Dražba majetku – msta na dlužnících?

Dražba majetku – msta na dlužnících?

Už pouhé slovo – exekuce – zní hrozivě. Za jistých okolností se však může stát účastníkem postiženým tímto aktem kdokoli z nás. 

O exeku­cích a soudních exekutorech se nyní poměrně hodně mluví i píše. A tak jsem četl, díval se na televizi i poslouchal některé z postižených. Pře­četl jsem si, co všechno se na dražbách následují­cích po exekuci pro­dává a za jaké ceny. A došel jsem k velmi pře­kvapivému poznání.

Základním cílem exekuce je, dle mého laického názoru, plné, či ales­poň částečné finanční uspokojení věřitele penězi získanými draž­bou majetku jinou cestou „nenapravitelného“ dlužníka. Tomu rozumím. Čemu ale nerozumím je skutečnost, že v dražbě jsou nabízeny i předměty, je­jichž prodej s jistotou nepokryje ani náklady spojené s jejich odebráním za poli­cejní asistence, s odnesením na nákladní automobil, s naložením, odveze­ním, složením v nějakém skladu, se skladováním, opětným naložením, od­vezením na dražbu, složením, donesením do dražební místnosti a v pří­padě, že se neprodají s opětovným odveze­ním zpět.

Z hlediska „krvežíznivého“ věřitele je možná příjemné vědomí, že dlužník si po exekuci už ani nemůže zamíchat kafe lžičkou, protože i tu mu v rámci exekuce sebrali, ale z hlediska ekonomiky je pravděpodobně značná část majetkových exekucí spíše mstou na dlužnících. Mají tedy takto prováděné exekuce vůbec nějaký smysl? Stojí za to zabavit dlužníkovi sta­rou skříň a prodat ji za 150 korun, nebo porcelánovou sochu smečkou psů štvaného jelena s prodejní cenou 20 Kč?

Na tuto řečnickou otázku si umím sám odpovědět. „Pokud bych skutečně sle­doval čistě ekonomické cíle – tak NE !!!“

P.s. Nejhorší na této situaci však je, že exekutoři z peněz získaných dražbou v první řadě uspokojují svoje extrémně přemrštěné náklady a věřitel se může jen těšit, že na něj v budoucnosti, možná, také něco zbyde. Jediní, kdo na celém procesu bez jakéhokoli podnikatelského rizika doslova nestydatě vydělávají, jsou soudní exekutoři.

exekuce

 

 

Václav Husák

Loading...

Podobné články

2 Komentáře “Dražba majetku – msta na dlužnících?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*