Dienstbiere Jiří -řekni mi- kterého předka ty jsi zadek??

Dienstbiere Jiří -řekni mi- kterého předka ty jsi zadek??

Stále dokola mluvíš o tom samém, a když se snažíš vyplodit nějaký návrh zákona či normu, tak z toho vychází výblitek zamindrákované buzny, která se snaží bezúspěšně vyškrábat na politické výsluní. To tě to stále baví, když vymýšlíš samé nesmysly???  Proč škodíš vlastnímu národu??? To nevíš, že tě lidi už mají plné zuby??. Proč jsou tví největší kamarádi islamisté, cikáni, národnostní menšiny, buzeranti, lesby a já nevím kdo ještě?? To ti není hanba?

Je to ostuda lidi-co??? Jak může něco takového být ve vládě?? Kdykoliv toho pokrytce vidím, tak bych jej nejraději vypleskal. Toto individuum vyškolené v USA bylo do naší země vysláno jako dozorový orgán nad ČSSD a také jako politický rozvraceč národa. Toto monstrum implementuje v naší zemi šovinistickou protiruskou politiku za účelem navození válkychtivých nálad směřovaných proti Rusku. Tomuto nesmíme dopřávat sluchu, i když v mnohých z nás dosud tkví určitá zatrpklost vůči Rusům za rok 1968. Propagandisté západu na tomto faktu staví!!! Dnes však není rok 1968!!! Navíc jsem toho názoru, i když nejsem přívržencem vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území a následného setrvání Ruských vojsk na našem území, že ona tak rádoby nazývaná okupace zachránila Československo před kontrarevolucí a krveprolitím jaké se příkladně odehrálo v Maďarsku a v dnešní době na Ukrajině, či Sýrii. Všechny tyto pokusy o kontrarevoluci mají společného jmenovatele a tím je oslabení Ruska a jeho vlivu. Za všemi těmito pokusy stojí Americká administrativa a jí placení lidé. Domnívám se, že tak jako má Ukrajina svého Klička nebo Tymošenkovou, tak má Česká republika svého Vondru, Dienstbiera, či Halíka.

Halík-to je vůbec kapitola sama pro sebe. Prodejný Jidáš, katolický slizký had, který měl a má tendence kandidovat na post prezidenta. Vlk v rouše beránčím a rozvraceč křesťanství a to stejně tak jako papež. Hrnou před sebou křesťanství a snaží se o jeho infikování katolicismem – tedy doktrínou, která vynáší těm mocným stejně tak, jako vynáší vlastnictví ekonomické formace mafiánskému kapitalismu. Vědomě otevírají náruč imigrantům a to pod rouškou humanity a tolerance, která je falešná. Hrají hru výhodnou pro velkokapitál a podporují příliv levné pracovní síly. To vše na úkor původních národů, které byly předurčeny k postupné likvidaci. viz zasedání Bildeberg, trilaterála atp. Do tohoto procesu je samozřejmě začleněna i církev, protože se jí tím rýsuje zmnožování svých majetků.

Lidem nepomůže to odporné a smradlavé bahno společnosti nevolit. To bahno se musí zničit. Je to totiž stejné jako ve válce. Zabij nebo budeš zabit. Nezvolíte jednoho a vetře se další! Volby tedy nic neřeší a po pravdě-kdyby řešily, tak by již dávno byly zakázány. Společnost potřebuje implementovat nový, společensky vyvážený, na právu založený systém, který se jednoznačně postaví na odpor imperialismu, zbrojení a velkokapitálu. Systém takový, kde bude společně vedle sebe fungovat celospolečenské vlastnictví výrobních prostředků s malokapitálem-tedy kapitálem, který nebude mít rozhodující slovo ve společenských procesech. Církve musí být zbaveny veškerého majetku, protože doposud skrze ten, jsou jen prodlouženou rukou velkokapitálu. Navíc dle bible svaté je potravou každého věřícího slovo boží a nikoliv majetky. Bible se nikde nezmiňuje, či nenařizuje hromadění majetku církevních hodnostářů, natož církví. Církev pouze zneužívá víry a věřících ke svému obohacování, neboť není dílem boha, ale člověka. Proto je církev taková, jaká je a také proto se komunisté snažili zcela správně eliminovat její vliv a vykázat ji do pozic, které jí nenáleží podle práva ani podle bible, ale podle zvyklostí.

Dalším faktem, který nám je zamlčován a na jehož základě byly započaty rozkladné procesy křesťanského světa je neustálý růst lidské populace, který se v současnosti jeví jako téměř hraniční. Bohužel tento fakt je nepopiratelný a alarmující. Je jasně dáno, že i naše planeta má svou maximální kapacitu ohledně počtu obyvatel. Prostě země není nafukovací a zdroje nejsou nevyčerpatelné. Planeta uživí jen určitý počet lidí, a když jich už je více, tak někdo musí strádat nebo strádají všichni. Zde je kámen úrazu. Jak tento problém řešit?? NWO počítá s eliminací lidstva na cca 3 mld lidí, ale neznám klíč k jejich výběru. Co však vím je to, že po selekci zbylá část obyvatelstva má být zotročena, což odporuje doslova všemu normálnímu. Samozřejmě dalším řešením je válka a domnívám se, že jsme ve spouštěcím stádiu, jenže do této války mají být lidé vmanévrováni a mají umírat pro cizí zájem a nikoliv pro ten svůj. V tomto smyslu byl rozehrán i projekt multikulturalismu, který má cíleně rozvrátit a eliminovat křesťanskou společnost, která bude nakonec donucena ustoupit invazi Islámu. V tomto ohledu bych byl raději pro otevřenou válku konvenčními prostředky a řekl bych lidem na rovinu-buď vyhrajeme a přežijeme my-jako křesťané nebo vyhraje Islám. Lidé musí vědět kvůli čemu, proč a zač musí bojovat. Přestaňme proto zastírat skutečný problém zástěrkami a řekněme to už konečně po pravdě. JE NÁS UŽ NA ZEMI MNOHO-NĚKTEŘÍ MUSÍ BÝT ZNIČENI, ABY OSTATNÍ MOHLI ŽÍT.

Když trošku popřemýšlíte, tak musíte dojít i k rozuzlení problému, proč byla tolik zdevastována a oslabena naše armáda. Inu Češi, ale ani Slováci nejsou těmi vyvolenými a jsou určeni k postupné eliminaci. Armády byly zaprodanci ve vládách silně oslabeny abychom byli zbaveni možnosti se bránit. Armády Rakouska, Francie, Německa naopak posilují a zbrojí. Proč asi??? Oni už vědí o co půjde. To jen země bývalého východního bloku jsou udržovány v nevědomosti.

Proto mi nezbývá, než říci-Dienstbiere-Kterého předka ty jsi zadek??? Totéž se týká i toho jezuity Halíka a dalších vší v našem kožiše.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Dienstbiere Jiří -řekni mi- kterého předka ty jsi zadek??

  • Na válce by USA vydělalo, oni pořád válčí, ale ne na svém území. A naši jidášové by snad dokonce válku schvalovali, byla by to humanitární válka přece . A ve válce mnoho lidí padne tím by se snížil počet obyvatel a se zastrašeným zbytkem by se ještě mohlo něco udělat přece se nebude živit přebytečný počet otroků. Pěkně to mají vymyšlený a naši užiteční idioti si myslí, že si je ve světě váží pro jejich moudrost, ale není to moudrost, ale servilnost a narcisismus. Přeji Trumpovi, aby vyhrál, ale ,myslím si, že madam Clintonová to má asi už požehnané nejvyššími v USA. V dnešní době při počítačových kouzlech bych se divila že by vítězství nebylo takové jak si nejmocnější přejí.

  • Všichni tyto zrádci národa jsou placeni z USA, nebýt jejich podpory, dávno by zalezli někam do kanálu. Snad výhra TRUMPA by nám pomohla v této těžké situaci, ale je to jako modlit se k Bohu. Možná nás zachrání, ale musí vyhrát volby. Papež už nás dávno zaprodal islámu!!!!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*