„Dobré“ rady politiků

„Dobré“ rady politiků

Všichni známe přísloví „Dobrá rada nad zlato“, které se historicky v miliónech případů prokázalo jako pravdivé. V poslední době se však profiluje početná skupina jedinců, jejichž rady nejsou nad zlato, nýbrž naopak.

Jsou to zejména skalní „prounijní politici“, včetně těch na­šich. Lze označit jako „dobré“ rady politických představitelů Evropské unie, které nám při­nášejí zhruba následující poselství:

„Naši vážení evropští spoluobčané.

Hluboce soucítíme s Vámi všemi, do jejichž života zasáhly tragické události po­sledních let, měsíců a dní. Je to prostě smůla, že mezi námi přibývá počet frustro­vaných, psychicky narušených či jinak nemocných jedinců, kteří jsou schopni neuvěři­telně krutých činů, které vás v poslední době stále častěji tragicky postihují. Nezou­fejte však, jsme s Vámi!

Nejdůležitější ze všeho je nyní nevzdat se svých běžných zvyků, svého životního stylu, prostě dál zůstat Evropany. Možná s tou výjimkou, že ti nově příchozí z dalekých, cizích krajů neslaví naše vánoce, tak je zbytečné je provokovat například hraním a zpíváním koled, či jiný veřejným předváděním našich zastaralých zvyků.

To, že všichni ti duševně nemocní jedinci jsou muslimové, je jen náhoda. Proto doporučujeme dále přijímat masy muslimských uprchlíků a doporučujeme chovat se k nim jako k pozvaným hostům. My, politici Evropské unie, je totiž stále považujeme za kulturní i sociální přínos a budeme přísně trestat všechny ty populisty, kteří budou tvrdit cokoli jiného.

Znovu opakujeme, že jsme s Vámi. Až to někde zase bouchne, nebo Vás nějaký náklaďák řízený pošukem rozmašíruje, tak u toho zcela jistě fyzicky přítomni nebu­deme. Máme totiž důležité povinnosti v našich dobře střežených kancelářích a pancé­řovaných limuzínách. Ale hned po Vaší případné smrti se za Vámi dostavíme a zapále­ním svíček uctíme Vaši památku.

Tak znovu připomínáme: Žijte dál svůj běžný život. My sice pro Vaše bezpečí prakticky nic užitečného neděláme, ale pro pokrok je nutné přinášet oběti. Tak se snažte!

Je suis berliner !!!“
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*