Dražba majetku – msta na dlužnících?

Dražba majetku – msta na dlužnících?

Už pouhé slovo – exekuce – zní hrozivě. Za jistých okolností se však může stát účastníkem postiženým tímto aktem kdokoli z nás. 

O exeku­cích a soudních exekutorech se nyní poměrně hodně mluví i píše. A tak jsem četl, díval se na televizi i poslouchal některé z postižených. Pře­četl jsem si, co všechno se na dražbách následují­cích po exekuci pro­dává a za jaké ceny. A došel jsem k velmi pře­kvapivému poznání.

Základním cílem exekuce je, dle mého laického názoru, plné, či ales­poň částečné finanční uspokojení věřitele penězi získanými draž­bou majetku jinou cestou „nenapravitelného“ dlužníka. Tomu rozumím. Čemu ale nerozumím je skutečnost, že v dražbě jsou nabízeny i předměty, je­jichž prodej s jistotou nepokryje ani náklady spojené s jejich odebráním za poli­cejní asistence, s odnesením na nákladní automobil, s naložením, odveze­ním, složením v nějakém skladu, se skladováním, opětným naložením, od­vezením na dražbu, složením, donesením do dražební místnosti a v pří­padě, že se neprodají s opětovným odveze­ním zpět.

Z hlediska „krvežíznivého“ věřitele je možná příjemné vědomí, že dlužník si po exekuci už ani nemůže zamíchat kafe lžičkou, protože i tu mu v rámci exekuce sebrali, ale z hlediska ekonomiky je pravděpodobně značná část majetkových exekucí spíše mstou na dlužnících. Mají tedy takto prováděné exekuce vůbec nějaký smysl? Stojí za to zabavit dlužníkovi sta­rou skříň a prodat ji za 150 korun, nebo porcelánovou sochu smečkou psů štvaného jelena s prodejní cenou 20 Kč?

Na tuto řečnickou otázku si umím sám odpovědět. „Pokud bych skutečně sle­doval čistě ekonomické cíle – tak NE !!!“

P.s. Nejhorší na této situaci však je, že exekutoři z peněz získaných dražbou v první řadě uspokojují svoje extrémně přemrštěné náklady a věřitel se může jen těšit, že na něj v budoucnosti, možná, také něco zbyde. Jediní, kdo na celém procesu bez jakéhokoli podnikatelského rizika doslova nestydatě vydělávají, jsou soudní exekutoři.

exekuce

 

 

Václav Husák

Podobné články

Utajená stezka do evropského ráje

Utajená stezka do evropského ráje

Informace bezp. složek zní: žádné bezprostřední nebezpečí teroristického útoku nám nehrozí. Tweet Podobné článkyTomáš Lejsek:…

2 Komentáře “Dražba majetku – msta na dlužnících?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*