Doktorka Tamara Bhadariová: Studie ukazuje, že i mírná infekce virem COVID vytváří protilátkovou ochranu, která by mohla vydržet celý život

Doktorka Tamara Bhadariová: Studie ukazuje, že i mírná infekce virem COVID vytváří protilátkovou ochranu, která by mohla vydržet celý život

Doktorka Tamara Bhadariová, přednostka přírodovědecké fakulty Washingtonské univerzity v St. Louis, nedávno publikovala článek, který vysvětluje, že i mírná infekce COVID-19 navozuje trvalou ochranu proti viru, která může trvat celý život.

Cituje studii, kterou nedávno zveřejnili vědci z Lékařské fakulty Washingtonovy univerzity v St. Louis a která ukazuje, že ochrana získaná díky mírné nemoci COVID-19 „zanechává u nakaženého trvalou protilátkovou ochranou a že opakované záchvaty nemoci budou pravděpodobně méně časté“.

„Loni na podzim se objevily zprávy, že po nákaze virem, který způsobuje COVID-19, rychle ubývají protilátky, a mainstreamová média si to vyložila tak, že imunita nemá dlouhého trvání. Ale to je zkreslení údajů.

„Je normální, že hladina protilátek po akutní infekci klesá, ale neklesá na nulu; ustálí se. Tady jsme našli buňky produkující protilátky u lidí 11 měsíců po prvních příznacích. Tyto buňky budou žít a produkovat protilátky po zbytek lidského života. To je pádný důkaz pro dlouhotrvající imunitu. – Hlavní autor Ali Ellebedy, PhD., docent patologie a imunologie, medicíny a mikrobiologie.

Studie zjistila, že z 19 lidí, kteří měli mírnou COVID infekci, 15 z nich obsahovalo buňky produkující protilátky „specificky zaměřené na virus, který způsobuje COVID-19“.

Buňky jsou přítomny v kostní dřeni a neustále vylučují protilátky. Podle výzkumníků:

„Dělají to od té doby, co se infekce vyřešila, a budou v tom pokračovat donekonečna.“Lidé, kteří byli infikováni a nikdy neměli příznaky, mohou mít také dlouhotrvající imunitu, tvrdí vědci.

Dále je třeba provést několik studií, které zkoumají odpověď a hladinu protilátek u těch, kteří byli zcela asymptomatičtí, a u těch se závažnou infekcí, což naznačuje vyšší virovou zátěž.

Studie, které se objevily v souvislosti s ochranou, kterou člověk dostává od infekce COVID, ukazují na myšlenku, že imunita může trvat celý život.

To by bylo na stejné úrovni jako to, co jsme viděli u jiných koronavirů. Přírodní infekce poskytuje robustní ochranu v podobě T buněk, B buněk a protilátek.

Věděli jste například, že lidé, kteří měli SARS, mají i po 17 letech silnou imunitu? Studie publikovaná v časopise Nature vysvětluje,

„U všech těchto jedinců jsme našli CD4 a CD8 T buňky, které rozpoznaly více oblastí proteinu N. Dále jsme ukázali, že pacienti (n = 23), kteří se zotavili ze SARS (onemocnění spojené s infekcí SARCS-C0V), mají T buňky s dlouhotrvající pamětí, které reagují na N protein SARS-C0V 17 let po propuknutí SARS v roce 2003; tyto T buňky vykazovaly robustní zkříženou reaktivitu s N proteinem SARS C0V-2… Tato zjištění prokazují, že T buňky specifické pro virus, vyvolané infekcí betakoronaviry, jsou dlouhotrvající, což podporuje názor, že pacienti s COVID-19 budou mít rozvinutou dlouhodobou T-buněčnou imunitu.“

Mějte prosím na paměti, že „pozitivní“ test na COVID neznamená, že jste infekční, a to platí i v případě, že jste COVID již měli. Více si o tom můžete přečíst zde.

Potvrzující informace

Analýza milionů výsledků testů koronaviru v Dánsku zjistila, že lidé, kteří měli předchozí infekci, byli chráněni ještě 6 měsíců po počáteční infekci. Jiná studie také zjistila, že u jedinců, kteří se zotavili z koronaviru, se vyvinuly „robustní“ hladiny B a T buněk (nezbytné pro boj s virem) a „tyto buňky mohou v těle přetrvávat velmi, velmi dlouho“.

Doktorka Daniela Weiskopfová, doktor Alessandro Sette a doktor Shane Crotty z imunologického institutu La Jolla analyzovali imunitní buňky a protilátky téměř 200 lidí, kteří byli vystaveni SARS-CoV-2 a uzdravili se.

Výzkumníci zjistili trvalé imunitní reakce u většiny zkoumaných lidí. Protilátky proti proteinu SARS-CoV-2, který virus používá k tomu, aby se dostal dovnitř buněk, byly nalezeny u 98 % účastníků jeden měsíc po nástupu symptomů. Jak bylo vidět v předchozích studiích, počet protilátek se mezi jednotlivými jedinci značně lišil. Ale jejich hladiny zůstávaly v průběhu času poměrně stabilní a klesaly jen mírně 6 až 8 měsíců po nákaze.

B buňky specifické pro virus se v průběhu času zvyšovaly. Lidé měli šest měsíců po nástupu příznaků více paměťových B buněk než jeden měsíc poté.

Ačkoliv se zdálo, že počet těchto buněk po několika měsících dosáhl plató, hladiny během sledovaného období neklesaly.

Úroveň T buněk viru zůstala i po nakažení vysoká. Šest měsíců po nástupu symptomů mělo 92% účastníků CD4+ T buňky, které rozpoznaly virus.

Tyto buňky pomáhají koordinovat imunitní reakci. Přibližně polovina účastníků měla CD8+ T-lymfocyty, které zabíjejí buňky infikované virem.

Nedávná studie publikovaná v časopise Clinical Microbiology and Infection vysvětluje:

„Přítomnost zkříženě reaktivních Tbuněk specifických pro SARSCoV2 u nikdy exponovaných pacientů naznačuje buněčnou imunitu navozenou jinými koronaviry. Tbuněčné odpovědi proti SARSC0V2 byly také detekovány u vyléčených Covidových pacientů bez detekovatelných protilátek…

„Buněčná imunita má při potlačování infekce SARSCoV2 prvořadý význam… a mohla by být udržována nezávisle na protilátkové odpovědi. Dříve infikovaní lidé vyvíjejí mnohem silnější Tcell reakce proti bodovým proteinovým peptidům ve srovnání s lidmi, kteří po mRNA vakcíně nebyli nikdy infokováni.“

Bylo skvělé vidět doktora Ellebedyho, jak se zmínil o dřívějších zprávách a jak mainstreamová média tvrdí, že přirozená infekce neposkytuje ochranu, a jak to byla mylná interpretace dat.

Bylo tak učiněno s cílem zdůraznit význam očkování. Každý, kdo tehdy naznačoval, že přirozená infekce je dostačující pro dlouhodobou ochranu, byl a stále je vystaven extrémnímu množství kritiky a dokonce cenzury.

Nedávno byl publikován článek týkající se harvardského epidemiologa a experta na vakcíny doktora Martina Kulldorffa.

Je jedním z mnoha lidí, kteří byli podrobeni cenzuře za tvrzení, že dříve nakažení lidé se nemusí očkovat a že všichni nemusí dostat vakcínu.

Nedávno byl také publikován článek o virovém imunologovi, profesorovi z Univerzity v Guelphu a expertovi na vakcíny doktoru Bryanu Bridleovi, který vysvětlil několik obav týkajících se zavádění vakcín proti viru COVID a vyjádřil, že lidé nejsou před očkováním testováni na protilátky. Tak by se vakcíny mohly dostat k těm, kteří je skutečně potřebují.

Tlak na masové očkování ve skutečnosti nedává smysl a neodpovídá vědě. Říkat lidem, že se nic nevrátí do normálu, dokud nebudou všichni znovu očkováni, z vědeckého hlediska, to prostě nedává smysl. Dr. Sunetra Gupta, považovaný mnohými za předního světového experta na infekční choroby, vysvětlil, že způsob, jakým jsou vakcíny COVID propagovány a představa, že každý musí být očkován, je nevědecká a podezřelá.

Všeobecný vědecký konsenzus říká, že nakažena byla více než miliarda lidí, a proto je u většiny lidí míra přežití onemocnění COVID extrémně vysoká, téměř 100 procent u zdravých lidí mladších 60 let. Pokud je to pravda, existuje v populaci řada lidí, kteří jsou již imunní a vakcínu nepotřebují.

Navíc, co se stane s očkovanými lidmi, kteří již prodělali infekci COVID? Mění to imunitu, kterou získali přirozenou infekcí? Nevím, ale tohle všechno jsou velmi důležité otázky.

Dále je nutné vzít v úvahu otázku účinnosti vakcíny. O tom si můžete přečíst více zde a zde.

Má se všemi těmito informacemi a dostupnými zdroji vůbec smysl myšlenka vakcinačních pasů nebo nařizování očkovacích látek k účasti na sportovních akcích?

Pokud tomu tak není a pokud to není černé na bílém, tak proč existuje tak silný tlak na tato opatření? Copak se věda zpolitizovala?

„Nevím o žádné vakcíně, která by vám dala větší imunitu, než kdybyste se přirozeně zotavil ze samotné nemoci… Pokud jste se z ní přirozeně zotavil, chápu jako lékař, že ty protilátky budou vždy lepší než vakcína, a pokud víte něco jiného, dejte mi prosím vědět.“ – doktor Suneel Dhand
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*