás roztahuje, tak špatně skončí a přijdou o koryta. Proto se naši politici chovají k národu jako pokrytci a neustále jen lžou.

Rozbít tento novodobý kapitálový otrokářský systém nelze demokratickou, či politickou silou. Demokracie není a politici mají strach a nemají vůli. Rozbít tento systém může jen národní odpor a silové převzetí ekonomické formace národními silami. Britové svým referendem za vystoupení z EU vyjádřili světu jasně, že diktát EU by je vháněl do propasti a postupně by rozežíral jejich národní ekonomiku. Toto zcela správně odmítají. Česká republika však není v postavení Britů. My národní ekonomiku v podstatě nemáme a jsme tvrdě v područí zahraničního kapitálu. Pro nás v současnosti referendum za vystoupení z EU je kontraproduktivním krokem. Abychom toto mohli učinit, tak musíme získat na svou stranu silného zahraničního spojence, který nás podrží. Jinak budeme hynout v bídě. Pakliže onoho spojence/musí být silný/ získáme a budeme mít jistotu spolupráce,tak teprve potom může národní odpor vypráskat zaprodané politiky a pohnat před veřejné tribunály Klause, Schwazenberga, Kalouska, Dlouhého a mnoho dalších. Teprve potom můžeme z našeho hospodářství učinit to národní. Bohužel-my nemáme sílu a zázemí Britů. My jsme tu bohužel měli kdysi Havla, který nás prodal.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Důvodová zpráva typicky České hlouposti

  • Poraženecké řeči ničemu nepomohou. Kdybychom odešli z EU a nastavili systém, který ochrání investice jak ze západu, tak z východu, pragmatičtí investoři by nejen zůstali, ale přicházeli by noví. Východní trh je z našeho hlediska nekonečný. Kdybychom našli sílu zbavit se diktátu USA a Bruselu, mohli bychom slušně prosperovat. K tomu je nutné se zbavit proevropských politiků, zlikvidovat vliv těchto prolhaných politiků na veřejnoprávní média. Nezávislost je možná, jen bude stát současné prominenty koryta. Přes ty se můžeme dostat ve volbách, když jim nebudeme dávat hlasy. Lidé, jako je Sobotka, Kalousek, a další eurohujeři, nesmí dostat naše hlasy. Pak se ukáže, že na to máme, že nejsme neschopní.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*