Děti, nebavte se s cizími lidmi. Ale válet se s nimi po sobě klidně můžete. Kontroverzní koncept Original Play

Děti, nebavte se s cizími lidmi. Ale válet se s nimi po sobě klidně můžete. Kontroverzní koncept Original Play

Německá veřejnoprávní televize ARD odvysílala reportáž o kontroverzním programu „Original Play“ (Originální hra).

V rámci něho si s malými dětmi, třeba ve školkách, hrají zakladatelem a jeho pobočníky proškolení učni“. To by nebylo nic zvláštního. Problém je, že v rámci oné hry po sobě děti a cizí dospělí na žíněnce lozí, skáčou, hladí se či mačkají. Jde o intuitivní blbnutí bez pravidel. Nepopírám, že za vznikem projektu může být bohulibá myšlenka. Nicméně jak víme, cesta do pekla je nezřídka dlážděna dobrými úmysly. V případě svého dítěte bych byl krajně opatrný.„Original Play hledá cestu k zlepšení vztahů mezi jednotlivci i skupinami nahrazením agrese a násilí mezi lidmi ohleduplností a láskou. Snaží se dopřát každému dítěti zážitek bezpečí a lásky,“ píše se na webu projektu s tím, že „je výsledkem více než čtyřicetiletého výzkumu hry a herního chování dětí, dospělých a volně žijících zvířat, který provádí O. Fred Donaldson, PhD“. Pan Donaldson je na videích onen starší vousatý pán.

Originální, nebo spíše kontroverzní hra?

Podle webu je Original Play „preventivní a intervenční proces využívající síly vrozeného smyslu pro hru k aktivaci přirozených mechanismů vývoje a ozdravování“, „hra prostá soupeření, rivality a pocitů vítězství a prohry“ nebo „univerzální proces překračující hranice kultury, společnosti či jazyka“, který „kombinuje kognitivní, emoční, motorické a smyslové učení, které může být vnímáno a chápáno jen skrze praxi hry“.

Jako benefity zmiňuje server: schopnost rozpoznat dobrý a špatný dotyk; vnímání hodnoty sebe sama, větší emoční flexibilita a větší schopnost přijímat odlišnosti; zmírnění úzkosti, stresu a podvědomé obrany; aktivní schopnost přívětivosti; rozvoj smyslu pro sounáležitost; omezení plýtvání energií na sebe-obranu, střežení osobního prostoru a regeneraci po zbytečných zraněních; zvětšení rozsahu pohybu, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rovnováhy, pružnosti a variability; pozitivní vliv na imunitní, kardiovaskulární a endokrinní systémy těla zvýšení plasticity mozku.


Original Play v praxi Freda Donaldsona
Reprofoto/kompilace: Robin Riess / YouTube

Myšlenka možná není špatná. Ani byznys model

Podle reportáže ARD stojí workshopy a semináře pro „učně“, kteří posléze mají doporučení hru praktikovat, stojí 200 – 250 eur, přičemž „učenec“ jich musí navštívit několik, a aby zůstal mezi „doporučenými“ na webu, musí se zúčastnit nějakého alespoň jednou ročně. Učni pak ještě po splnění dalších náležitostí (jako je určitý počet hodin praxe s dětmi atd.) mohou pod záštitou Original Play s dětmi blbnout na hracích podložkách.

Myšlenka možná není špatná, zejména v naší hektické a čím dál asociálnější době sociálních sítí, kdy si řada rodičů na své děti nenajde dostatek času. Pyramidová struktura dává rovněž tušit, že ani byznys pro zakladatele to nebude úplně špatný.

Kdo si hraje, nezlobí… Ale co když začně zlobit i ten, co si hraje

V intimitě a ve velmi křehké hranici, která mazlení, hlazení a válení se po sobě může pro některé jedince představovat. Nejsem v tomto ohledu nijak přecitlivělý, ostatně s řadou dětí svých známých a kamarádů nebo mé rodiny blbnu velmi podobně a nevidím v tom žádný problém. Ale nedokáži si představit, jakože zatím nejsem otcem, že bych bez obav nechal své dítě takovýmto způsobem blbnout na žíněnce, byť za přítomnosti řady dalších dospělých i dětí, s cizím člověkem – jakkoliv certifikovaným a zkušeným – který si jednou za uherský rok přijde do školky zablbnout.

Alespoň z mého pohledu je tento nespoutaný styl hraní určen buď dětem mezi sebou – na což si nezřídka přijdou sami – nebo lidem jim blízkým a známým. Ostatně asi není zcela bez důvodu, že od dětství svým dětem klademe na srdce, aby se nebavili s cizími lidmi, nebrali si nic od nich a nikam s nimi nechodili?

Podle oficiálního webu Original Play, který je krom jiného i v české jazykové mutaci je u nás zatím jeden doporučený učeň… Uvidíme, co přinese budoucnost.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Mělo by Maďarsko vystoupit z EU?

Mělo by Maďarsko vystoupit z EU?

Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro evropské hodnoty ​​a transparentnost, Reklama loading... Loading...…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*