DOST BYLO PRAHY, aneb Morava a Slezsko versus současný český stát

DOST BYLO PRAHY, aneb Morava a Slezsko versus současný český stát

1) Moravané a Slezané by si měli uvědomit, že v současném extrémně centralizovaném, extrémně unitarizovaném a extrémně nacionalizovaném ČESKÉM STÁTĚ není a nebude pro Moravu a Slezsko, tedy ani pro Moravany a Slezany žádné místo !!!

Moravané a Slezané by si v této souvislosti měli uvědomit svá základní práva a svobody, a to především své základní, kolektivní, přirozené právo tj. PRÁVO NA SEBEURČENÍ NÁRODŮ.

Viz úvod Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb)

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/listina-zakladnich-prav-a-svobod/uvod.aspx

Viz článek 3 (odstavec 2) Listiny základních práv a svobod

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/listina-zakladnich-prav-a-svobod/

2) Podstatou současného českého státu a smyslem jeho existence (českým národním zájmem) je totiž ÚPLNÁ ČECHIZACE veškerého obyvatelstva (Kdo neskáče není Čech, hop, hop, hop), tedy úplné ODNÁRODNĚNÍ MORAVANŮ A SLEZANŮ tj. úplná likvidace přirozené, staleté, moravské a slezské (národní i zemské) identity, kultury, historie a tradice !!!

V roce 2000 totiž bylo v ČR záměrně obnoveno – MÍSTO OSVĚDČENÉHO, PŘIROZENÉHO, STALETÉHO, ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ – totalitní, komunistické, krajské zřízení z let 1949 – 1960. Tyto tzv. gottwaldovské kraje se však jednoznačně neosvědčily a sami komunisté je v roce 1960 zrušili.

Obnovení těchto totalitních, komunistických krajů z let 1949 – 1960 je mimo jiné v PŘÍKRÉM ROZPORU s preambulí Ústavy České repupliky.

Preambule

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, VĚRNI VŠEM DOBRÝM TRADICÍM DÁVNÉ STÁTNOSTI ZEMÍ KORUNY ČESKÉ I STÁTNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demok racií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, ODHODLÁNI ŘÍDIT SE VŠEMI OSVĚDČENÝMI PRINCIPY PRÁVNÍHO STÁTU, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.

Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb)

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ustava-cr/

Zákon o krajském zřízení (č. 280/1948 Sb)

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=381

Zákon o krajském zřízení (č. 347/1997 Sb)

http://www.psp.cz/docs/laws/1997/347.html

Hlasování o zákonu č. 347/1997 Sb.
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=10340&o=2

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Evropské nestátní národy
http://www.e-f-a.org/home/
http://www.eurominority.eu/version/eng/

Morava a Moravané
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava

https://en.wikipedia.org/wiki/Moravia

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-moravsk%C3%A1_hranice

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravan%C3%A9

Významné moravské organizace a instituce

http://www.matice-moravska.cz/

http://www.mvs-brno.cz/

http://www.mnk.cz/

http://www.moravskoslezskaakademie.cz/

http://www.mzm.cz/

http://www.mza.cz/

http://www.mzk.cz/

http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/cs/index.aspx

http://www.ntm.cz/expozice/dalsi-expozice/moravske_kartograficke_centrum_velke_opatovice

http://www.technicalmuseum.cz/

http://www.moravska-galerie.cz/

http://www.ndbrno.cz/

http://www.slovackemuzeum.cz/doc/8/
http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

Významné slezské organizace a instituce

http://www.maticeslezska-opava.cz/

http://www.szm.cz/

http://www.archives.cz/zao/index.php

Literatura
http://www.maticeslezska-opava.cz/text/43-literatura-o-slezsku.html

http://www.maticeslezska-opava.cz/text/42-mapa-ceskeho-slezska.html

Moravské aktuality a rozcestníky
http://www.mikan.cz/
https://www.facebook.com/pages/MIK-MORAVSK%C3%81-INFORMA%C4%8CN%C3%8D-KANCEL%C3%81%C5%98/219323014790545

http://www.nasamorava.eu/moravske-zpravy.php

www.hlasmoravy.eu

http://www.nasamorava.eu/moravsky-rozcestnik.html
http://mtv.jex.cz/

Politická strana Moravané

http://www.moravane.cz/odkazy

http://www.moravane.cz/blog/2014/05/spolkove-usporadani-usetri-miliardy-v-rozpoctu

http://www.moravane.cz/zeme-morava/moravska-narodnost

http://www.moravane.cz/o-nas/program
http://hlasmoravy.xf.cz/Special-05.html

https://www.facebook.com/moravaci

http://www.moravane.cz/

Pravomoce Moravského zemského sněmu (na území Moravy) do roku 1918

http://promoravia.blog.cz/1406/moravske-zemske-zrizeni-r-1861

http://promoravia.blog.cz/1310/moravsky-zemsky-snem

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%BD_zemsk%C3%BD_sn%C4%9Bm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Markrabstv%C3%AD_moravsk%C3%A9

Literatura

https://www.nln.cz/knihy/dejiny-spravy-v-ceskych-zemich/

http://www.keypublishing.cz/site/katalog-285-Karel-Schelle-Organizace-verejne-spravy-na-Morave-a-ve-Slezsku-v-letech-1848-1948

http://www.keypublishing.cz/site/katalog-276-Michal-Hoskovec-Pravni-kontinuita-autonomie-Moravy

 

Podobné pravomoce měl do roku 1918 také Český zemský sněm (na území Čech) a Slezský zemský sněm (na území rakouského Slezska).

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_zemsk%C3%BD_sn%C4%9Bm

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%BD_zemsk%C3%BD_sn%C4%9Bm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A9_Slezsko

Samostatné evropské státy s podobným nebo menším počtem obyvatel jako Morava s částí Slezska = 4,0 miliony obyvatel  

Zdroj: http://www.cirkev.cz/cs/dieceze

Albánie=3,2  Bosna a Hercegovina=3,9  Černá Hora=0,6  Dánsko=5,5  Estonsko=1,3  Finsko=5,3

Chorvatsko=4,5  Irsko=4,5  Kosovo=2,1  Litva=3,3  Lotyšsko=2,2  Lucembursko=0,5  Makedonie=2,1

Moldávie=3,5  Norsko=4,9  Slovensko=5,4  Slovinsko=2,0 miliony obyvatel

Zdroj: http://www.kartografie.cz/tituly-pro-verejnost/atlas-sveta-pro-kazdeho

MENE  TEKEL

Dny uměle unitární České republiky jsou sečteny !!!

V roce 2000 totiž bylo v ČR záměrně obnoveno totalitní, komunistické, krajské zřízení z let 1949 -1960,

a to místo osvědčeného, přirozeného, staletého, zemského zřízení.

Zákon o krajském zřízení (č. 280/1948 Sb)

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=381

Zákon o krajském zřízení (č. 347/1997 Sb)

http://www.psp.cz/docs/laws/1997/347.html

Hlasování o zákonu č. 347/1997 Sb.
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=10340&o=2

Samostatná Morava byla před Československem a bude i po něm !!!

Přílohy

Nesmyslné, nefunkční a extrémně drahé krajské zřízení v letech 1949 – 2016 (1.pdf)
Brněnská sídla Moravské zemské vlády, Moravského zemského sněmu a Moravského zemského soudu (2.pdf)

Na vědomí široké veřejnosti

Moravská informační služba

16.6.2016, Brno, MORAVA

www.mis.proweb.cz
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • @Forever:
  Mluvte prosím za sebe, ne za velkou část Moravanů. To, že většina obyvatel České republiky se považuje za Čechy, je přirozeně dáno vymýváním jejich mozků centrálními českými médii.
  Nějaká forma autonomie je už zemské zřízení – dnes, s přesilou rozbujelé krajské byrokracie politicky téměř neprůchodné.
  P.S.
  Zájmem Moraváků v politických funkcích ve vládě a na ministerstvech jsou v prvé řadě peníze a poslušnost vůči straně.
  Tedy drží hubu a krok.

 • Mungo

  Neblbněte prosím vás. Jestli se chcete hlásit k vaší moravské národnosti, prosím. Jen upozorňuji, že velká část Moravanů se považuje za Čechy a na nějaký moravský „nacionalismus“ nekladou nějaký zvláštní důraz. Kdybychom takto postupovali v každém evropském státě, tak velká část států se rozpadne. Příklad SSSR je toho názornou ukázkou.

  To, že většina obyvatel České republiky se považuje za Čechy, je přirozený proces, započatý už národním obrozením, kdy došlo ke sjednocování jednotlivých etnických aj. skupin se společnými či příbuznými historickými a kulturními kořeny.

  Asi tak, jako sjednocování aškenázských a sefarských židů pod národnost židovskou – tj. v jeden ŽIDOVSKÝ NÁROD.

  Teď bychom se měli hlavně soustředit na národního obrození českého národa (většina obyvatel obyvatel České republiky). I Moraváci (k této etnické skupině se hlásí 4,9% obyvatel ČR (2011) ) aj. skupiny ať deklarují svou příslušnost, ale usilovat o nějakou formu autonomie je vzhledem k tomu, že k této skupině se hlásí pár procent obyvatelstva, nesmyslné. Kdyby Moraváci (ti, co se k této příslušnosti hlásí) tvořili nějaký větší počet (třeba 1/5 obyvatel ČR), tak ok.
  Žádná kulturní genocida Moravanů neprobíhá.

  Opravdová kulturní genocida probíhá v západní Evropě formou islamizace proti původním evropským domorodým národům – to je opravdová KULTURNÍ GENOCIDA! A na tuto hrozbu se soustřeďme.

 • @ Von Rupp: znáte snad jiné, lepší řešení, na které by Cesi přistoupili? Dobře víte, že není ani vůle obnovit zemské zřízení.
  @EK: Zástupce do EU jste také volil – koho jste su zvolili, toho tam máte. Ale za pivo nebo svíčkovou si Moravu nekoupíte.
  @ Perun Hromovládný: Uvedené celky se rozpadly díky zásahům a intervencím zvenčí – iniciátorům rozpadu to jen prospělo.
  Slováci Čechy vykopli a zpět je nepřijmou, zejména kvůli českému povýšeneckému šovinismu.
  Toho se nezbavili ani ve vztahu k Moravě.

 • Pokud se má něco rozpadnout, musí to být EU. Ta už se fakticky rozpadla a formálně to bude trvat, protože to papalášům nedochází a budou si držet zbytečná koryta, dokud je budeme platit. Problémy, které máme, nejsou problémy Čechů a Moravanů, ale problémy přebujelé byrokracie vazalské EU. Zbavme se této koule na noze a budou vztahy opět velmi dobré. Každý Moravák si dá u nás v Plzni rád pivo a my si dáme rádi ve sklípku vínečko. Dáme si svíčkovou, gulášek, křivou okurku … EU nás nesmí rozdělovat.

 • · Edit

  Díky takovýmto tlachům se rozpadl Východní blok, SSSR, Jugoslávie a konečně i poměrně silné a bohaté Československo. Nu a kde jsme dnes? Jsme země třetího světa a kolonie USA! Připomeňmě si rčení „Rozděl a panuj!“ Apropos, od kud, že je ZaDolárek? Aha. Jděte se bodnout s těmahle kecama, naopak bychom měli usilovat o spojení se se Slovenskem! Nikoliv se dále dělit, idioti!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*