Důkaz existence paralelního vesmíru?

Důkaz existence paralelního vesmíru?

Na začátku byl chaos. Horký, hustý a přeplněný energetickými částicemi, původní vesmír byl turbulentním a rušným místem. Teprve 300 000 let po Velkém třesku, kdy se vesmírná polévka ochladila, se vytvořily podmínky pro vznik atomů, které mohly svobodně cestovat. Tato důležitá událost známá jako “rekombinace, uspořádání”, zapříčinila  vznik populárního CMB ( cosmic microwave background ), záření, které pokrývá celou oblohu.

Nová analýza tohoto záření však ukazuje přítomnost jakési “mezery”, což může znamenat, že někdy kolem tohoto času “uspořádání” do našeho vesmíru narazil jiný, paralelní. Přestože jsou paralelní vesmíry většinou námětem sci-fi, hrají důležitou roli v našem chápání vesmíru. Podle teorie nekonečného rozpínání, nafouklé vesmíry, kromě toho našeho, se zřejmě neustále formují, poháněné energií inherentního vesmíru samotného.

Nafouklé vesmíry, stejně tak jako mýdlové bubliny, které rostou příliš blízko jeden druhého se určitě jednou dotknou, i kdyby jen na malý moment. Takovéto prozatimní setkání může mít za následek, že jeden vesmír předá část svého materiálu druhému a zanechá tak jakousi stopu v místě kolize. Ranga-Ram Chary, kosmolog při California Institute of Technology věří, že CMB je perfektním místem, kde hledat takovéto stopy.

Po pečlivé analýze spektra CMB nalezl Chary signál, který byl 4500x světlejší, než by měl být na základě výpočtu protonů a elektronů, jejichž existence se předpokládá v původním protovesmíru. Tento signál – linie emisí, která vybočila z formování atomů během éry rekombinace – je více konzistentní s vesmírem jehož poměr hmotných částic vůči fotonům je 65x větší než je náš vesmír. Existuje  třiceti procentní pravděpodobnost, že tento záhadný signál je jen ruch a ne skutečný signál, nicméně je také možné, že je opravdový a existuje proto, že paralelní vesmír předal část své hmoty do našeho světa. Navíc, pokud byly přidány další protony a elektrony do našeho vesmíru během rekombinace, vytvořilo by se tím více atomů. Více fotonů by se vyzářilo během tohoto formování. A záznam, který vybočil z těchto emisí, by byl velmi rozšířený.

Samotný Chary je však velmi skeptický:

“ Obvyklá tvrzení jako důkazy o paralelních vesmírech vyžadují vysoký stupeň prokazování.”

Signál, který Chary odhalil může být skutečně jen náhodný shluk světla ze vzdálených galaxií, nebo mraků prachových částic obklopujících naši vlastní galaxii.

Takže je to jen další případ BICEP2? Jen čas a další analýzy rozhodnou.

paralelni vesmir

Zdroj a foto: phys.org

Překlad: Michael M.Faitl / http://www.astronauti.cz
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*