Drancovat, ničit a zabíjet uměli, ale reparace se jim platit nechce! Co takhle zkonfiskovat a znárodnit německé firmy

Drancovat, ničit a zabíjet uměli, ale reparace se jim platit nechce! Co takhle zkonfiskovat a znárodnit německé firmy

v ČR a požadovat území celého Bavorska?

Německu k tomu dáme třeba gratis ,,Českou televizi“, ať ji nemusí řídit potají jeho neziskovky! 

Než se pustím do zhodnocení války a škod Německé okupace a genocidy na ČSR, tak se musím zmínit o škodné současné. Touto škodnou je ,, Česká“ televize a média oligarchů, které pomáhají udržovat současnou Německou hegemonii ve střední Evropě a zabraňují tomu, aby byla minulost konečně uzavřena, účty srovnány a byl, jak se říká, čistý stůl. Dokud Německá spolková republika nezaplatí anebo neposkytne jinou kompenzaci odpovídající hodnotě 347 miliard tehdejších korun ( dnes asi 10 bilionů ), nebude možné považovat výsledky 2. Světové války za ukončené. Nezaplacení reparací za tyto zločiny proti lidskosti lze považovat za válečný akt, kdy agresor odmítá uznat svoji porážku a výsledek války. Válečné zločiny a všechno jimi způsobené, včetně uznaných škod, jsou nepromlčitelné!

Tento agresor je natolik drzý, že dokonce používá kolaborantů a tzv. ,, veřejnoprávní televize“ cizího státu k dalším útokům proti českému obyvatelstvu a to v úrovni dezinformační a ideologické. Skutečným důvodem, proč je kolem ,,České“ televize takové dusno je, že je ve skutečnosti řízena a ovládaná německými spolky a neziskovkami, mj. Konrad Adenauer stiftung, Ackerman gemeinde a dalšími. Proto nikdo nemůže vidět účetnictví a smlouvy, které ČT dělá a pokud něco zveřejní, pak je téměř vše začerněno, prý občani na to nejsou připraveni. A na co nejsou připraveni, na plat pár šašků, zlaté padáky a pár předražených smluv? Vždyť to mají 30 let jako denní chléb. Já se opravdu divím, že i na alternativě si všichni myslí, že je to jen kvůli nějaké korupci a penězům. Ano je, ale kvůli úplně jiným a s daleko děsivějšími souvislostmi, záměrem a kontextem. Kdyby ČT poctivě zveřejňovala a dokumentovala svoji činnost a výdaje, tak by jasně šla najít přímá stopa do Německa, na německé instituce, neziskovky, politiky a tajné služby. Proto se kolem toho řve přesně tak, jako když Němci zamlčovali desetiletí po válce zločiny páchané Wehrmachtem a vytvořily legendu o ,,čistém a chrabrém Wehrmachtu a zlých Hitlerových waffen SS“. Vraťme se ale k ČSR jako oběti Druhé světové války a nacistického Německa.


Československo se stalo první skutečnou obětí agrese nacistického Německa ( Rakousko bylo pouze ,, připojeno“ ovládnutím Vídeňského Parlamentu a za víceméně všeobecně proněmeckých nálad tam vstoupil Wehrmacht ). Původně jsem chtěl napsat, že se Československo stalo první obětí Druhé světové války, ale to by nebyla úplně pravda. Jak vyplývá z tajného dodatku Mnichovské zrady Francie a Velká Británie nejenže v září 1938 Hitlerovi prodali celou jednu třetinu našeho území, celé tzv. ,,Sudety“ ( zdaleka nešlo jen o pohraniční území ), ale sami aktivně vyvíjeli nátlak na Československou vládu aby kapitulovala, jinak ji nepodpoří a v případné válce budou vystupovat na straně Hitlera ( což splnily když nacistické Německo nechali v klidu obsadit zbytek ČSR a zřídit protektorát, zatímco s Hitlerem uzavírali další dohody).

Polsko, jak odtajnil V.V.Putin, se též jednání vedoucích k Mnichovu účastnilo a dokonce je iniciovalo, když na svého Německého spojence ( Polsko-Německá smlouva o spolupráci z roku 1934 ) vyvíjelo nátlak, aby se ,,Československou otázkou“ více zabývalo a vystupovali se svými vlastními územními nároky a plány na zničení ČSR. Válka tedy začala oficiálně až v momentě kdy Hitler podrazil svého Polského spojence útokem 1.9.1939 a Západ smlouvou se SSSR, ale reálně válka začala až 10.5.1940, kdy Hitler se ukázal být neposlušným psem a zradil definitivně – místo na Východ nejprve zaútočil na Západ. A během 6 týdnů, jak všichni víme, padly armády pěti států ( Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Britské expediční armády ) a veselý Hitler pózoval před Aifellovou věží. A to prý měl Sovětský svaz ,,stalinismem“ zničené vedení a zastaralou výzbroj, ale co měl za ,,invaliditu“ Západ, že zcela ostudně amatérsky padl dříve než vstal, že Němci zastavovali jen když potřebovali doplnit palivo a navštívit nevěstince, to se většinou nedozvídáme z mainstreamu.

Dalo by se říci, o čem je vlastně řeč, když Sovětský svaz bojoval s Třetí říši téměř 4 roky a Západ s ní prohrál za ostudných 6 týdnů… Ale třeba České,,telerevizi“ se to nezdá a tak hovoří pouze o ,, spojeneckých“ armádách a o tom, že se všichni vlastně ,,osvobozovali sami“ ( Praha, Osvětim…. a nakonec se dozvíme, že Rudou vlajku nad Reichstagem vztyčili sami Němci, když Rudá armáda jim v tom ještě bránila palbou…). Co takhle říci, že Západní Německo se ,,osvobodilo/dobylo“ samo, že skopčáci se vzdávali většinou bez boje a američtí kluci měli největší problémy se sháněním tabáku. Je to fér? Jasně, že nikoli, když třeba v Ardenách a na Siegfriedově linii padly nebo byly zraněni statisíce Američanů a Britů. Jak by se cítily anglické pozůstalé rodiny, kdyby se hovořilo, že Britové v roce 1940 prchli přes kanál ( La Manche ) jako krysy prchající stokou před vyplavením. Jak se tedy musí cítit pozůstalý po 27 milionech mrtvých Rusech a dalších národech SSSR, když se zpochybňuje jejich zcela zásadní podíl na vítězství ve válce a naopak se prý mají omluvit a stydět, že prý dokonce tuto válku rozpoutali a to údajně tím, že jejich země jako POSLEDNÍ uzavřela s Německem, v zájmu svého přežití ( protože sama čelila Německu a celé Evropě, která s ním uzavírala pakty o spolupráci a neútočení ) smlouvu o neútočení ( Pakt Molotov – Ribentrop )? Jak se mají cítit čeští pamětníci války a vlastenci, když ČT obviňuje vlastní občany, že prý pronásledovali Židy, že Němcům ukřivdili, a vysílá pořady o hledání ostatků padlých skopčáků, kteří po zásluze byli zabiti na místě svého zločinu.

Tady se pojďme přesvědčit, proč dosud nelze hovořit o urovnání Německo – Českých vztahů. K žádnému urovnání totiž nedošlo! Němci to moc dobře ví a proto po nás ( skrze ČT a další ) pálí takovou podlou propagandu. Tzv. vyhnání ,,sudetských Němcům“ se nepočítá, když pachatel něco spáchá tak zaplatí škody a ještě jde do vězení, nikde se nepromenáduje, prostě se sbalí a vypadne. Po dobrém nebo po zlém.

Vyčíslení válečných škod ČSR podle oficiální československé zprávy předložené jako dokument pro Norimberský tribunál a jím schválené. Škody jsou vyjádřeny v měně podle hodnoty před 1. listopadem 1945.

Druh škody

Ocenění

  1. Hmotné škody a ztráty specifikované komisí spojenců

Průmysl a obchod

38 414 905 000 korun

Vnitrozemská doprava

20 836 705 000 korun

Silnice a cesty

3 944 960 000 korun

Hospodářství

44 508 810 000 korun

Veřejné ústavy a budovy

3 815 604 000 korun

Vklady (uložené jistiny)

10 498 812 200 korun

Platební prostředky a vědecká díla

15 453 471 000 korun

Domy a jiné budovy, zvl. Soukromý majetek

13 447 543 000 korun

Ostatní

340 236 000 korun

Celkem

  1. 261 046 000 korun

  1. Jiné hmotné škody a ztráty

Vojenské náklady

15 764 353 000 korun

Ostatní

775 000 000 korun

Celkem

16 593 353 000 korun

  1. Ztráty na životech, zdraví a pracovní síle

Celkem

    1. 429 300 000 korun

  1. Náklady německé okupace (kromě položky 2 a 3)

Vynucené platy a poskytnutí úvěru na hotovosti

93 762 256 000 korun

Jiné peněžní prostředky

20 073 362 000 korun

Celkem

  1. 835 618 000 korun

  1. Všechny ostatní nároky vůči Německu

Státní povahy

36 729 623 000 korun

Soukromé povahy

3 717 434 000 korun

Celkem

40 447 057 000 korun

Úhrnem 1-5

347 512 374 000 korun

Zdroj: Vojenské dějiny Československa, díl IV, Praha 1988, s. 627

Nejde ,,jen“ peníze, i v čistě symbolické rovině je neuhrazení reparací znak agrese a pohrdání. Ve světě je vymáhání oprávněných ( i neoprávněných ) reparací a škod po cizích státech prováděno různými způsoby a opatřeními, od zmrazení účtů, znárodnění podniků ( to by Němce zasáhlo obzvláště, kdo by nahradil jejich otrockou ,,montovnu“?) přes územní požadavky až po vyhlášení války. Co takhle odpovědět na Německou aroganci a plivání po 360 tisících padlých a zabitých Čechoslovácích, znárodněním jejich firem? Za 10 bilionů korun bychom mohli požadovat celé Bavorsko ještě k tomu! A zdarma by dostali ČT, protože její dezinformační úkoly na našem území ( za našich 7 miliard ročně ) by skončily ( min. ze strany Berlína, o Washingtonu někdy jindy ). Současný ,, Český“ Parlament plný verbeže si nedovolí ani pípnout, ale až konečně vyjdeme do ulic, nebo až nás bude dusit další ekonomická krize, tak nezapomeňme, že jsme bohatí jako Švýcarsko, akorát máme všechno naše bohatství ,, uloženo“ v Německu. Je načase vzít si, co nám právem patří a NSR nechat migranty, ti jim stačí, každá Němka jich dostane deset, tak jako za WW2 říkali, že každý Němec bude mít deset ,,slovanských otroků“ , teď dostane deset migrantů a ti budou mít jednoho německého otroka ( že by Němce dostihla minulost? ).

Daniel Novák
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*