Dienstbierovo ministerstvo už není pro bílé občany!!!

Dienstbierovo ministerstvo už není pro bílé občany!!!

Žádali jsme, aby pan Dienstbier jako ministr pro lidská práva rovné příležitosti učinil kontrolu nad dodržováním zákonů, soudů, úřadů a ministerstev.

Dne 13. 3. 2014 jsme žádali pana premiéra Sobotku, aby učinil kontrolu nad dodržováním zákonů, soudů a úřadů, protože se jako občané nemůžeme domoci základních práv jako například práva na spravedlivý proces či zákonného jednání úřadů.

Dne 26. 3. 2014 jsme navštívili besedu ve vyškovské knihovně Karla Dvořáčka s Bohuslavem Sobotkou a Janem Kellerem. Nahrávka zde:Sobotka neřeší stížnosti občanů, ale prosazuje dobře fungující stát“ https://www.youtube.com/watch?v=6mttTJsvQw8

Je velice smutné, že jsme se žádného výsledku nedočkali, neboť bydlíme naproti kanceláře Bohuslava Sobotky, která sídlí ve Vyškově. Vzhledem k Sobotovým výrokům o solidaritě s uprchlíky by bylo vhodné, aby tuto solidaritu dokázal pan premiér vyjádřit také k vlastním občanům a sousedům.

diensbier uprchlici

Dne 28. 4. 2015 jsme proto odeslali „Stížnost na dopis z úřadu vlády“ panu ministrovi Dienstbierovi. Následující den jsme obdrželi odpověď: „Vážený pane Hermane, tyto i předchozí materiály jsem nastudoval a poradím se s panem ministrem, co by se ve věci dalo dělat. Bohužel si však nejsem jist, zda Vám můžeme pomoci ve věci, která nespadá do kompetencí pana Jiřího Dienstbiera. Se srdečným pozdravem asistent senátora Mgr. Jiřího Dientsbiera.“

Vzhledem k tomu, že se nedostavili žádné výsledky, tak považuji toto ministerstvo za orwellův nástroj, kdy se nejedná o ministerstvo pro lidská práva a rovné příležitosti, ale spíše o ministerstvo pro diskriminaci občanů.

Příloha:

Stížnost na dopis z úřadu vlády – neřešení korupčního jednání úředníků a ministerstev

(ze dne 11. 3. 2014, doručeno 25. 3. 2014)

Vážený pane ministře,

jsme ekonomicky likvidováni i naše firma, dále zdravotně i jako občané. Proto Vám navrhujeme, aby úřad vlády učinil kontrolu nad dodržováním zákonů, soudů, úřadů a ministerstev, aj. Doufáme, že pan premiér Sobotka dostojí svým slovům a zasadí se o to, aby v tak významné oblasti společnosti nastala náprava současného stavu, kde značná část justice tvrdě diskriminuje občany.

Bohužel jako občané se nemůžeme domoci základních práv jako je například právo na spravedlivý proces, a aby úřad jednaly zákonně. Proto jsme se už na Vás obraceli v minulosti několikrát s prosbou o pomoc, ale do dnešního dne tuto problematiku nikdo z politiků, úředníků, ministrů a jiných institucí neřeší. Hlavně, že jste před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013 sliboval, že „prosadíte dobře fungující stát.“

Jelikož tady nefungují úřady, ministerstva, soudy, Policie ČR aj. Proto Vás žádáme, abyste učinil kontrolu nad dodržováním zákonů soudů, úřadů aj. O špatné práci státní správy, kde jsou zahrnuty i soudy, stát vyplácí milionová odškodnění poškozeným občanům. Tato informace je dostupná na stránkách ministerstva.

V ČR, která je součástí EU by měly platit na jejím území stejné zákony jako v EU. Bohužel jako občané se nemůžeme domoci základních práv jako je například právo na spravedlivý proces, a aby úřady jednaly zákonně.

Opak je pravdou, protože v České republice neplatí zákony, ale zákony mafie. Protože nás a naše rodiny ničí ve zločinném spolčení. Žádali jsme obecní úřady, krajské úřady, ministerstva, vládu ČR (Nečas), vládu ČR (Sobotka), zmocněnce pro lidská práva, GIBS, BIS a jiné, ale marně.

Zkráceno

 

Bc. Pavel Herman

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “Dienstbierovo ministerstvo už není pro bílé občany!!!

  • Jestliže bývaly důvody si vážit pana Dientnsbiera staršího, tak skutečnost, že vychoval takovou zrůdu vše maže. Ten rozmazlený kluk nemá ani trochu soudnosti. Pro moc a peníze udělá naprosto cokoliv. Podobný kousek ve výchově se povedl panu Bendovi.

  • Pane Dienstbiere, nejste ministrem v 51 či 52 státu USA. Měl by jste se podle toho k lidem této země chovat a neškodit jim svým cizáckými svazáckými obstrukcemi. Když se vám tu nelíbí, tak táhněte odkud jste přišel. Tato země patří čechům a moravanům, zato naši praprarodiče staletí bojovali a položili životy i proti vašemu oblíbenému islámu. Běžte ho propagovat do vaší oblíbené ameriky, tam by vás totiž nikdo neposlouchal a hlavně by jste se tím nemohl nikomu škodit. Tady z nás máte slušnej byznys a ještě námi opovrhujete!!!

  • Sobotka v rozhovoru pro Rudé Právo: „Uprchlíky nemusíme vítat, ale máme povinnost jim pomáhat.“ Na otázku, zda nepovažuje za bezpečnostní riziko a problém integraci 900 Afričanů a muslimů, které letos rozhodl dovézt do republiky z Itálie a Řecka, Sobotka říká: „V 90-letech jsme integrovali muslimy z BiH. Není žádný problém, aby země s 10,5 mil. země integrovala během několika let 2-3 tis. cizinců. Takovéto množství nepředstavuje žádné reálné bezpečnostní riziko. Česká společnost se nemůže zcela uzavírat a ani bychom neměli stavět společnost na vyhraněném náboženském principu. Pokud se budeme takto vymezovat a neustále akcentovat nacionální linii, kdo zaručí, že v budoucnu se nenávist neobrátí třeba proti Ukrajincům nebo Polákům?“ Sobotka, pomocník šíření parazitické ideologie hnědého moru v praxi nekompromisně plní vol. program strany http://cssd.cz/strana/ „ČSSD podporuje šanci všech lidí na důstojný život bez ohledu na to, zda se narodili v chudé či bohaté rodině…a nekompromisně hájí lidskost, rovnost a solidaritu.“ Všimněte si, že v programu této socialistické strany není záměrně psáno o rovnosti a solidaritě „českých občanů“, leč všech lidí! (rozuměj: světa). http://www.novinky.cz/domaci/395326-sobotka-pokud-lide-utikaji-pred-valkou-mame-povinnost-jim-pomoci.html

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*